Anketa o brožurách „Nabídka kurzů“ a „Nabídka předmětů“

1. 5. 1999 | | Názory

Na školní počítačové síti proběhla prostřednictvím A-menu anketa, jejímž cílem bylo zjistit názory studentů na potřebnost dalšího vydání brožur „Nabídka kurzů“ a „Nabídka předmětů“. Autor ankety, Martin Přikryl, přiznává, že nyní si je vědom chyb, kterých se při sestavování anketních otázek dopustil. I přesto se však domníváme, že jednoznačnost výsledků je tak jasná, že vypovídací schopnost mají.

Výsledky ankety o brožurách „Nabídka kurzů“ a „Nabídka předmětů“

Na školní počítačové síti proběhla prostřednictvím A-menu anketa, jejímž cílem bylo zjistit názory studentů na potřebnost dalšího vydání brožur „Nabídka kurzů“ a „Nabídka předmětů“.

Autor ankety, Martin Přikryl, přiznává, že nyní si je vědom chyb, kterých se při sestavování anketních otázek dopustil (neexistence možností „nechci na anketu odpovídat“ a „již jsem odpověděl“, nastavení odpovědi „ano“ u všech otázek, takže pro odpověď ne bylo třeba stisknout o klávesu více a nemožnost odpovědět na některou otázku „nevím“). I přesto se však domníváme, že jednoznačnost výsledků je tak jasná, že vypovídací schopnost mají. Posuďte sami:

1) Myslíš, že by brožury „Nabídka kurzů“ a „Nabídka předmětů“ měly být zachovány?

Ano 3243 (94,1%)

Ne 201 (5,8%)

2) Postačí Ti pouze jedna z brožur („Nabídka kurzů“), kde jsou uvedena jména vyučujících, doba a místnost kurzu?

Ano 3180 (92,3%)

Ne 264 (7,6%)

3) Je tato brožura pro Tebe přínosem, i když může dojít později ke změně (vyučujícího, času, místnosti)?

Ano 3323 (96,4%)

Ne 121 (3,5%)

4) Jsi ochoten/a za brožuru zaplatit cca 10 Kč?

Ano 3133 (90,9%)

Ne 311 (9,0%)

V době psaní tohoto článku ještě stále není jasné, zda vyjde alespoň brožura „Nabídka kurzů“, o jejíž potřebnosti je přesvědčena drtivá většina studentů. Rozhodnutí by mělo padnout v pondělí 17.5.1999.

Mohlo by vás zajímat: