A bude hůř?

19. 11. 2002 | | Názory

Je to již měsíc, co jsem v minulém čísle Studentského listu zveřejnil článek Praktika z byrokracie na VŠE. Za tu dobu se událo pro mě poměrně hodně zásadních událostí a považuji za svou povinnost tyto události ve zkratce popsat. Zmíněný článek, ač kritizoval především vedení školy za kritický stav při ubytovávání na koleje JM v tomto semestru, byl zaměřen jmenovitě, a logicky se tak „dotkl“ lidí, kteří jsou svým způsobem obětmi špatně nastaveného systému.

Je to již měsíc, co jsem v minulém čísle Studentského listu zveřejnil článek Praktika z byrokracie na VŠE. Za tu dobu se událo pro mě poměrně hodně zásadních událostí a považuji za svou povinnost tyto události ve zkratce popsat.

Zmíněný článek, ač kritizoval především vedení školy za kritický stav při ubytovávání na koleje JM v tomto semestru, byl zaměřen jmenovitě, a logicky se tak „dotkl“ lidí, kteří jsou svým způsobem obětmi špatně nastaveného systému. I z důvodu emotivnosti celého článku jsem očekával „různě laděné“ reakce zejména z řad dotčených. Znovu ale musím zdůraznit, že veškerou zodpovědnost za toto dění nese plně vedení VŠE.

Nyní ale k meritu věci. Proč píšu tento článek? Ačkoliv mám mnoho svých starostí, v souvislosti s napsaným článkem se snažím průběžně informovat, zda budou podniknuty konkrétní kroky k tomu, aby se kritická situace na kolejích neopakovala. Byl jsem však zděšen, když jsem zjistil, že vystěhování z kolejí na JM je již dnes smluvně domluveno tentokrát dokonce na jeden jediný den, na 27. červen 2003. Budu-li smýšlet optimisticky, může nastat následující situace: v květnu příštího roku se odstěhuje, tak jako každý rok, cca 200 studentů, v červnu se k nim přidá cca dalších 200 studentů a na poslední inkriminovaný den zůstává tedy bezmála 1000 studentů!!! Navíc je ve smlouvě nově zakomponována výpovědní lhůta, která zavazuje studenty, aby zaplatili kolejné za červen, ačkoliv se odstěhovali např. v květnu. Tudíž budou všichni studenti „motivováni“ zůstat na koleji co nejdéle. Kritická situace, které jsme byli před nedávnem svědky, se tedy bude opakovat a bude zřejmě ještě horší… Zde si dovolím poznamenat, že v loňském roce, kdy za chod SÚZ zodpovídala VŠCHT, jednak existoval postupný harmonogram vystěhovávání studentů (tuším, že co dva dny se odstěhovávala dvě patra), jednak neexistovala ve smlouvách doložka o výpovědních lhůtách (která jistě má smysl v případě, že bude existovat harmonogram postupného vystěhovávání), a jednak neexistovala agenda zapisování veškerých údajů (při nastěhování a vystěhování) do počítače. Z předchozích řádků je zřejmé, že harmonogram postupného ubytovávání i vystěhovávání studentů je potřebný ještě mnohem více než v minulosti a je tak opravdovým paradoxem (pro mě diletantstvím), že byl zrušen.

Jestliže situace zůstane neřešena, pak všem studentům, bydlícím na JM vřele doporučuji, aby se odstěhovali z kolejí pokud možno o pár dnů dříve, oželeli právem jim náležící peníze a předešli tak nekontrolovatelné kalamitě a mnoha negativním emocím.

Rád bych tímto za sebe otevřeně vyzval paní rektorku Durčákovou (jíž zasílám e-mailem kopii tohoto článku), aby se k celé situaci vyjádřila a tuto situaci začala věcně řešit. O řešení celé kauzy, či o postupu v celé problematice budu studenty informovat prostřednictvím Studentského listu.

Mohlo by vás zajímat: