Administrativní poplatky

1. 4. 2001 | | Nezařazené

Od 8. března 2001 platí dodatek k pokynu kvestora, který se týká poplatků. V praxi to znamená, že za některé úkony, které byly dříve zcela zdarma, již dnes budete muset zaplatit nemalé částky. Konkrétně jde o poplatky za uznávání předmětů a zkoušek dříve absolvovaných. Student, kterému budou některé předměty a zkoušky uznány, zaplatí za každý z nich poplatek 100 Kč.

Od 8. března 2001 platí dodatek č. 1 k pokynu kvestora č. 1/2000, který se týká poplatků od akademického roku 2000/2001. V praxi to znamená, že za některé úkony, které byly dříve zcela zdarma, již dnes budete muset zaplatit nemalé částky. Konkrétně jde o poplatky za uznávání předmětů a zkoušek dříve absolvovaných. Student, kterému budou některé předměty a zkoušky uznány, zaplatí za každý z nich poplatek 100 Kč. Nově se také zavádí poplatek 500 Kč za ztrátu „výkazu o řádném studiu“ (indexu) a 50 Kč za ztrátu zápisového listu. Opatření se týká celé školy a prostředky takto získané poputují do „stipendijního fondu“. Některé fakulty nehodlají na nových opatřeních vydělávat a předměty studentům „prodávat“, jinde je nové opatření bráno jako vítaný zdroj příjmů kompenzující nižší dotace za studenty, kteří již VŠE dříve studovali.

Mohlo by vás zajímat: