AS VŠE dnes zasedne naposled ve starém obsazení

21. 5. 2018 | | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE Aktualizovat

S blížícím se koncem akademického roku přichází i poslední zasedání Akademického senátu VŠE (AS VŠE). Ten dnes zasedne naposled v původním složení. Od června totiž začíná nové tříleté funkční období nově zvolených senátorů. Více o letošních volbách si můžete přečíst zde. Na svém posledním zasedání, které proběhne dnes v místnosti NB 169 od 13 hodin, bude senát jednat o výročních zprávach o činnosti a hospodaření VŠE za rok 2017 a o statutu Institutu oceňování majetku VŠE.

Zasedání začíná ve 13 hodin, sledovat ho můžete s námi online.

13:59 Předseda senátu Berka ukončuje dnešní zasedání. Všem čtenářům děkujeme za pozornost.

13:58 Rektorka chválí všechny senátory a děkuje jim za práci. Senátor Prchal všem rozdal děkovné listy.

13:57 Průměrná rychlost usnášení bylo 4,7 usnesení za hodinu. Celková doba zasedání byla 65 hodin.

13:56 Senátor Prchal hodnotí činnost senátu za poslední rok. Pouze dva senátoři mají 100% docházku: Marek a Zelenka.

13:53 Hlasuje se o usnesení AS FMV o projednání informačních opatření v průběhu evakuací a útoků. Schváleno.

13:52 Mluví proděkanka Štěrbová: „Problémem bývá také laxnost studentů, kteří často ignorují evakuaci a neberou ji vážně.“

13:51 Dle Korejse je 100 000 Kč (cena za sms informování o evakuaci) cena, kterou by všichni odsouhlasili. Dle rektorky je to však trochu komplikovanější.

13:50 Rektorka: „Bombu jsem zažila také během svého habilitačního řízení před mnoha lety.“

13:48 Nejlepší je do budoucna přerušovat výuku na celý den, předchádzí se zmatku, kdy se mohou studenti a zaměstnanci vrátit.

13:47 Senátorka Vančurová mluví o zvláštnosti, že hlášení bomb přicházejí pořád ve středu.

13:46 Senátor Korejs podpořil návrh Marka na sms. Mluví proděkan Hnilica. Oznámení přes sms by prý bylo moc nákladné.

13:44 Marek: „Student mě žádal, abych neotevřel odevdzavárnu, protože se mu hacker naboural do insisu.“

13:42 Senátor Marek navrhuje, aby se informování rozšířlo kromě mailů také na sms studentům a pracovníkům.

13:39 Diskutuje se hackerský útok. Dle rektorky není problém v InSISe. Spíše je problémem, že studenti užívají stejné heslo v insise i na jiných stránkách. Chválí však práci Výpočetního centra, jehož zástupci ale nejsou přítomni. K žádnému velkému úniku prý nedošlo.

13:37 Dle rektorky Machkové problémem byly také některé reakce učitelů, kteří řekli studentům, že se brzy vrátí do školy a mají si proto nechat všechny věci v učebnách.

13:36 Slovo má opět senátor Bič. Dále se diskutuje rozhlas ve staré budově.

13:35 Škola odpovědela na email, ze kterého přišlo hlášení bomby. Mail byl funkční.

13:33 Slova se ujala rektorka. Poprvé byla v čase evakuace ve škole a dle ní proběhla bez jakýchkoliv problémů. Ředitel Výpočetního centra Nenadál už pracuje na problému s odesílaním mailů studentům. Třestní oznámení bylo podáno.

13:32 Na řadu přišel bod 4: různé. Slova se ujal senátor Bič. Mluví o nedávném ohlášení bomby a udájnem nevyužití rozhlasu.

13:31 Bod číslo tři byl schválen.

13:30 Na prozkoumaní ho dostala Legislativní komise, která však na svém zasedání nebyla usnášeníschopná, proto se nemůže vyjádřit.

13:29 Zouhar představuje bod jednání 3: Statut Institutu oceňování majetku VŠE

13:27 Bod jednání dva byl schválen.

13:25 Zouhar vysvětluje, že je to zapříčiněno metodikou Ministerstva školství. Dle rektorky Machkové jsou v doplňkové činnosti započteny odměny a příplatky, nejenom fixní mzda, která je nízká. Odměny jsou za učení v cizích jazycích či vykonávání jiných funkcí v rámci školy.

13:24 Dále se diskutuje část pracovníci a mzdové prostředky. Senátor Helman je zaskočen výší celkové částky „doplňkové činnosti“, prý jako každý rok.

13:22 Vysvětluje, že je to položka o čerpání fondů.

13:20 Diskutuje se položka „Ostatní náklady“. Slova se ujal kvestor Zouhar.

13:16 Senátorka Vančurová: „Finanční komise doporučuje senátu schválit výroční zprávu o hospodaření.“ Začíná diskuze.

13:14 Nový kvestor VŠE Zouhar představuje Výroční zprávu o hospodaření VŠE za rok 2017.

13:13 AS schválil jednohlasně výroční zprávu.

13:11 Docentka Štěrbová informuje o Výroční zprávě o činnosti VŠE za rok 2017.

13:09 Hlasování o programu. Program byl schválen, nikdo nebyl proti.

13:07 Zasedání začíná. Přítomno je 17 senátorů, což je minimum pro uznášenischopnost senátu. Přítomní jsou dva nový učitelští senátoři za Fakultu informatiky a statistiky, Helman a Dlouhý.

13:03 Zasedání co nevidět začne.

Body jednání:

  1. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2017
  2. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2017
  3. Statut Institutu oceňování majetku VŠE
  4. Různé

Mohlo by vás zajímat: