Zasedání AS: Řešil se podchod, mandát Trumpeše i podání žaloby na VŠE

23. 11. 2015 | | Zprávy ze školy Akademický senát

Dnes od třinácti hodin opět zasedá Akademický senát VŠE. Minulé zasedání bylo již poměrně klidné. Senátoři na něm schválili Dlouhodobý záměr školy, což zachránilo škole více než stovku milionů korun, kromě toho jednali o předsedech a členech jednotlivých komisí.

Aktualizovat

13:05 – Zazvonil zvoneček a začíná dnešní zasedání senátu. Dnešním programem je:

-Stav čerpání a úprav rozpočtu k 30.9.2015 a výhled do konce roku 2015,

-Návrh na jmenování člena vědecké rady VŠE

-Různé.

Hlasuje se o programu: všichni souhlasí.

13:07 – Úvodní slovo k prvnímu bodu má kvestor. Řešit se tedy bude případné rozdělení dotací z ministerstva. Peníze by se měly rozdělie mezi fakulty, škole žádné nezůstanou. Může se jednat až o dvacet milionů. Částka by byla na úrovni školy v plné výši převedena prostřednictvím Fondu provozních prostředků di roku 2016 a použita k posílení příspěvků v témže roce, tj, bude zahrnuta do plánování rozpočtu příštího roku.

Mluví se i o stavech fondů. I přes pokles studentů neklesají finance na stipendia (včetně stipendií na výměnné pobyty). Narostl počet peněz z kolejí, jelikož došlo k vyšší obsazenosti.

13:17 – Hlasuje se o bodu: „Stav čerpání a úprav rozpočtu k 30.9.2015 a výhled do konce roku 2015.“ Všichni souhlasí.

13:20 – Slovo k druhému bodu má Jakub Fischer. Omlouvá nepřítomnost paní rektorku, která je na jednání v Bratislavě. Navržen je Petr Berka. Senátor Vondráček hodnotí, zda je vhodné Berku jmenovat. Nezdá se mu způsob, kterým byl Berka zvolen. Naopak vychvaluje jeho profesní kvalitu i na základě rozhovoru s místopředsedou AS VŠE Markem z Fakulty financí a účetnictví. Na závěr dodává, že doporučuje zvolení Berky.

Berka souhlasí s návrhem na jmenování.

13:24 – Probíhá hlasování. Návrh byl přijat. Pro bylo 25 senátorů, zdrželi se tři.

13:26 – Přechází se k bodu Různé. Úvodní slovo má opět prorektor Fischer, který se vrací k minulému zasedání, v kterém byl schválen dlouhodobý záměr. Ministrestvo schválilo návrh bez připomínek.

13:27 – Slovo si bere kvestor Svoboda. Hovoří o Správě účelových zařízení. Informuje o novém kolejním řádu, který vyjde v platnost 1. prosince. Akademický senát bere na vědomí informaci od kvestora.

13:33 – Senátor Ondrčka má připravenou prezentaci. Chce do záznamu zaznamenat, že nebyl opět pozván student Trumpeš.

V rámci prezentace chce sdělit přítomným, na čem pracují studenti. V rámci svého volebního programu chtějí zavedení Macu. Chtějí to zavést z důvodu popularity i ceny. Upozorňuje, že Apple je drahý a v případě rozpočítání mezi studenty by se nejednalo o finančně náročnou investici.

Domlouvá se na spolupráci s iKnow Clubem, který by zaučil studenty. Proběhla i porada s Nenadálem, ředitelem Výpočetního centra VŠE.

Připomínku má i studentský senátor Jan Knettig, který podporuje návrh Ondrčky. Zmiňuje, že celá IBM přechází na tento způsob. Není jednoduché se se softwarem naučit, takže škola by měla pomoci studentům tento přechod zvládnout.

Proti se vyjadřuje jedna senátorka, která upozorňuje, že Linux se dá naučit i na jiných zařízení. Ondrčka argumentuje, že asi ano.

Senátor z Fakulty managementu se táže, zda se počítá se zavedením i do Jindřichova Hradce. Pokud bude zájem, tak není problém. Kvestor upozorňuje, že IT podporu si řeší šestá fakulta sama.

Druhý bod prezentace je podchod z Hlavního nádraží. Zmiňovány se projekty jako Studenstská Praha, Iniciativa legálně na nádraží. Žádá se po senátu podporu, aby se mohlo začít jednat s Grandi Stazioni, Prahou 2, Prahou 3.

Řeší se, jak Ondrčka chce vystupovat na radnici s tímto návrhem. Senátorka Trávníčková argumentuje, že jí přijde, že Ondrčka chce mít „nějaký papír v ruce,“ se kterým půjde na radnici.

13:52 -„AS konstatuje, že je potřeba zlepšit přístup z Hlavního nádraží na VŠE.“ Diskutuje se nad formulací daného bodu. Nakonec je do zápisu uvedeno: „AS VŠE žádá vedení VŠE o předložení informace ohledně jednání ve směru zlepšení přístupu z Hlavního nádraží na Prahu 3 a Vysokou školu ekonomickou.“

13:55 – Hlasuje se. Souhlasí 26 senátorů, zdržují se dva.

13:57 – Posledním bodem je mandát studentského senátora Jiřího Trupeše. Korejs konstatuje, že se senát rozdělil na dva kruhy, kdy jedni si myslí, že Trumpeš nenabyl mandát, druzí si to nemyslí. Chtějí řešení od správního soudu.

Dopoledne měla být o posledním bodu informována rektorka, která ale není přítomna na univerzitě. Informován byl prorektor Fischer, který souhlasí s návrhem.

Ondrčka doplňuje, že předpokládaná doba vyjádření od soudu bude tři měsíce, protože se jedná o zásah do práv. Přičemž na straně žalovaného bude Vysoká škola ekonomická.

14:03 – Učitel z Národohospodářské fakulty Vondráček se vyjadřuje k zápisům zasedání. Nelíbí se mu, že dostal požadavek na zkrácení zápisu. Odmítá ustoupit ze svého zápisu, protože si na něm dal záležet a snažil se ho zkrátit co nejvíce to šlo, aby zachytil všechno, co je na videu.

14:08 – Předseda AS se ohrazuje tím, že se řešilo, jak má zápis vypadat.

14:12 – Vondráček oponuje, že záznam dostatečně nezachycuje jednání. „Bouřlivé jednání v Praze, vypadá jinak než bouřlivé jednání v Ostravě.“

14:20 – Trávníčková říká, že se jí líbí, že jsou zápisy krátké. Podrobnější informace jsou v audiovizuálním záznamu.

14:21 – Korejs poukazuje na kvalitu záznamu – zvuk i obraz.

14:22 – Senátorka Vltavská doplňuje, že sama podle audiovizuálních záznamů sama schválené zápisy psala a problémy žádné neměla.

14:23 – Kvestor upozorňuje, že zápisy by měly být včas sepsané, protože budou sloužit jako podklad u správního soudu v jednání mandátu Trumpeše.

14:25 – Vondráčka mrzí, že přišli o nejpůvabnější zapisovatelku (Kristýna Vltavská, pozn.red.). Od příště zápisy bude sepisovat Skočdopolová, která pracuje v oddělení pro strategii školy. Dál už zápisy nechce komentovat.

14:27 – Předseda AS zmiňuje, že je jedno, zda bude dělat zápis senátor, nebo někdo mimo senát. „Role zapisovatel není tak výrazná.“

14:30 – Senátor Mikan upozorňuje, že řada senátorů sepisovala pravidla sepsání podkladů ze zasedání. Diví se, že ho sami autoři nyní vidí jako nedotažený.

14:32 – Vondráček nechce dále diskutovat. Říká, že by se neměla hodnotit délka, ale kvalita záznamu. Pod zářijový zápis se odmítl podepsat.

14:34 – Kvestor připomíná, že se upravovala pravidla kvůli tomu, že diskuze o zápisu z audiovizuálnímu záznamu trval hodiny. Nevidí problém v tom, že zápis bude sepisovat někdo mimo senát. Jako příklad zmiňuje Poslaneckou sněmovnu. Diskuze byla ukončena.

14:36 – Mikan informuje senát o tom, že řada členů akademické obce diskutuje nad mandátem senátora Vondráčka, protože nesplňuje stejné podmínky, které byly v minulých zasedání vyčítány Čéškové.

14:37 – Vondráček říká, že nerezignoval, protože nemusí rezignovat. Doplňuje, že Čéškovou nedonutil rezignovat, ale zpochybnil její mandát na základě informací, které byly veřejně přístupné. Vyjmenovává předměty, které vyučuje, publikační činnost. Zmiňuje, že pokud by Čéšková odpověděla stejně jako teď on, nezpochybňoval by její mandát.

14:41 – Vondráček říká, o co mu jde: Nechce trávit čas nad zbytečně dlouhými zápisy ze zasedání. Nad zářijovým strávil dva dny. Pokud ale jednání trvá okolo šesti hodin, tak ano, ať je dlouhý zápis. Mezi řečí zmiňuje, že by mohly být kratší schůze.

14:45 – Řeší se termín dalšího zasedání. Navržen je 22. únor.

14:54 – Navrhuje se, aby akademičtí senátoři neučili v pondělí odpoledne. Navržena je i změna názvu ISIS.

Zasedání bylo ukončeno.

Mohlo by vás zajímat: