Přímý přenos: Akademický senát VŠE dnes poprvé zasedal online

30. 3. 2020 | | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE Aktualizovat

Uzavření Vysoké školy ekonomické (VŠE) pro studenty nezabránilo senátorům se sejít. Tentokrát k projednání rozpočtu školy na rok 2020. Zasedání se uskutečnilo 30. 3. 2020 od 13:00 prostřednictvím aplikace Teams.

14:02 Zasedání AS VŠE končí, další se má konat, pravděpodobně opět online formou, v dubnu.

13:54 Slova se ujímá rektorka. Děkuje všem senátorům za účast a reflektuje současnou situaci školy. Informuje, že harmonogram semestru se měnit nebude a chválí studenty i vyučující, kterým se podařilo adaptovat na online výuku.  Zároveň děkuje všem, kteří pomáhají se zvládnutím situaci, ať už jde o vyučující, jiné pracovníky, zaměstnance kolejí a další. Plánuje se nejpozději 4. května setkat s děkany fakult a probrat s nimi další vývoj. Věří, že škola je na situaci připravena dobře a že se situaci podaří zvládnout.

13:53 Pro hlasovalo 29 senátorů, návrh byl tedy jednomyslně přijat.

13:47 Předseda senátu Stříteský uzavírá diskusi a přechází se k hlasování.

13:44 Odpovídá kvestor Zouhar. Jelikož byly rekonstrukce plánované roky a část investic pochází i od MŠMT, proto by pozdržení rekonstrukcí považoval za ukvapené. Část z rekonstrukcí je podle něj nutná provést tak jako tak a povedou i k úspoře v budoucnu. Výpadek ubytovaných by plán ovlivnit neměl, jelikož očekávají, že na podzim, kdy bude rekonstrukce probíhat, již bude stabilizována. Navíc je možno v budoucnu provádět úpravy splácení úvěru.

13:42 Dále se přihlásil místopředseda senátu Vondráček. Zajímá ho, jestli se aktuální stav promítne do plánované rekonstrukce kolejí.

13:40 Začíná diskuse k tématu. O slovo se přihlásila senátorka Stehlíková. Žádá o doplnění informace k tabulkám předpokládaného počtu studentů, že jde pouze o odhad.

13:39 Finanční komise rozpočet schvaluje, jeho rozpis na fakulty i další části, a zároveň komise doporučuje návrh přijmout.

13:38 Návrh měla prozkoumat finanční komise senátu. Slova se tedy ujímá její předseda, senátor Král.

13:36 Nejvíce jsou ohroženy vlastní příjmy školy, zejména ty ze školného za cizojazyčné programy, jelikož není jasné, kolik studentů vůbec nastoupí. Původní plán počítal s počtem studentů ke konci loňského roku. Reálnou představu by měla škola mít nejdříve v létě.

13:31 V provozní části se pracuje hlavně s vlastní doplňkovou činností. Zouhar upozorňuje, že od března se rozpočet od plánu odkloňuje, což bude potřeba reflektovat.  Doufá ale, že se situaci podaří do prázdnin stabilizovat. Nejvíce jsou zasaženy koleje a menzy. Hrozí, že navzdory opatřením koleje letos skončí ve ztrátě.

13:30 V rozpočtu jsou zohledněny i kooperace mezi fakultami.

13:28 Do rozpočtu se promítne i legislativní navýšení zaručených mezd. To bude mít dopad do rozpočtu už tento rok, zejména v posledním kvartálu, kdy vstoupí v platnost nový předpis. U většiny pracovníku se to promítne zejména do změny struktury platu, akademičtí pracovníci si mírně polepší.

13:26 Došlo i ke změně podpory programů učených v cizích jazycích, pracuje jako kompromis s počtem studentů i příjmy od studentů těchto programů.

13:25 MŠMT provedlo změny metodiky hodnocení vzdělávání a výzkumu, což bylo také potřeba reflektovat do návrhu rozpočtu. Zouhar podotýká, že se potvrzuje, že tato metodika není příliš výhodná pro humanitní obory.

13:20 Slova se ujímá kvestor VŠE Tomáš Zouhar, který předkládá návrh rektorky VŠE Hany Machkové na podobu rozpočtu. V prvé řadě upozorňuje, že rozpočet vznikal v prvních dvou měsících roku a tedy před zavedením mimořádných opatření. Tím pádem je pravděpodobné, že v budoucnu bude potřeba provést určité změny. Rozpočet pro vysoké školy byl podle něj na letošní rok navýšen o několik jednotek procent, k žádným výrazným strukturálním změnám nedošlo.

Došlo ke zjednodušení získávání příspěvků od Ministerstva školství (MŠMT), VŠE se to ale dotkne pouze okrajově. Bude snížena částka na internacionalizaci, která však, jak Zouhar dodává, nebude v tomto roce tak významná.

Škole se podle něj daří dodržovat investiční závazky a neplánuje provádět žádná krácení (toto se týká například plánované rekonstrukce kolejí).

13:18 S programem zasedání souhlasili všichni přítomní senátoři, jen jeden se zdržel hlasování.

13:10 Slova se znovu ujímá předseda Stříteský a informuje, jak bude probíhat hlasování. Předmětem prvního hlasování bude odsouhlasení programu zasedání.

13:09 Přítomno je 29 senátorů, nepřítomni jsou tři. Senát je usnášeníschopný.

13:00 Slova se ujímá předseda AS Marek Stříteský. Program je tentokrát krátký, jediným bodem je rozpočet školy na rok 2020.

12:50 Senátoři se připojují, dolaďují se technické záležitosti

Foto: redakce iList

Mohlo by vás zajímat: