Sledovali jsme živě: Akademické plénum ukončilo Týden pro vzdělanost

6. 10. 2017 | | Zprávy ze školy akademicke_plenum

V Likešově aule se dnes poprvé koná Akademické plénum. Vystoupí na něm všech šest děkanů (nebo jejich zástupců) fakult Vysoké školy ekonomické. Mluvit budou o situaci a budoucích plánech na svých fakultách. „Myslím si, že tu chybí povědomí studentů i některých učitelů o tom, co dělá jiná fakulta,“ vyjádřila se k potřebě podobné prezentace rektorka Hana Machková. Chtěla by z akce, kterou bude sama moderovat, udělat tradici.

Postupně vystoupí tři děkani a tři proděkani. Plénum začíná v 11 hodin v Likešově aule a potrvá přibližně dvě hodiny. Pokud nemáte čas přijít, můžete ho s námi sledovat online.

Aktualizovat

12:58 Rektorka po prezentacích děkanů a proděkanů ukončuje letošní Akademické plénum.

12:57 Jako další aktivitu Mazouch uvádí také propagaci statistiky na středních školách.

12:56 „Fakulta se snaží také spolupracovat se studenty a se studentskými spolky, podobně jako Fakulta mezinárodních vztahů nebo fakulta v Jindřichově Hradci,“ komentuje kondici FISu proděkan.

12:51 Celkový výkonu FISu ve vědecké oblasti je téměř třicet procent VŠE. Fakulta podporuje publikační činnost a zajišťuje tak doktorandům kvalifikační růst.

12:49 „U doktorského studia jsme v přechodu mezi kvantitou a kvalitou,“ říká Mazouch. Uvádí, že doktorandů chce mít fakulta podstatně méně, než měla. Snižovat chce především ty v kombinovaném studiu.

12:45 Mluví o výhledu v pedagogické oblasti. Připomíná úpravu studijních plánů podle novely Vysokoškolského zákona. „Důraz klademe také na magisterské navazující obory a snažíme se rozvíjet studium v anglickém jazyce,“ pokračuje.

12:43 Karlíček odprezentoval poměrně rychle a svižně, ke slovu se tak dostává proděkan pro zahraniční styky a rozvoj Fakulty informatiky a statistiky, Petr Mazouch.

12:37 Proděkan mluví o nové podobě státních závěrečných zkoušek. „Student si stále tahá teoretickou otázku, ovšem teď je součástí i případová studie,“ přibližuje Karlíček. Fakulta chce, aby studenti ukázali v praxi, co se naučili. Neúspěšnost u závěrečné zkoušky ale stoupla – ze 17 na 30 procent.

12:34 „Naše fakulta je držitelem prestižní akreditace EQUIS, kterou má asi jen 170 škol nebo fakult na světě z celkového počtu asi 15 tisíc byznyz škol na světě,“ začíná prezentaci proděkan pro spolupráci s praxí a PR Fakulty podnikohospodářské, Miroslav Karlíček. Dál pokračuje výčtem úspěchů fakulty – oboru CEMS, MBA programu nebo umístěním fakulty v mezinárodních žebříčcích.

12:31 „Záměrem je zvýšit počet doktorandů s odbornou zkušeností v zahraničí,“ uvádí cíle proděkanka. „Zatím tam ale nejsem vůbec úspěšná,“ připomíná současnou situaci.

12:24 Fakulta pomáhá také studentským klubům, které pořádají odborné přednášky s lidmi z praxe. Na fakultě je třeba Klub přátel účetnictví, Klub daňařů nebo Klub bankéřů.

12:22 „Výhodou fakulty jsou také české a mezinárodní profesní akreditace,“ pokračuje. Jde například o Komoru Certifikovaných Účetních. Fakulta je také členem Národní účetní rady.

12:18 Bínu střídá proděkanka pro zahraniční vztahy Fakulty financí a účetnictví Marcela Žárová. Začíná základním posláním fakulty. „Máme výhodu v téměř nulové nezaměstnanosti absolventů, naše obory jsou transparentní,“ chlubí se Žárová.

12:14 Děkan je pyšný také na studentské aktivity – uvádí studentský PR tým, studentské noviny nebo první české sesterstvo Alfa Fí.

12:11 Bína mluví o vědě a výzkumu na fakultě a praxích pro studenty. Fakulta má více než třicet partnerských organizací. Podle děkana se daří podporovat studenty na výjezdech. „Bohužel horší je to s příjezdy. Studenty nalákáme na blokovou týdenní nebo čtrnáctidenní výuku jednoho předmětu, na celý semestr je to už horší,“ doplňuje.

12:05 Chlubí se obrázky zrekonstruované a zmodernizované fakulty, která téměř tvoří uzavřený areál. „Nemůžeme ale soutěžit s pražskými fakultami, nejsme takovým lákadlem,“ dodává. „Naší výhodou je, že po skončení přednášky se studenti nerozprchnou do všech stran, ale zůstávají v relativně malém městě a spolupracují spolu,“ pokračuje výhodami své fakulty.

12:04 Slova se teď ujímá děkan Fakulty managementu v Jindřichově Hradci, Vladislav Bína.

11:59 Plánuje také akreditovat magisterský obor Ekonomická žurnalistika. „Žurnalistiku u nás dělají povětšinou absolventi žurnalistiky, a to s katastrofálními výsledky,“ myslí si. „Neznají přesně ekonomické problémy,“ vysvětluje.

11:56 Děkan mluví o budoucím získání akreditací bakalářských a magisterských oborů páté fakulty nejpozději do konce září 2018.

11:53 Ševčík teď ukazuje tabulky počtu absolventů středních škol a srovnává je se zapsanými studenty na veřejných a soukromých školách. „Vidíte, že téměř každý absolvent střední školy se zapíše na vysokou,“ komentuje čísla.

11:50 Mluvit teď bude děkan Národohospodářské fakulty Miroslav Ševčík. Na úvod vyzývá zaměstnance páté fakulty, aby se přihlásili. Během prezentace svého předchůdce si spočítal, že tvoří třetinu přítomných.

11:48 „Snažíme se také o PR fakulty a budování sounáležitosti,“ chlubí se. Součástí jsou třeba kvízy nebo běh s děkanem.

11:46 V rámci celoživotního vzdělávání uvádí další příležitosti – kromě čtyř letních škol také program Sportovní diplomacie.

11:44 Mluví ale i o slabinách druhé fakulty. Tou největší je věda a výzkum, proto došlo k vytvoření Centra excelence. „V jeho rámci budeme dělat různé workshopy,“ vysvětluje Taušer. „Cílem je získat mezinárodní granty,“ dodává.

11:37 Děkan Taušer mluví o povinnosti získat zahraniční zkušenost pro studenty své fakulty. Ti mohou na praxe a stáže nejen do evropských a světových institucí, ale také do českých firem mimo tuzemsko.

11:36 Likešova aula je plná z poloviny, jsou tu především zaměstnanci napříč všemi fakultami.

11:33 Mluví děkan Fakulty mezinárodních vztahů Josef Taušer. Uvádí, že druhá fakulta je největší fakultou na VŠE a dále shrnuje její české a cizojazyčné obory. Zvýšil se také počet vyučovaných jazyků – dva jsou stále povinné a zájemci mohou studovat i třetí jazyk.

11:32 Rektorka děkuje také Jakubu Fischerovi, prorektorovi pro strategii, který se společně s rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou podílel na vyjednávání financování vysokých škol s ministerstvem.

11.30 Počet vyslaných studentů VŠE do zahraničí vzrostl o 40 procent. Mírně rostou i celkové výnosy VŠE, zejména díky doplňkové činnosti a poplatkům za cizojazyčné obory.

11:27 Machková doplňuje srovnání letošních čísel s rokem 2013. Na VŠE je 14 900 studentů (19 200 v roce 2013), 1325 zaměstnanců (1276 v roce 2013), vyučuje se 27 bakalářských a 37 navazujících magisterských oborů. To je o osm více, než před čtyřmi lety. O tři se ale snížil počet doktorských oborů v porovnání s rokem 2013.

11:25 Rektorka zdůrazňuje, že VŠE nabírá pouze tolik studentů, které financuje ministerstvo. Zvyšuje se tak příspěvek na jednoho studenta, což souvisí s jejím přáním přechodu od kvantity ke kvalitě.

11:22 VŠE se na rozpočtu veřejných vysokých škol jak ve fixní, tak i ve výkonné části podílí téměř čtyřmi procenty. Rektorka chce prostředky využít na investice, doktorandy a studenty.

11:21 Machková uvádí, že VŠE je devátou největší vysokou školou v ČR.

11:17 Rektorka ve své prezentace ukazuje poklesu vysokoškolských studentů v České republice a vysvětluje, proč chce i nadále snižovat počet studentů na VŠE. Jejím cílem je zejména zkvalitnění výuky a pokračování ve zvyšování prestiže školy.

11:10 Akademické plénum začíná. Jako první mluví rektorka Hana Machková. Mluví o vyjednávání s Ministerstvem školství o financování vysokých škol a Týdnu pro vzdělanost. Jeho součástí byl mítink České konference rektorů a na ekonomce Den studentských organizací, který proběhl včera v átriu RB.

Foto: autorka článku

Mohlo by vás zajímat: