Ako vyzerá spätná väzba na iných školách

21. 4. 2005 | | Nezařazené

Vysoké školy pristupujú k hodnoteniu výuky svojimi študentmi nejednotne a z hodnotení vyvodzujú rôzne dôsledky. Neexistuje žiadny pokyn, ako by k hodnoteniu mali školy pristupovať. Ministerstvo školstva štatistiky o kvalite výuky nezhromažďuje.

Vysoké školy pristupujú k hodnoteniu výuky svojimi študentmi nejednotne a z hodnotení vyvodzujú rôzne dôsledky. Neexistuje žiadny pokyn, ako by k hodnoteniu mali školy pristupovať. Ministerstvo školstva štatistiky o kvalite výuky nezhromažďuje.

Niektoré katedry Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej organizujú spätnú väzbu prostredníctvom ankety. „Na poslednej hodine prinesie učiteľ dotazník, ktorý vypĺňame. Pretože je to počas hodiny, vyplní to úplne každý,“ uvádza Pavel Szobi, študent tretieho ročníka FF UK. Vyplnené lístky pozbiera jeden zo študentov a odnesie ich na študijné oddelenie.

„Je cítiť, že väčšine učiteľov na výsledkoch ankety záleží a ak majú zlú odozvu, zmenia prístup,“ tvrdí Pavel. Prodekanka pre študijné záležitosti FF UK doc. Jana Králová dodáva, že túto katedrovú anketu dopĺňala celoškolská elektronická anketa, ktorá ale mala nízku návratnosť. „Uvažujeme, že v blízkej dobe zavedieme iný typ ankety, ale čakáme na rozhodnutie rektorátu o podobe celoškolského systému reakcií na výuku,“ uzatvára doc. Králová.

Na súkromnej Vysokej škole finančnej a správnej (VŠFS) hodnotia študenti výuku v školskom informačnom systéme. „Raz za semester dostaneme e-mail, kde nás študijné oddelenie prosí o vyplnenie ankety o spokojnosti s výukou,“ vysvetľuje študentka prvého ročníka Silvia Barochová, ktorá platí za štúdium ako ostatní študenti viac ako 21 tisíc korún za semester.

Hodnotiť sa dajú učitelia i predmety. „Výsledky sa preberajú na poradách vedenia,“ vraví prorektor pre pedagogickú prácu doc. Antonín Kubíček. Návratnosť ankety je takmer 50 percent. „Anketa je potrebná. Učitelia sú u nás málo komunikatívni a takto ich jednoducho môžeme upozorňovať na problémy, ktorých si sami nemusia byť vedomí,“ uzatvára Silvia.

Na elektrotechnickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach je anketa prístupná na stránkach školy. „Študent si anketu vytlačí, vyplní a odovzdá do schránky na dekanáte. Prispievajú hlavne nespokojní študenti a tí, ktorí nespravili skúšku,“ vraví študent piateho ročníka Michal Copko. „Bude zaujímavé pozorovať, ako zmenia školy na Slovensku svoj prístup po zavedení školného,“ mieni Michal.

Študenti Právnickej fakulty UK majú možnosť hodnotiť predmety i vyučujúcich počas celého semestra. Škola na to využíva študentský informačný systém. Cez skúškové obdobie sa v diskusiách objavujú tipy na skúšky – či kantor stráži, aké dáva otázky a podobne.

Viedenská Wirtschaftsuniversität (WU) má na hodnotenie predmetov a celých študijných programov vytvorené Oddelenie hodnotenia a managementu kvality vo výuke. Okrem štandardných formulárov majú jednotliví vyučujúci možnosť sami si vypracovať ankety na svoje predmety.

Na webovej stránke WU sa tiež nachádza takzvaný Feedback-box, kde môžu študenti i anonymne vyjadriť svoje pripomienky k výuke. Študijné oddelenie následne zverejňuje odpovede na jednotlivé dotazy i s reakciami dotknutých osôb.

Jan Hraba z Oddelenia spracovania dát vysokého školstva Ústavu pre informácie vo vzdelávaní uvádza, že informácie o kvalite výuky sa nijako nezhromažďujú ani nespracovávajú. „Vieme zistiť len kvantitatívne ukazovatele ako počet študentov alebo absolvetov. Kvalitatívne ukazovatele merať nedokážeme,“ vysvetľuje Hraba.

Mohlo by vás zajímat: