AS VŠE: Kvestorem se stal Tomáš Zouhar

19. 3. 2018 | | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE

Už dnes ve 13 hodin proběhne třetí zasedání Akademického senátu v tomto roce. Koná se v zasedací místnosti rektora NB 169 a je veřejnosti přístupné.  O tom, co se bude v senátu dít, vás budeme informovat online. Záznam zasedání z minulého měsíce si můžete přečíst zde.

Program dnešního jednání:

  1. Změna studijního a zkušebního řádu VŠE
  2. Rozpočet VŠE na rok 2018
  3. Vyjádření k Dodatku č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby
  4. Vyjádření ke smlouvě o souhlasu se zřízením stavby chodníku
  5. Projednání návrhu na jmenování kvestora VŠE
  6. Souhlas ke jmenování členů Vědecké rady VŠE
  7. Doplnění Hlavní volební komise
  8. Různé

Aktualizovat

16:13 Zasedání je ukončeno. Další je předběžně plánováno až na 21. května. Hlavním bodem jednání bude Výroční zpráva VŠE.

16:10 Předseda Petr Berka uzavírá tuto diskuzi.

15:59 Jednání se stáčí k tématu svobodná média a k politickým tématům. „Osobně mohu říci, že nemám žádného oblíbeného politika. Všechna média, ať si říkají co chtějí, jsou na někom závislá, nemáme tu žádná nezávislá média,“ říká místopředseda Petr Marek a dodává, že politika nepatří na půdu Akademického senátu. Rektorka Machková se k tématu odmítá vyjadřovat.

15:45 Předseda AS Petr Berka uzavírá diskuzi slovy, že námitky proti pravidlům volební kampaně budou později projednávány Hlavní volební komisí.

15:43 „Mám velice srovnatelný počet přátel na všech fakultách. Vnímám to jako zbytečně omezující a nesmyslné,“ vyjadřuje se k situaci následně senátor z řady studentů Jan Knettig.

15:42 Diskutuje se o možnosti propagace kandidátů členů AS členy jiné fakulty. Kandidáti na člena AS VŠE mají právo v prostorách VŠE uskutečňovat svoji volební kampaň pouze osobně nebo prostřednictvím jiných členů akademické obce VŠE patřících do stejného volebního obvodu. „Proč je problém, když má student přátele z jiné fakulty, aby mu pomohli s volební kampaní?,“ ptá se senátor Jan Vondráček z páté fakulty.

15:35 K pravidlům volební kampaně kandidátů na člena AS VŠE se vyjadřuje místopředseda Petr Marek.

15:27 Jako druhá místopředsedkyně je navržena senátorka Zuzana Trávníčková. Návrh je taktéž schválen.

15:26 Probíhají návrhy na místopředsedu Hlavní volební komise. Navržen je  Tomáš Löster. Návrh je schválen.

15:25 S předloženým návrhem souhlasí 10 senátorů, 9 senátorů je proti. Minimum hlasů je 10, Václav Černý se tedy stává předsedou Hlavní volební komise.

15:23 Byl předložen návrh na jmenování předsedy Hlavní volební komise. Navržen je Václav Černý, současný místopředseda z Fakulty financí a účetnictví. „Na místě předsedy by měl být někdo, kdo již má v Hlavní volební komisi nějaké zkušenosti,“ komentuje návrh místopředseda AS Petr Marek.

15:20 Za Fakultu mezinárodních vztahů je navržena senátorka Zuzana Trávníčková. Návrh je schválen, pouze tři senátoři se zdrželi hlasování, nikdo nebyl proti.

15:19 Za Fakultu informatiky a statistiky je navržen Tomáš Löster. Tento návrh je schválen.

15:16 Předseda Berka se nyní věnuje sedmému bodu jednání – Doplnění Hlavní volební komise.

15:13 Probíhá zveřejnění získaných hlasů jednotlivých externích členů AS VŠE. Z externích členů byli zvoleni všichni.

15:08 Výsledky hlasování jsou postupně odhalovány a je zveřejňován počet hlasů každého kandidáta z interních členů AS VŠE. Minimum nenaplnil pouze docent Ševčík.

14:41 Je vyhlášena přestávka, jednání bude pokračovat za 15 minut.

14:37 Hlasování je ukončeno, počítají se anonymní hlasovací lístky.

14:20 Členové AS dostávají hlasovací lístky a chystají se rozhodnout o jmenování členů Vědecké rady VŠE.

14:18 Místopředseda Petr Marek podává návrh na jmenování členů Vědecké rady VŠE. Navrhuje senátora Dušana Chlapka, senátorku Kristýnu Vltavskou a z řad studentů senátora Jiřího Kinského z páté fakulty.

14:13 Ke jmenování členů Vědecké rady VŠE se vyjadřuje rektorka Machková, která je sama ze zákona členkou.

14:12 Předseda Berka děkuje Liboru Svobodovi za jeho dlouholetou práci ve funkci kvestora VŠE.

14:10 Usnesení bodu 5 bylo schváleno, nikdo nehlasoval proti. Tomáš Zouhar byl jmenován novým kvestorem Vysoké školy ekonomické.

14:05 Začíná jednání o bodu 5 (Návrh na jmenování kvestora VŠE). „Bylo vypsáno výběrové řízení, kam se přihlásilo 20 uchazečů, ale valná většina byla vyřazena hned, protože neměli ekonomické nebo právnické vzdělání. To by mělo být samozřejmostí,“ vyjadřuje se k situaci rektorka. Do finále bylo vybráno pět kandidátů. Ti byli pak pozvání na ústní pohovor. „Vybrán byl pan Tomáš Zouhar, v současné době vedoucí ekonomického odboru,“ dodává Machková.

14:04 S uzavřením Smlouvy o souhlasu se zřízením stavby chodníku souhlasí 20 přítomných, usnesení bylo taktéž schváleno.

13:59 Kvestor Svoboda přechází k jednání o bodu 3 – Vyjádření k Dodatku č.1. Hlasuje se k usnesení bodu 3, souhlas s uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby. Usnesení bylo schváleno.

13:52 „Ročně do zahraničí vyjíždí přes tisíc studentů. Na výjezdy do zahraničí jde 30 % prostředků,“ říká rektorka Machková.

13:44 „Finanční prostředky letos vzrostly a podle našich odhadů bude růst rok až dva pokračovat. Měli bychom využít situace, abychom se dostali na vyšší úroveň,“ vyjadřuje se dále k bodu 2 kvestor Svoboda.

13:40 Rektorka Machková se vyjadřuje o zvýšení poplatků za cizojazyčné programy VŠE. Ke zvýšení dojde od září, zatím však není známo o kolik.

13:27 Kvestor Svoboda se vyjadřuje k rozpočtu na výuku cizojazyčných programů.

13:17 O návrhu rozpočtu VŠE na rok 2018 mluví kvestor Libor Svoboda. „Návrh byl zpracován stejně tak jako na rok 2017 jen s některými změnami. Stejně jako v minulém roce byl stanoven limit počtu přijímaných studentů,“ říká a dodává, že v hospodaření školy dochází k dynamickému růstu – meziroční nárůst rozpočtu byl 9 %.

13:06 Předseda senátu Petr Berka zahajuje jednání. K prvnímu bodu  (Změna studijního a zkušebního řádu VŠE) se vyjadřuje Petr Dvořák, prorektor pro studijní a pedagogickou činnost. „Studijní a zkušební řád VŠE by měl mít na webu uvedenou doporučenou metodiku, aby měli studenti o jeho významu jasno,“ říká.

13:01 Senátoři se usazují, za chvíli bude zahájeno zasedání. Přítomna je také rektorka Hana Machková a kvestor Libor Svoboda.

12:55 Vítáme vás na online záznamu ze zasedání AS VŠE. Jednání začne po 13 hodině.

Mohlo by vás zajímat: