Jmenování komisí, účast Trumpeše a konec kouření před školou. Tomu se dnes věnoval Senát

26. 10. 2015 | | Zprávy ze školy 7028-450

Dnes od třinácti hodin opět zasedá Akademický senát VŠE. Minulé zasedání bylo bouřlivé – po obviněních ze strany senátora Jana Vondráčka  za Národohospodářskou fakultu (NF) na svůj mandát tu rezignovala senátorka za FMV Alena Češková.

Tomu předcházel dopis, který studentský senátor za NF zaslal všem členům AS. Mluvil v něm o strachu, které vyvolávají svým jednáním senátoři z Fakulty mezinárodních vztahů. V předložených důkazech pak zmínil právě Češkovou.

Aktualizovat

Jelikož její mandát končil až o půlnoci, na zasedání se později vrátila a svým hlasem dopomohla ke zvolení předsednictva. Předsedou se tak stal Petr Berka z Fakulty informatiky a statistiky, místopředsedou z řad vyučujících Petr Marek (Fakulta financí a učetnictví) a za studenty Vojtěch Prchal z jindřichohradecké Fakulty managementu.

Na dnešním zasedání by se mělo jednat o Dlouhodobém záměru VŠE, jehož schválením je podmíněn finanční příspěvek z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dalším bodem je vytvoření pracovních komisí Senátu nebo Institucionální plán VŠE na roky 2016-2020. O průběhu zasedání vás budeme opět podrobně informovat.

13:00 – Senátoři se scházejí. Před zasedáním se však musí všichni vyfotit.

13:05 – Senátor Marek sčítá přítomné a snaží se zapamatovat si jména studentských senátorů.

13:08 – Přítomná je od začátku zasedání i rektorka.

13:09 – Zazvonil zvonek a zasedání Senátu je začátek.

13:10 – Korejs, studentský senátor za NF, se ptá, proč na listine přítomných není Jiří Trumpeš. Vedení Senátu učinilo rozhodnutí. „Nebylo smysluplné pozvat oba. Na základě vyjádření 17 členů Senátu rozhodlo předsednictvo pozvat pana Nováka. Předsednictvo muselo přijmout rozhodnutí,“ vysvětluje Marek.

13:14 – Přítomno je 18 senátorů. Všichni hlasovali pro program v původním znění.

13:15 – Rektorka mluví o programu International Business – Central European Business Realities. Senátoři odhlasovali navržené podmínky pro přijetí.

13:18 – Druhý bod programu: Studentský senátor Kinský z NF navrhuje do komise na výběrové řízení na místo ředitele CIKS senátora Ondrčku (FPH). Je třeba jeho souhlas – Ondrčka však není přítomný. Proto Korejs navrhuje Kinského. Druhým kandidátem je senátor Mikan z FPH.

13:23 – Oba byli zvoleni.

13:25 – Otevírá se diskuze k bodu:“Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti“ a „Institucionální plán (IP)“. První se zpracovává na základě zákona na roky 2016 a 2020. Předložit jej třeba do konce října. Druhý se schvaluje na roky 2016 – 2018, nevyplývá ze zákona. „Dokumentům by věnovaná péče zcela nevídaná,“ vysvětluje prorektor pro strategii Jakub Fisher.

Institucionální plán vychází z Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2016. I o tom se bude diskutovat.

13:30 – „Dokumenty jsme se snažili udělat přehledně. Jinak bych to se zájmem četl jenom já,“ dodává Fisher.

Dlouhodobý záměr na roky 2011 až 2015 si přečtete zde.

13:35 – IP je nově předkládán jako tříletý. Všechny tři dokumenty projednala Vědecká a Správní rada, jejich připomínky byly velmi souhlasné.

13:37 – Jedna z nich byla poznámka na podporu sportovní kondice akademických pracovníků. Fischer s úsměvem dodal, že vedení by mělo jít příkladem.

13:40 – Senátoři rozebírají případné úpravy a doplnění materiálů. Změny se zdají pouze kosmetické.

13:42 – Jeden z členů Vědecké rady chtěl IP zcela přepracovat, napříkad zmínit konkrétní časový harmonogram plánů a odpovědnosti konkrétních lidí. Fischer to nepovažuje za relevantní.

13:43 – Mezitím dorazili i prorekoři Petr Dvořák a Petr Musílek.

13:44 – Hlasování o Dlouhodobém záměru – pro byli všichni senátorři.

13:45 – Hlasování o Aktualizaci dlouhodobého záměru skončilo stejně.

13:47 – Rovněž byl schválen i Institucionální plán.

13:47 – „Jsou to pro nás klíčové dokumenty pro rozvoj školy. Děkuji senátorům za konsenzus, doufám, že to potrvá i nadále,“ uzavírá rektorka.

13:48 – Začíná debata o pracovních komisích. Komise jsou navrženy čtyři – finanční, kolejní a stravovací, legislativní a studijní a pedagogická.

13:49 – Druhá zmiňovaná se přejmenovává na „ubytovací a stravovací“. Každý člen AS může být členem kolika komisí chce a taky nemusí být členem žádné. Marek ale upozorňuje, že na zasedání komisí je třeba chodit.

13:54 – Dle Marka fungovaly v minulosti komise zcela výrazně.

13:57 – Nejdřív se bude hlasovat o předsedech a pak o členech komisí. Zveřejněn je seznam kandidátů do všech komisí.

13:59 – Největší zájem je o finanční, pak o studijní a pedagogickou. Ubytovací má pouze tři kandidáty.

14:01 – Kandidáti buď musí být přítomni, nebo musí zaslat email. Tak, jak to před chvílí udělal Ondrčka: „Vyjádřuji souhlas s nominací do všech komisí,“ napsal. „Odvážný člověk,“ komentuje Marek.

14:05 – Předsedkyní financní komise je senátorka Vančurová z FFÚ.

14:05 – Na předsedu legislativní komise jsou navrženi Vondráček a Zeman.

14:07 – Zemana za předsedu finanční komise zvolili deseti hlasy zejména zástupci vyučujících a studentský senátor Kupka z FM.

14:08 – Předsedkyní ubytovací a stravovací komise je studentská senátorka Bozděchová z FIS.

14:09 – Předsedou studijní a pedagogické komise se stal senátor Mikan z FPH.

14:11 – Dalším mailem se hlásil i Trumpeš. Marek ale upozorňuje, že není senátor. Na zasedání komise však může přijít jako host kdokoli, pokud s tím souhlasí předseda.

14:15 – Členové všech komisí byli zvoleni.

14:16 – Přechází se na bod „Různé“.

14:17 – Rektorka mluví o změnách v Etické komisi na FFÚ.

14:17 – Mluví Kinský: „Do zápisu bych chtěl dát protest, že nebylo při hlasování do komisí počítáno s Trumpešem.“

14:18 – Dále se ptal, proč byli v létě odstráněny popelníky z prostorů před NB. Rektorka zažádala o hezčí popelníky na místech vyhrazených pro kuřáky. Ale toto má na starosti kvestor.

14:20 – „Co dělat s tím, když tam bude nepořádek? Z pohledu ekonoma mi to nepřijde efektivní,“ pokračuje Kinský. Jde o problém nepořádných kuřáků.

14:21 – „V celém areálu VŠE by se podle mě kouřit nemělo,“ zaznívá od vyučujících.

14:22 – „I kdybychom udělali nový místo pro kouření, navrhuji, aby to nebylo pred vstupem,“ doplňuje kvestor. „V přechodném období zvolme strategii vysvětlující, kdy budeme studenty napomínat, následně bude strategie vynucovací.“

14:26 – „Strašně se v 6. týdnu těším na třetí přednášku, víc mi jich zatím Senát nedovolil. Ale děkuji za dnešní věcné jednání,“ říká při odchodu senátorka Vančurová, která se omluvala.

14:28 – Protikuřácká debata skončila. Oznamuje se termín dalšího zasedání – bude 9.11. v 13:00.

14:29 – Další bod – kvestor mluví o opravách školy: „Rekonstrukce školy probíhá dle plánu, prodlení jsou v řádu dnů. Není tam nic závažné. Ale co je zvláštní, zhotovitel nemá žádnou rezervu.“

14:35 – Vedení školy odchází. Pokračuje se v debatě o dalších tématech. Odchází i senátor Zelenka, jde učit.

14:38 – Marek čte usnesení přijato na AS FMV:

„AS FMV se důrazně ohrazuje proti nařčení z úst JUDr. Jana Vondráčka vůči předsedkyni AS FMV, Mgr. Aleně Češkové, na zasedání AS VŠE v pondělí 12. 10. 2015, které se týkalo toho, zda Mgr. Češková byla v době zvolení do AS VŠE členkou akademické obce. Mgr. Češková, jak potvrdil také děkan FMV, doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., byla členkou akademické obce FMV, a podílí se na rozvoji FMV nejen po akademické stránce.

AS FMV vyjadřuje též nespokojenost s výroky senátora Mgr. Ing. Daniela Váni a výroky studentského senátora Bc. Davida Kropáče vůči Mgr. Češkové na témže zasedání. AS FMV žádá členy AS VŠE, aby diskuze vedli konstruktivně bez zbytečných osobních napadání a slovní rétoriky, která na akademickou půdu v žádném případě nepatří.“

14:39 – „Byl senátor Trumpeš zván na předchozí schůze? A pokud ne, tak proč?“ ptá se Korejs.

14:40 – „V seznamu není senátor Trumpeš uvedený. Kdo ho o mandát připravil?“ pokračuje.

14:41 – Marek se opírá o posudky. Znovu opakuje, že předsednictvo muselo přijmout jedno stanovisko. Přebírá zodpovědnost za nepozvání Trumpeše.

14:42 – Vondráček žádá, aby Marek znovu přečetl uznesení AS FMV.

14:44 – Vondráček konstatuje, že na zasedání AS FMV nebyl přizván a usnesení bylo formulováno bez znalostí stanoviska druhé strany. „Vše zneseno z mé strany vůči bývalé senátorky Češkové bylo konsktruktivní a nešlo o osobní napadání,“ brání se.

14:47 – „Je to právo AS FMV, aby se k tomu vyjádřili. Splnili jsme svou povinnost, že jsme členy AS VŠE s tímto usnesením seznámili,“ zaznívá od Marka.

14:48 – Vondráček pokračuje: „Diskuzi o tom vést nechci, protože tá diskuze smysl nemá. Ale není na tom nic neadekvátní, že se k tomu vyjádřit chci. Ta poslední věta z prohlášení působí dojmem, že šlo o osobní napadání, a o to vůbec nešlo.“

14:51 – Zazvonil zvonec a dnešnímu zasedání je opravdu konec. Máme tedy za sebou první střetnutí AS VŠE, kde se vedly věcné a konstruktivní debaty. Děkujeme za pozornost, dění okolo senátu budeme i dále sledovat.

Aktualizace:

Další zasedání Akademického senátu se bude konat 23. listopadu 2015 od 13:00. Na 9. listopad, jak jsme výše avizovali, je svolána pouze finanční komise AS VŠE.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: