AEGEE, letní univerzita – způsob, jak poznat Evropu

1. 3. 2001 | | Rozhovory

Aegee Praha oslaví příští rok v květnu desáté výročí svého vzniku. Jako hlavní cíl si vytyčila šířit myšlenku evropské spolupráce mezi mladými lidmi.

Aegee Praha oslaví příští rok v květnu desáté výročí svého vzniku. Jako hlavní cíl si vytyčila šířit myšlenku evropské spolupráce mezi mladými lidmi. Je jednou ze 150 „antén“ Aegee (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe). Spolupracuje s Radou Evropy, Komisí Evropské Unie, Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. O jejím fungování, minulých i do budoucna připravovaných aktivitách jsem si povídala s Evou Benčákovou, současnou aktivní členkou AEGEE Praha.

Do jaké míry je Aegee zastoupeno v České republice? Platí pro rozmístění nějaké pravidlo, např. v každé zemi jedna anténa?

Záleží na každé zemi. Třeba u nás máme dvě antény – pobočky, v Praze a v Plzni. Pak ještě máme kontakt v Olomouci. Ale například v Polsku je antén asi sedm, možná i víc. Stejně je na tom Holandsko, Litva, Ukrajina. Na Slovensku je teď jen jedna malá fungující anténa, ta druhá v Bratislavě pomalu umírá. Mají sice členy, ale ti nejsou aktivní.

Povězte mi něco o vaší poslední akci.

Koncem září pořádala Aegee Praha pod záštitou Aegee Europe Evropskou školu. Jedná se o týdenní školení pro české a zahraniční aktivní členy Aegee, s cílem naučit je metody práce v nevládních organizacích. Prakticky to vypadá tak, že dopoledne chodíš na přednášky a odpoledne řešíš případové studie, case work. Je to hodně teoreticky zaměřené. Dozvíš se něco o sestavování rozpočtu, Public Relations, fundraising, organizování společensky prospěšných aktivit a tak.

V materiálech, které se mi dostaly do rukou, jsem četla zmínku o konferenci na téma „Česko-slovenské vztahy: Minulost, současnost a budoucnost“…

Tu jsme museli přeložit na neurčito. Obě antény měly hodně práce s jinými projekty. V Praze jsme připravovali letní univerzitu a v Bratislavě se konala konference o hudbě „When Piano Meets Computer“.

První věc, která se mi kdysi vybavila pod názvem Aegee, byly letní univerzity. Nemá cenu zastírat, že většina studentů využívá své členství pouze na tuto čtrnáctidenní akci. Mohla byste v kostce přiblížit jejich hlavní náplň?

Jedenkrát za rok pořádá anténa letní univerzitu (v roce 2000 se podílelo na tomto projektu 98 ze 150 antén). Ta může být zaměřena na všeobecné poznávání země, výuku jazyků, cestování nebo na různá témata, např. historie Francie. Standardní doba trvání je čtrnáct dní a obvyklá cena kolem 100 Euro. Problém je v tom, že se všechno musí plánovat hodně dopředu. Není to tak, že během měsíce zorganizuješ univerzitu. Vymýšlení programu nedá tolik práce, ale ti sponzoři, to zabere hodně času. Částka 100 Euro je jen malá položka v tom, co to skutečně stojí. My už teď v prosinci přemýšlíme, co by se mohlo dělat, kam by se mohlo jet na výlet, co se bude v té době v Praze dít, co by studenty zajímalo, jak vyřešit ubytování, jídlo…(letní univerzita v Praze se každoročně koná prvních čtrnáct dní v červenci – pozn. aut.).

Pokud bych se chtěla zúčastnit některé letní univerzity, co bych pro to měla udělat?

Nejdřív se musíš stát členem Aegee. Členství tě přijde na 300 Kč za rok. Vybereš si tři místa, kam by ses chtěla podívat. Jako první napíšeš, kam bys chtěla nejvíc. Je dobré si zvolit místo, které není až tak známé. V přihlášce dále uvedeš, jak dlouho jsi členem Aegee a jakou školu studuješ. Tvé znalosti nebo známky nikoho nezajímají. Všechny přihlášky se posílají do Bruselu, centrály Aegee Europe. Aegee Europe vybere každému uchazeči jednu zemi a jeho přihlášku tam odešlou. Smyslem je, aby se každé univerzity zúčastnili studenti různých národností. Prakticky to vypadá tak, že k nám do Prahy přijde třeba 50 žádostí, my z toho vybereme 30-40, které můžeme vzít. To vybíráme na základě motivačního dopisu. Jednoduše napíšeš lokální anténě, proč se k ní hlásíš. Myslím si, že není rozhodující, na kterou univerzitu se dostaneš. Můžeš mít skvělé zážitky z univerzity v Paříži jako z kterékoliv jiné.

Jste nezisková organizace. Z čeho hradíte všechny akce?

Máme studentské příspěvky, ale to je minimum. Občas nám nějaká evropská nezisková organizace poskytne v rámci sbližování grant. Přesto většinu výdajů hradí sponzoři. Ty musíme shánět dlouho dopředu, připravovat pro ně prezentace, hledat něco, čím bychom je mohli zaujmout. Podniky zajímá, jakou z toho budou mít reklamu, neziskové organizace spíše co to zúčastněným přinese. Pro každou z nich musíš připravit jiný typ prezentace. Nechceme, aby si mysleli, že jsme jen nějaká další organizace, která chce zase peníze. Je to partnerství. Ty jim něco dáš a na oplátku něco získáš.

Pokud bych měla nějakou otázku nebo se chtěla stát vaším členem, kam se mohu obrátit?

Každou středu v 19:30 se scházíme ve staré budově na Žižkově, v místnosti 113. Zpravidla jsme tam tak hodinu a potom jdeme do nějaké restaurace, protože učebny ve škole se zamykají. Neznamená to, že jsme tam úplně všichni, protože se taky musíme učit na zkoušky a tak, ale někdo z nás tam vždycky je.

Mohlo by vás zajímat: