Akademický senát zvolí budoucího rektora VŠE

8. 11. 2021 | | Zprávy ze školy volby, senát, urna

Osmý týden výuky začíná mimořádnou událostí, kterou je volba budoucího rektora na zasedání Akademického senátu (AS) Vysoké školy ekonomické (VŠE). Dle usnesení AS ze dne 25. října má každý zájemce možnost zasedání sledovat online prostřednictvím zvukového přenosu a za dodržení hygienických předpisů je pro veřejnost přístupné i prezenčním způsobem.

 

Zasedání proběhne v pondělí 8. listopadu od 13:00 v místnosti NB 169.

Body programu:

  1. Diskuse a otázky senátorů
  2. Volba kandidáta na funkci rektora
  3. Různé

12:53 Místnost se pomalu plní senátory a senátorkami.

13:04 Předseda senátu Marek Stříteský zahajuje dnešní mimořádné zasedání AS. Vítá vedení VŠE a kandidáty na pozici nového rektora VŠE Mejzlíka a Dvořáka.

13:06 Předseda uvádí body programu dnešního zasedání a dodává, že v rámci mimořádného zasedání není třeba tento program schvalovat.

13:07 Slova se ujímá senátor Marek, který je pověřen vedením dnešního zasedání a vítá všechny přítomné.

13:08 Senátor Marek zahajuje první bod programu – Diskusi a otázky senátorů. Zároveň si na úvod dovoluje první otázku, která se týká vzájemného vztahu garantů a vedoucích katedry.

13:10 Mejzlík uvádí, že tento vztah je velmi složitý. Role garantů podle něj postupně roste a spočívá především v odborné funkci. Vedoucího katedry vnímá spíše jako manažerskou funkci.

13:12 Uchazeč Dvořák souhlasí, že tato problematika je poměrně složitá. Podle něj má mít garant pravomoc rozhodovat o všech náležitostech daného programu, avšak uznává, že je to spojené s určitým rizikem.

13:15 Senátor Petr Pažitný se ptá na vizi kandidátů ohledně hybridní výuky na VŠE.

13:17 Docent Dvořák by chtěl prezenčně zachovat aktivní formu výuky, aby student musel vystupovat, mluvit atd. Méně aktivní formy výuky, jako hromadné přednášky, by se podle něj daly v určitých případech nahradit online.

13:18 Podle Mejzlíka je hybridní výuka dobrý sluha, ale špatný pán. Online vyučování má být doplňkem a nemá nahrazovat klasickou výuku.

13:18 Senátor Marek vyzývá k dalším dotazům.

13:19 Senátor Petr Pažitný pokládá druhou část předešlé otázky. Zajímá ho, jak by se kandidáti snažili své zmíněné názory prosadit.

13:20 Mejzlík by začal vytvořením určitých standardů, kdy hybridní výuku využívat nebo například jaký podíl hodin může být vyučován hybridně, aby výuka mohla být stále považována za prezenční.

13:21 Uchazeč Dvořák si myslí, že má být v kompetenci školy zavést hybridní výuku tam, kde to uzná za vhodné a není pro to třeba žádné nařízení od státu. Je totiž v zájmu školy, aby byla výuka co nejkvalitnější.

13:22 Senátor Josef Bič se ptá na zkušenosti uchazečů týkající se přenášení mezinárodních akreditací do praxe a na budoucí cíle v rámci tohoto tématu.

13:23 Podle Dvořáka důležité není akreditaci jen mít, ale naučit se ji promítnout do praxe.

13:25 Podle Mejzlíka je pro školu do budoucna důležité akreditace udržet. Jedna věc je akreditace získat a druhá je držet je společně a pohromadě.

13:29 S další otázkou přichází senátor Petr Mazouch. Otázka zní, jaké kroky chtějí uchazeči podniknout na české úrovni, nikoliv co se týče mezinárodních akreditací.

13:30 Podle uchazeče Mejzlíka jsme z důvodu většího množství konkurence z části vyklidili pozice. Například reklama školy je umístěna pouze v Praze a Středočeském kraji. I přesto si ale Mejzlík myslí, že elitní studenti s ekonomickým zaměřením si cestu na VŠE najdou, ať už pochází z kteréhokoli koutu České republiky.

13:32 Uchazeč Dvořák uznává, že konkurence je v dnešní době stále větší. Myslí si, že je třeba zanalyzovat aktuální stav a zjistit, co udělat pro to, aby potenciální studenti do Prahy šli. Se snahou pochopit rozhodovací procesy studentů a aplikací těchto zjištění by podle Dvořáka byla škola schopna stát se lákavější.

13:33 Senátor Marek uděluje poslední 2 minuty každému kandidátovi na libovolné téma.

13:34 Dvořák uvádí, že během prezentace se již dostatečně vyjádřil. Rád by proto dodal informace k záležitostem, které se k němu během jeho kandidatury dostaly. Reaguje na otázky ohledně jeho týmu. Chce mít okolo sebe přínosné a důvěryhodné osoby, které jsou na půdě VŠE známy.

13:35 Mejzlík navádí senátory, ať zvolí toho, kdo bude lepší pro školu. Uvědomuje si, jak těžká je tato situace a jak náročné je pro senátory rozhodnout, kdo pro školu bude lepší. Dále slibuje, že se jako rektor bude aktivně snažit, aby škola byla vidět navenek.

13:36 Pokračuje Dvořák a dodává, že se jakožto prorektor snažil důrazně vyjádřit názor na různé problematiky, ale po vykonání rozhodnutí stál vždy za stanoviskem školy.

13:37 Senátor Marek ukončil první část programu dnešního zasedání.

13:38 Připravuje se samotná volba rektora a senátor Marek uvádí všechny potřebné informace k průběhu hlasování.

13:41 Probíhá hlasování.

13:43 Před plentou se tvoří fronta, senátoři a senátorky čekají na možnost hlasovat.

13:52 Hlasování se blíží ke konci.

13:57 Hlasování skončilo. Senátor Marek bude postupně číst výsledky.

13:58 Senátor Marek postupně otevírá obálky a předčítá jména uvedená na hlasovacích lístcích.

13:59 S jedním z hlasovacích lístků nastal problém a komise se radí o jeho spornosti.

14:00 Komise tento lístek uznala neplatným.

14:01 Pokračuje otevírání obálek s volebními lístky.

14:05 Poměrem 25 k 5 hlasům byl kandidátem na budoucího rektora VŠE Akademickým senátem zvolen uchazeč Dvořák.

14:06 Senátor Marek interpretuje výsledek voleb.

14:06 Mejzlík děkuje senátu za organizaci a svému protivníkovi gratuluje za přesvědčivý výsledek.

14:06 Kandidát Dvořák děkuje za organizaci voleb a za všechny hlasy. Oznamuje, že vynaloží veškeré úsilí za účelem posunu školy směrem kupředu a na závěr žádá senát o budoucí spolupráci. Znovu děkuje.

14:08 Senátor Marek předává slovo předsedovi senátu. Předseda Stříteský děkuje za účast a gratuluje docentu Dvořákovi. Vyjadřuje svoji spokojenost s řádným průběhem volby.

14:09 Následuje sepsání oficiálního protokolu o volbě. Schyluje se ke slavnostnímu přípitku.

14:10 Kandidát Dvořák při příležitosti slavnostního přípitku znovu děkuje a konstatuje, že se těší na budoucí spolupráci.

14:13 Mimořádné zasedání Akademického senátu bylo ukončeno. V místnosti probíhá další neoficiální konverzace mezi jednotlivými senátory a senátorkami.

Mohlo by vás zajímat: