Ankety budou mít masivnější propagaci

2. 3. 2009 | | Nezařazené

První ankety, která proběhla v ISIS, se zúčastnilo nízké procento studentů. Škola nicméně plánuje další průzkumy, které se nebudou týkat jen učitelů a předmětů. Vedení doufá ve vyšší zájem.

První ankety, která proběhla v ISIS, se zúčastnilo nízké procento studentů. Škola nicméně plánuje další průzkumy, které se nebudou týkat jen učitelů a předmětů. Vedení doufá ve vyšší zájem.

I když na studentské ankety ve starém klientovi pro registrace a zápis neodpovídalo velké procento studentů, poslední anketa v ISIS dopadla ještě hůře. „Odpovědělo zhruba třináct procent studentů,“ říká prorektor pro pedagogiku Felix Koschin a dodává: „Asi vadilo, že byla posledních čtrnáct dní semestru.“ Právě nízká účast studentů je důvod, proč anketě nelze přikládat velkou váhu. Vedení školy spustí v půlce letního semestru obecnou anketu, ve které budou studenti hodnotit celkový styl studia. „Pokusíme se udělat anketám masivnější propagaci,“ slibuje Koschin.

Nový typ ankety
Škola kromě pravidelných anket na konci semestru, kde studenti hodnotí navštěvované předměty a jejich vyučující, zavede i sérii čtyř obecných anket. První anketa proběhne v půlce tohoto semestru a poté se znovu uskuteční za dva roky. Prvně budou studenti posuzovat celkový styl studia, což zahrne otázky, které se zaměří na to, jak škola učí formulovat myšlenky, diskutovat, vyjednávat, prezentovat a také jak studenti vnímají spravedlivost hodnocení. Témata pro další semestry jsou již v podstatě pevně stanovená.

Druhá obecná anketa prozkoumá mínění studentů o zázemí, které škola poskytuje, tedy jak se studentům líbí prostory školy, menzy, koleje či sportovní zařízení. Třetí si pak klade za cíl zjistit atmosféru a komunikaci. Otázky se tak zaměří na studijní referentky či http://www stránky školy. Poslední obecná anketa ještě nemá definitivně určený obsah, buď bude předmětem průzkumu hodnocení to, zda připravuje škola studenty pro praxi, nebo internacionalizace.

Otázka praxe je problém
Otázka vztahující se k praxi, ať už v případě obecné ankety či otázky ohledně využití předmětu v praxi v rámci pravidelných anket, se nesetkává u učitelů s pozitivním ohlasem. „Domnívám se, že to student není schopen ještě plně posoudit. Mluvím i z vlastní zkušenosti jako studenta, kdy jsem některé poznatky docenila až časem. Také mi tato otázka připadá zbytečná. Jedním z důležitých cílů je poskytnou studentovi i teoretické zázemí,“ tvrdí například Alena Filipová, vedoucí katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací.

Prorektor Koschin s námitky učitelů úplně neodmítá. „Mají částečně pravdu, ale myslím, že to, jak student danou problematiku vnímá, je také důležité. Podle toho se totiž třeba rozhoduje,“ argumentuje Koschin. Podobné námitky zaznívají i na vrub obsahu. „Co se týče posuzování náplně a obsahu vzdělání, studenti v drtivé většině případů nejsou natolik intelektuálně a zkušenostně vyspělí, aby jejich anonymní ohlasy v anketách mohly být směrodatné,“ myslí si Ján Pavlík, vedoucí katedry filosofie.

Spoléhají na design
Budoucí ankety by také měly mít jiný grafický design. „Chtěli bychom elegantnější podobu anket, ale nový design si dodavatel ISIS nechá zaplatit,“ tvrdí prorektor Koschin. „Zatím nevím, kolik to může stát a zda na to budou peníze,“ doplňuje. Propagaci kromě atraktivnější designu a lepší uživatelské přívětivosti chce vedení škole zajistit také osobní angažovaností rektora a prosbou na učitele, aby na anketu upozornili na svých kurzech.

Ještě před první anketou si škola nechala udělat řízené rozhovory, z kterých mimo jiné vyplynulo, že někteří studenti nevěří, že odpovědi jsou skutečně anonymní. „IP adresa se hned maže,“ tvrdí Koschin a dodává, že na škole zatím nebyl případ nějaké stížnosti, která by pramenila z toho, že by nějaký student měl pocit, že je postihován učitelem za to, jak ohodnotil předmět v anketě.

Mohlo by vás zajímat: