AEGEE – Evropské fórum studentů

1. 12. 1998 | | Studentský život

AEGEE je nevýdělečná studentská organizace nezávislá na jakékoliv politické straně. Je otevřená všem studentům a mladým profesionálům různých studijních oborů, názorů a náboženského přesvědčení. Jejím hlavním cílem je šířit myšlenku evropské spolupráce mezi mladými lidmi. Jednací řečí je oficiálně angličtina (která v poslední době převažuje) a francouzština.

Co je AEGEE?

AEGEE vzniklo v Paříži v roce 1985. Zkratka pochází z francouzského originálu „Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe“, volně překládaného jako „Evropské fórum studentů“.

AEGEE je nevýdělečná studentská organizace nezávislá na jakékoliv politické straně. Je otevřená všem studentům a mladým profesionálům různých studijních oborů, názorů a náboženského přesvědčení. Jejím hlavním cílem je šířit myšlenku evropské spolupráce mezi mladými lidmi. Jednací řečí je oficiálně angličtina (která v poslední době převažuje) a francouzština.

Jak AEGEE funguje?

AEGEE chce cestou vzájemného poznávání a sbližování vytvářet jednu velkou evropskou rodinu, která nezná nevraživost a konflikty. To se promítlo i do organizační struktury AEGEE. Kromě centra (CD) v Bruselu, existují již pouze pobočky, antény, v akademických městech. Žádná národní centra. Každá anténa je samostatný subjekt, který spolupracuje s dalšími pobočkami či centrem.

Co AEGEE nabízí?

S AEGEE můžete cestovat, bavit se, pracovat na evropských či lokálních projektech a budovat si svoji evropskou kariéru. Studovat v zahraničí, získávat přátele a poznávat neznámá místa po celé Evropě. Nabízí se Ti k tomu síť 2000 antén, kde jsou studenti, jako Ty. Takže pokud se rozhodneš některé místo navštívit, rádi Ti pomohou s ubytováním a ukáží tamní život. To už stojí za trochu námahy! Nikde jinde nemáte možnost si procvičit všechny evropské jazyky včetně nářečí.

Co AEGEE dělá?

Činnost AEGEE je velice rozmanitá. V podstatě šíře jejího záběru je dána pouze fantazií jeho členů. A té se meze nekladou. V praxi jednotlivé antény či skupiny antén organizují několik druhů evropských či regionálních akcí:

Letní university

Jednou z nejoblíbenějších akcí jsou jazykové kursy nazvané Letní universita. Během letních měsíců se Vám nabízí možnost strávit dva týdny v nejrůznějších koutech Evropy, při kterých se můžete naučit mnoho z místního jazyka, cestovat po okolí, porozumět mentalitě místních lidí a získat nové kamarády. Vaši přátelé z AEGEE pro vás připraví skvělý program a ukáží vám město tak, jak to žádná cestovní kancelář nedokáže. Samozřejmě i způsobem a za cenu pro studenty příhodnou. Zaměření Letních universit se v posledních letech rozrostlo o nová témata: historie, kultura, umění, jízda na koních, plachtění, počítače, víno, …

Kongresy a konference

Převažujícími akcemi jsou kongresy a konference, které představují největší část činnosti AEGEE a které probíhají kromě léta po celý rok. Většina konferencí začíná v pátek a končí v neděli, takže nekolidují příliš s vaším studijním programem. Jejich témata jsou rozmanitá, jak si jen dokážete představit. Jsou skvělou příležitostí pro setkání s kamarády, ale i k poznávání nových lidí se stejnými zálibami. Každá konference zahrnuje i bohatý společenský program, díky kterému nahlédnete pod pokličku daného národa a nasajete atmosféru AEGEE. Poplatek za takové akce se většinou pohybuje mezi 10–40 DM se zajištěným ubytováním, stravou a programem. Novým trendem je organizování celoevropských projektů na jedno velké téma, jehož jednotlivé body řeší antény na konferencích. Např. Neighbourhood in Europe, Europe and Euro,… Jejich účastníci získávají neocenitelné zkušenosti a nezřídka se posléze usazují v evropských institucích a jiných významných postech.

Regionální setkání a studentské výměny

Budoucnost Evropy spatřuji v propojení jednotlivých regionů. Regiony vymezují odlišné jazyky či hranice. Regionální setkání podporuje poznání odlišností sousedních národů a pomáhá odbourat přetrvávající bariéry a předsudky.

Valné shromáždění

Speciální místo mezi akcemi si udržuje AGORA, valné shromáždění AEGEE, a Prsident’s meeting, setkání presidentů. Obě se konají dvakrát ročně a stávají se již částečně slavnostmi Evropy.

„Spanilé jízdy“

Velmi zajímavou příležitostí jsou Case Study Trips (Případové studijní cesty). Ty začaly jako spanilé jízdy do končin, kde po AEGEE nabylo ani vidu, ani slechu. Ve vytipovaném regionu byli nalezeni první potencionální zájemci a následoval dvoutýdenní výjezd skupiny členů, kteří vyjeli šířit evropského ducha do nových oblastí. Dnes, kdy se AEGEE dostala na samou hranici Evropy, se CST organizují i na témata sociální, jako byla třeba výzkumná cesta státy bývalé Jugoslávie, která se konala nedlouho po skončení konfliktu. Pak se daleko více dbalo na zjištění, jak se v tomto regionu mladí lidé dívají na budoucnost soužití, budoucnost sebe a své země.

Pracovní skupiny

Podobně jako antény fungují i speciální uskupení zvaná Working Groups (WG), skupiny lidí ze všech koutů Evropy, které zajímá jeden problém či oblast. Pracovní skupina jim dává prostor, plně se problému věnovat. WG pak spolupracují s jednotlivými anténami na kongresech a dalších akcích z jejich oblasti zájmu. WG se zabývají kulturní, politickou, ekonomickou, ekologickou spoluprací či vzděláváním (Erasmus, Socrates), public relations, spoluprací východ-západ atd.

AEGEE Praha

AEGEE Praha, od svého založení v květnu roku 1991 nabízí studentům intensivnější kontakty s dalšími Evropany, pořádá evropské akce v Praze a podporuje výjezdy studentů do zahraničí.

Lze do AEGEE vstoupit?

Samozřejmě. AEGEE je otevřeno všem. Souhlasíš-li se stanovami AEGEE, pak již pouze přispěješ členským poplatkem 150,- Kč za semestr. Po obdržení členského průkazu se známkou můžeš využít všech výhod, jež AEGEE přináší.

Nenechte si ujít příležitost cestovat po celé Evropě, dostat se do styku s evropskými institucemi, firmami či si zorganizovat svůj první evropský kongres. Ale hlavně snadno získat velké množství kamarádů po celé Evropě. Všechny tyto aktivity zahrnují jak práci a poučení, tak samozřejmě i zábavu.

Je vám něco nejasné? Ptejte se!

Máte zájem? Přijďte (pravidelné schůzky každou středu od 19:30 v místnosti 113SB na VŠE na Žižkově), pište (e-mail: AEGEE-OF@vse.cz), navštivte naše WWW stránky (http://sorry.vse.cz/aegee)!

Mohlo by vás zajímat: