Výsledky ankety: Jak byli studenti spokojeni s online výukou?

13. 8. 2020 | | Studentský život, Zprávy ze školy VŠE error stara budova

Letošní letní semestr byl od těch předchozích dost odlišný. V podstatě hned na jeho začátku se studenti i vyučující kvůli nepříznivým okolnostem museli poměrně rychle adaptovat na online výuku, která byla v případě některých předmětů skutečnou výzvou. iList shromáždil názory studentů, kteří měli možnost zúčastnit se ankety a anonymně se vyjádřili k průběhu semestru. Celkem se vyjádřilo sedmnáct studentů bakalářského i navazujícího magisterského studia.

Většina respondentů by online výuku ohodnotila slovy: „Vyhovuje částečně.“ Podle některých se předměty v online formě daly zvládnout, ale respondenti přiznávají daleko větší množství práce, úsilí a tudíž i času, které na zvládnutí předmětu museli vynaložit.

Na druhou stranu tito respondenti oceňují, že se výuka, popřípadě zkouškové období neprotahuje přes prázdniny, jak je tomu na některých jiných vysokých školách.

Někteří respondenti měli výtky hlavně k samostudiu, na kterém tento semestr stál, nároky na splnění jednotlivých předmětů se podle některých dokonce zvýšily. Někomu však více úkolů a času stráveného nad pochopením látky do zkouškového období pomohlo a nároky kladené vyučujícím se podle něj naopak snížily.

Žádný režim a horší soustředění

Další připomínky se pojily s režimem a soustředěním, jelikož rozhodně není tak lehké nastavit si pravidla doma, jako když výuka probíhá prezenčně a tím pádem vnáší do studentova dne alespoň nějaký řád. Poslední z bodů se týkal nahrávání přednášek, které bylo podle respondentů určitě výhodné, protože si student mohl například konkrétní část videa a v něm obsaženou látku přehrát několikrát, a lépe jí tak porozumět. Stinná stránka tohoto bodu dle respondentů byla v tom, že zdaleka nebyly nahrávány všechny přednášky a cvičení. Jeden z respondentů dokonce uvedl, že ze všech jeho předmětů byl nahráván pouze jeden.

Moc času stráveného nad úkoly, málo času na testy, nedostatečná komunikace

Problémy s organizací dne sice vychází primárně ze schopnosti organizace každého, negativně ale studenti hodnotili i přístup některých učitelů a jejich přizpůsobení se situaci. Opakujícím se tématem bylo nadměrné množství času stráveného nad školními povinnostmi, ale naopak málo času vyhraněného na testy a následně dlouhé čekání na výsledky. „Testy jsou stresující, když se test odevzdává do odevzdávárny, mám strach, že ho tam nestihnu dát. Někteří kantoři to nejspíše využívají jako své volno, zadají hromadu úkolů, opraví je za více než měsíc a tím to končí,“ uvedl jeden z respondentů.

Další problém studenti shledávali v komunikaci. Někteří vyučující dle studentů komunikovali nedostatečně, neodpovídali na e-maily, nevyjádřili se ohledně ukončení předmětu či nepodávali zpětnou vazbu k práci v semestru.

Efektivnější využití času

Distanční výuka ale přinesla i řadu pozitivních zkušeností. Některé tento semestr dle uvedených odpovědí vůbec neomezil, spíše naopak, online výuka jim ušetřila čas. „Mám s ní pozitivní zkušenost. Nemusím se přesouvat z práce do školy a zase zpět a využiji den efektivněji. Navíc pokud učitel dovolí přednášku nahrávat, můžu se k ní kdykoli vrátit. Škoda, že to nedělají všichni učitelé. Dost mi to pomáhá při učení a bude mi to příští rok chybět,“ okomentoval průběh semestru jeden z respondentů.

Další kladné ohlasy se týkaly rychlosti spuštění online výuky a hlavně dojíždění. Několik respondentů uvedlo, že díky výuce z pohodlí domova denně ušetří až několik hodin času, které se dají využít daleko lépe.

Mohlo by vás zajímat: