Analýza iListu: S jakými předměty z FFÚ měli studenti největší problémy?

17. 4. 2017 | | Zprávy ze školy Terminy, prvácké číslo

V následujících dnech se dozvíte výsledky analýzy iListu, která zjišťovala, se kterými předměty měli studenti největší problémy v zimním semestru. První zveřejněný žebříček se zabývá kurzy vyučovanými na Fakultě financí a účetnictví (FFÚ).

Z první fakulty se studenti nejvíce trápili s předmětem Účetnictví I. (1FU232), které nezvládlo 59 procent z nich. Dalšími „propadáky“ v žebříčku se staly oborové předměty této fakulty: Konsolidovaná účetní závěrka a Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Tyto předměty nezvládla třetina studentů, kteří se zúčastnili závěrečného testu nebo zkoušky. Bramborové místo zaujímá povinné Účetnictví I. (1FU201). U něj propadla necelá třetina studentů.

Deset nejtěžších předmětů vyučovaných Fakultou financí a účetnictví:

Název Kód Neúspěšnost (v %)
1. Účetnictví I. 1FU232 59,09
2. Konsolidovaná účetní závěrka 1FU571 34,00
3. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování 1FP402 33,33
4. Účetnictví I. 1FU201 32,06
5. Manažerské účetnictví II. 1MU403 31,72
6. Manažerské účetnictví  1MU211 31,32
7. Mezinárodní finance 1MT301 26,90
8. Teorie a praxe rozpočtové politiky 1VF422 26,76
9. Finanční teorie, politika a instituce 11F201 25,15
10. Daňový systém České republiky 1VF237 25,00

Metodika:
Při sestavování přehledu nejtěžších kurzů na VŠE jsme porovnávali všechny předměty, kde se závěrečného testu nebo zkoušky v předchozím semestru  zúčastnilo alespoň třicet studentů. Celkem se analyzovalo 575 předmětů na všech šesti fakultách ekonomky. U každého z těchto kurzů jsme zjistili, jaké procento studentů, kteří se jej pokusili ukončit, dostalo známku 4. Jinými slovy, jaký podíl studentů předmět nezvládl.

Přehled nejtěžších předmětů na celé Vysoké škole ekonomické se dozvíte v novém iListu, který vychází v pondělí 24. dubna!

Mohlo by vás zajímat: