Akreditační komise odráží ostrou palbu kritiky

1. 3. 2010 | | Nezařazené

Před několika týdny rozvířila akademické vody analýza předložená
Národohospodářskou fakultou. Obviňuje akreditační komisi z obchodování
s akreditacemi a také z podílu na kauze plzeňských práv.

Národohospodářské fakulty (NF) v čele s děkanem Jiřím Schwarzem
upozorňuje na to, že skandál na Právnické fakultě v Plzni je pouhou
špičkou ledovce v porušování zákona o vysokých školách. Autoři
obviňují akreditační komisi (AK) coby regulační orgán, že její činnost
je netransparentní a že se s udílením akreditací, tedy povolením
vyučovat určitý studijní program, manipuluje.

Akreditační komise se vůči analýze ostře ohradila a nařčení
z podílu na právnické kauze odmítá. Studii vytýká zanedbání
kvalitativních hledisek a prohlašuje, že závěry, které dokument
přináší, vznáší závažná a nekonkrétní obvinění, která nejsou
doložena. „Analýza je z hlediska odbornosti neprofesionálně zpracovaná a
nepoužitelná pro podněty ke zlepšení práce akreditační komise,“ uvedla
pro Českou televizi profesorka Vladimíra Dvořáková, předsedkyně
akreditační komise a vedoucí katedry politologie Fakulty mezinárodních
vztahů.

Tři minuty na schválení

Studie, která se zabývala činností AK v období od roku 2004 až do
poloviny roku 2009, mimo jiné vypočítala, že za dané období měla komise
v průměru na schválení jedné akreditace tři minuty a proto tak rozhoduje
nahodile. „To je příklad toho, jak je analýza metodicky špatně
zpracovaná. Například když se rozdělily pětileté magisterské programy na
tříleté bakalářské a dvouleté magisterské, schvalovaly se desítky
akreditací na dostudování studentů najednou. Nebo jsme hodnotili univerzitu
v Ústí nad Labem. Pracovali jsme na tom rok, a pak jsme stovky oborů
schválili jedním hlasováním,“ vysvětluje Dvořáková. Pokládá tak
analýzu za účelovou a tvrdí, že použité údaje jsou prý neúplné a
nepravdivé. „Vycházeli jsme z údajů na webových stránkách
akreditační komise. Pak to znamená, že komise uvádí neúplné informace a
činí tak záměrně. Nelze pak nijak tuto komisi kontrolovat,“ reaguje
docent Jiří Schwarz.

Důvod? Morální povinnost

Podle oficiálního stanoviska AK, které je včetně úplného znění
analýzy Národohospodářské fakulty dostupné na webových stránkách AK,
jsou upozornění, jež dokument předkládá, buď již zapracována v dosud
nezrealizované reformě terciárního vzdělávání, nebo jsou v rozporu se
zákonem o vysokém školství a mezinárodními pravidly. Diplomy by pak
nemohly být uznány v zemích Evropské unie.

„Autoři analýzy zřejmě zákonnou úpravu podrobněji nestudovali a
evropské standardy vůbec nezmiňují, pravděpodobně jim nejsou známy,“
uvedla akreditační komise ve svém oficiálním stanovisku, kterou vypracovala
zvláštní pracovní skupina AK.

Na otázku, proč Národohospodářská fakulta analýzu vypracovala,
odpovídá děkan Jiří Schwarz slovy: „Naše snaha byla vedena dobrou
vůlí, chtěli jsme předat zkušenosti ze sedmileté spolupráce
s akreditační komisí. Moje funkční období končí a bylo mou morální
povinností analýzu zveřejnit.“

Mohlo by vás zajímat: