Sledovali jsme zasedání AS. Předsednictvo se tentokrát podařilo zvolit

12. 10. 2015 | | Zprávy ze školy 7028-450

Dnes od třinácti hodin bude pokračovat jednání Akademického senátu VŠE, které bylo před třemi týdny přerušeno. Na programu je volba předsednictva, vytvoření pracovních komisí nebo změna Statutu VŠE.
Aktualizovat
O tom se mělo debatovat už i na zasedání před třemi týdny. Diskuze se však točila zejména kolem členství Jiřího Trumpeše z Fakulty podnikohospodářské (FPH), který podle dvou právnických posudků nemá na senátorské křeslo nárok. Souhlas s tímto stanoviskem vyjádřilo i sedmnáct senátorů v společném prohlášení, které si můžete přečíst zde. Ani po téměř pěti hodinách neměla patová situace žádné východisko, a proto se během přestávky většina senátorů vytratila. Senát tak stále nemá vyjasněné členy a ani zvolené předsednictvo, a nemůže tak rozhodovat o provozních věcech školy. Podrobnosti ze zasedání pro vás i dnes budeme sledovat online.

13:04 – Senátoři se shromážďují. Stěžují si na zimu ve škole a litují, že si nepřinesli deky.

13:06 – Zápis bude hotový, až bude ukončeno první jednání. „Snad to bude někdy,“ ozývá se ze strany vyučujících.

13:11 – Mandát dalšího senátora je zpochybněn, a to konkrétně senátorky Aleny Češkové z Fakulty mezinárodních vztahů. Dle stanov však o tomto má rozhodnout příslušný děkan.

Senátor Jan Vondráček argumentoval tím, že Češková není akademická pracovnice.

13:14 – „Proč se jinak postupuje v případě mandátu Trumpeše a magistry Češkové? Pokud se to někomu hodí, tak se postupuje tak, pokud ne, tak se postupuje jinak,“ říká senátor Vondráček. „Mě to vůbec nezajímá, to co jste řekl. Děkan mě považuje za člena akademické obce,“ obhajuje se Češková.

Vondráček je senátorem za Národohospodářskou fakultu. Právě on před několika týdny zpochybnil posudek právníků o Trumpešově nároku na křeslo.

13:17 – Vedení katedry je administrativní funkce, zaznívá senátem, a další senátor tak zpochybňuje členství senátorky. Protistrana začala útočit. Přichází s dalšími argumenty

13:22 – Ondrčka rozdává senátorům nějaké dokumenty. Výpis z isis – seznam pedagogů s výukou v letním i zimním semestru, kde senátorka Češková není.

13:27 – „Proč paní magistra neřekne, já jsem učila to a to, a neobhájí si právo na mandát?,“ pokračuje Vondráček.

Ze Statutu VŠE: „…Časově omezená absence některé z uvedených činností není pro postavení akademického pracovníka rozhodující a neznamená změnu pracovněprávního vztahu.“

13:30 – „Když probíhaly volby, ani když byly vypsány, nebyla kolegyně Češková v seznamu vyučujících.“ Případ stále srovnávají s Trumpešem. Senátor Pavelka ji obhajuje:“Jak víte, že tehdy nepsala nebo někde nesuplovala?“ Senátorka Češková mezitím odešla.

13:36 – „Přineste nezávislé právní posudky,“ zaznělo od vyučujících.

13:38 – „Je to první diskuze, kterou vnímám jako konstruktivní,“ říká Vondráček.

13:41 – „Neztotožnil jste se a nerespektoval jste posudek na Trumpeše. Navrhujete udělat podobné na magistru Češkovou a podle toho, jak se vám budou líbit, nebo nebudou, se zase na měsíc sejdeme?“ hádá senátorka za FMV Zuzana Trávníčková.

13:43 – O slovo prosí rektorka. „Jsem z toho otřesená,“ říká. Předstupuje děkan FMV Štěpán Müller. „Nechtěl jsem věřit vlastním uším, když za mnou paní magistra Češková přišla. Já za jejím členstvím v Senátu stojím,“ dodává.

13:45 – Stanovisko Češkové: „Jsem tady nejstarší. Mám úžasnou katedru a fakultu a jenom jedno zdraví, a proto rezignuju na svoje členství.“ S dojetím v hlase a se slzami v očích pak spolu s rektorkou a děkanem FMV odchází.

13:48 – Hlasuje se o programu.

13:50 – „Pojďme už něco dělat. Trváme, aby se to projednalo už dneska,“ zaznívá od Ondrčky.

13:52 – Senátor Mikan chce povolat náhradníka z FMV.

13:53 – „Nejdřív musí proběhnout volba předsednictva, až pak jednat o dokumentech,“ shodují se všichni.

13:55 – „Dnes byste se měli věnovat důležitějším věcem,“ zapojuje se rektorka.

13:56 – Předložit dlouhodobý záměr za současných podmínek nejde.

Neschválení dlouhodobého záměru může znamenat, že Ministerstvo školství sníží příspěvek na činnost školy v letech 2016 – 2018 až o 140 milionů korun. Víc se dozvíte zde.

13:57 – Namísto rezignované senátorky do místnosti přišel její náhradník, Josef Bič z Katedry světové ekonomiky. Nemá však hlasovací práva.

13:57 – Program byl schválen, s výjimkou bodu tři.

14:01 – Hlasuje se o předsedovi volební komise. Senátor Daniel Váňa z NF získal devět hlasů, proti bylo deset senátorů, zdrželo se jich sedm. Pro byli zejména zástupci studentů.

14:03 – Pro senátora Zemana z FMV je 15 členů, proti jeden, zdrželo se deset senátorů. Pro hlasují zejména zástupci vyučujících.

14:04 – Zvoleným předsedou volební komise je senátor Jiří Zeman.

14:06 – Podávají se návrhy na členy volební komise i jejich počet. „Mohla by být komise i celý Akademický senát, ale to už by bylo příliš revoluční…,“ žertuje Mikan z FPH.

14:09 – Volební komise bude tříčlenná, spolu s předsedou – členy jsou vyučující Dušan Chlapek z FIS a student Tomáš Kupka z Fakulty managementu z Jindřichova Hradce.

14:12 – Po půlhodinové přestávce budeme pokračovat.

Omlouváme se za chybu, mandát magistry Češkové nezpochybnili studenti, jak jsme uvedli, ale senátor za NF Jan Vondráček.

14:42 – „Dneska se snad odvolí a už se budou řešit reálný věci. No, další pondělí strávený na Senátu…,“ baví se ke konci přestávky studentští zástupci.

14:43 – Řeší se problém se žaluziemi. Je potřeba, aby bylo zastřeno a aby nikdo zvenčí neviděl. „Volba je tajná,“ zaznívá místností.

14:51 – Online přenos sledují i senátoři. Zasedání pokračuje.

14:52 – Navrhují se kandidáti na předsedu AS – senátor Petr Berka z FIS a senátorka Michaela Ševčíková z NF.

14:56 – Některým senátorům se nelíbí, že na prezenční listině nemají správné tituly.

14:58 – Chystá se seznam hlasujících. Od Zemana zaznívá: „Magistra Češková je na seznamu, protože její členství oficiálně zaniká o půlnocí.“ „Kdyby její členství vůbec někdy vzniklo…,“ ozývá se Vondráček. Na seznamu není Trumpeš.

15:01 – Urna je připravená, tiskárna však dělá problémy, a proto se prozatím nemohou připravit hlasovací lístky.

O volbě předsednictva pojednává Článek 14 Volebního a jednacího řádu akademického senátu VŠE v Praze.

15:06 – Senátoři si postupně berou hlasovací lístky, za plentou zvolí jednoho z kandidátů a lístek vhodí do zamčené urny.

15:14 – „Tohle mi máma nebude věřit,“ zaznělo od jednoho senátora-studenta po tom, co odevzdal svůj hlas.

15:20 – Do urny byl vhozen poslední hlasovací lístek. Urna se otevírá, hlasy se jdou počítat. V místnosti je živo.

15:25 – Hlasování je těsné, urna je prázdná. Berka:Ševčíková 15:11 – zvolen nebyl nikdo. Kandidát musí získat nadpoloviční většinu, tedy 16 hlasů, dva hlasy byly neplatné.

15:28 – Chystá se druhé kolo volby. Nachystaná je nová větší urna. Postupuje se stejně.

15:30 – Urna je prázdná. Kdo by nevěřil, může si i sáhnout. „Do urny!“ upozorňuje senátor, který nádobu předváděl.

15:43 – Hlasy z druhého kola se sčítají.

15:47 – Výsledek je podobný jako v druhém kole: Berka získal 15, Ševčíková 12 hlasů. Do třetího kola postupuje senátor Berka.

Volební a jednací řád AS VŠE, článek 14:

„Pokud ve druhém kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE žádný uchazeč, postupuje uchazeč s nejvyšším počtem získaných hlasů do třetího kola. Dosáhne-li shodného nejvyššího počtu hlasů více uchazečů, postupují do třetího kola všichni takoví uchazeči. Nezíská-li žádný z uchazečů ve třetím kole nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE, volba se opakuje.“

15:51 – „Takhle málo stačilo,“ šeptají si studentští senátoři.

15:56 – Volební urna je prázdná, začíná třetí kolo první volby předsedy AS.

16:06 – Skončilo třetí kolo volby, odemyká se urna.

16:10 – I třetí kolo skončilo dle očekávání. Berka získal 15 hlasů, což na zvolení nestačí. Komise se jde poradit, jak pokračovat.

16:14 – Diskuze, zda-li se volba bude opakovat dnes, nebo příště. „Myslím, že bezprostřední pokračování nemá smysl. Navrhuju přestávku, kde se všichni poradíme, a pak budeme hlasovat o návrhu,“ zapojuje se Vondráček.

O půl páté jsme zpět.

Senátoři se obávali, že na zasedání dorazí i tisk, studenta se ptají, zda není z Blesku. Naštěstí pro AS je přítomen jen nebulvární iList.

16:30 – Senátor Pavelka navrhuje pokračovat druhou volbou předsedy. „Jsme tu už čtyři měsíce a nepokusit se o další volbu? Škola od nás očekává víc,“ souhlasí i Mikan.

16:35 – Šestnáct senátorů je pro, jde se znovu hlasovat. „Jestli nevadí, pokračujeme v hlasování. A i jestli vadí,“ vyjádřil se na Vondráčkovy poznámky předseda volební komise. Zasedání teda pokračuje. Senátoři z řad studentů navrhují redaktorce iListu, že jí seženou stan.

16:40 – Kandidáty v druhé volbě jsou opět Ševčíková a Berka.

16:54 – Vondráček upozorňuje, že hlasovala i Češková. To může znamenat zvrat ve výsledku. Dle Zemana na hlasování právo měla, protože její členství zanikne až o půlnoci. „Proč se nepostupuje stejně jak v případě mandátu kolegy Trumpeše,“ dotazuje se Vondráček. Stále opakuje, že Češkové ani mandát nevznikl.

17:01 – „V čem byl ten výstup magistry Češkové, když říkala, kolik má dětí a vnoučat, a následně se vrátila a hlasovala?,“ ozval se jeden student. „Mohla nás ušetřit toho dramatu.“

17:04 – Předseda říká, že on má názor jiný.

17:08 – Vondráček: „Jdeme do zpochybnitelné volby předsednictva. Tady nejde o to, že ta volba vyjde tak, jak já chci, nebo nechci.“

17:09 – „Chci, aby z té urny byl odebrán můj hlas. Jako volič jsem byl uveden v omyl,“ brání se Váňa z NF. Urna se však otevírá.

17:13 – Hlasy z druhé volby jsou sečteny. Berka:Ševčíková 16:10, neplatné dva hlasy.

17:14 – AS zaznamenal pokrok: předsedou se stává profesor Petr Berka z Fakulty informatiky a statistiky.

17:17 – Jde se volit místopředseda z řad studentů – navrženi jsou Vojtěch Prchal z Fakulty managementu a Roman Ondrčka z Fakulty podnikohospodářské.

17:30 – Senátor Vondráček nehlasuje. Za této situace, a ukazuje na senátorku Češkovou, hlasovat nebude.

17:35 – Po sčítaní hlasů je to jasné – místopředsedou AS VŠE byl sedmnácti hlasy zvolen Vojtěch Prchal.

17:39 – Další na programu je volba místopředsedy z řad akademických pracovníků. Navržen byl pouze Petr Marek z Fakulty financí a účetnictví.

17:54 – Všechny hlasy odevzdány. V prvním kole byl zvolen i místopředseda AS z řad vyučujících. Stal se jím profesor Marek. Získal 19 hlasů.

17:55 – Češková blahopřeje Markovi, zdraví kolegy a odchází.

17:59 – Předseda se ujímá slova, doufá, že překvapí ty, kteří ho nevolili, a bude se snažit o to, aby Senát působil ve prospěch VŠE. Místopředseda Marek doufá, že i přes určité různé názory na fungování školy i Senátu, nebude AS blokovat činnost školy. Studentský místopředseda Prchal by se rád na konci volebního období ohlédl spokojen.

18:01 – Vondráček opět zmiňuje Češkovou a Trumpeše. „Druhé kolo volby předsednictva bylo nelegitimní a prosím, aby ti, kdož dnes sedí v čele AS, zvážili, zda-li chtějí být v těchto pozicích v situaci, když vzešli z volby, z jaké vzešli.“

Váňa: „Volbu z etického hlediska považuju za neetickou a skandální.“ Senátoři Korejc, Ondrčka i Kinský se připojují k tomuto stanovisku.

Naopak Trávničková děkuje Češkové za práci, kterou pro AS vykonala v posledních volebních obdobích.

18:06 – Senátor Zelenka z FFÚ musí jít učit, prosí, aby byl v případě potřeby hlasování přivolán.

18:07 – Přeskakuje se bod dva, nebudou se volit pracovní komise. Diskutuje se o změně Statutu VŠE. Hlasuje se o změně poplatků v ruském programu vyučovaném na FPH.

18:10 – Tento návrh byl přijat.

18:12 – Senát také vzpomenul nedávno zesnulého dlouholetého předsedu Senátu Antonína Rosického.

18:13 – Dnešní zasedání je u konce. Senátoři si balí věci a odchází.

Děkujeme vám za pozornost. Dění okolo AS VŠE budeme i nadále sledovat.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: