Akademický senát odmítl stížnost a Vebera do volby rektora nezařadil

14. 11. 2013 | | Zprávy ze školy

Děkan Fakulty podnikohospodářské (FPH) Jaromír Veber se obrátil na
Akademický senát VŠE se stížností, že nebyl zařazen mezi kandidáty ve
druhé volbě rektora ekonomky pro období 2014 až 2018. Senát tuto
stížnost odmítl.

Mezi kandidáty nezařadil Vebera minulý týden kvůli tomu, že jeho
přihláška neobsahovala povinné přílohy. Podle zápisu ze zasedání
volební komise chyběl například životopis se základními osobními údaji,
doklady o dosaženém vzdělání, potvrzení o dosavadní praxi nebo seznam
publikační činnosti.

„Svou stížnost děkan Veber odůvodnil tím, že sice nepřiložil
všechny přílohy, ale že tento požadavek považoval za směrodatný pouze
pro nové kandidáty,“ sdělil iListu akademický senátor Filip Korecký.

Jak vyplývá z Veberovy stížnosti, děkan předpokládal, že AS VŠE má
všechny požadované dokumenty k dispozici již z první –
neúspěšné – volby rektora, ve které byl Veber zařazen mezi způsobilé
kandidáty. Dále upozornil na to, že jde o dokumenty dokládající minulost,
která se v třítýdenním období mezi volbami nemohla změnit.

Senát ovšem stížnost nepřijal. Odůvodnil to tím, že podle Volebního
a jednacího řádu AS VŠE musí přihláška obsahovat pět povinných
příloh. „Pokud by přes jejich absenci přihlášku přijal, jednal by
v rozporu s tímto řádem, což není možné,“ dodává Korecký.
„Komise neměla jinou možnost než přihlášku nepřijmout,“ zaznělo
přímo na zasedání AS VŠE z 11. listopadu.

Dokumenty z první volby rektora navíc podle Koreckého nebylo ani možné
použít, protože všechny materiály včetně přihlášek a jejich příloh
se ihned po skončení voleb archivují.

Veber kandidoval již v první volbě, kde spolu s proděkanem pro
pedagogiku FPH Jiřím Hnilicou postoupil do druhého kola. Aktuálně se tedy
o vedení VŠE ucházejí pouze dva kandidáti – opět Hnilica a děkan
Fakulty financí a účetnictví Petr Dvořák.

Ilustrace: Lenka Sluková

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: