AS VŠE se sešel naposledy před Vánoci, posílíl funkci garanta programu

12. 12. 2022 | | Zprávy ze školy AS VŠE, Akademický senát VŠE

V pondělí 12. prosince se sešel Akademický senát Vysoké školy ekonomické (AS VŠE). Zasedání tradičně proběhlo od 13:00 v místnosti NB 169 a vy jste ho s iListem mohli sledovat živě. Na programu byla mimo jiné změna statutu Fakulty financí a účetnictví, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 nebo změna pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE v Praze. Další zasedání proběhne ve zkouškovém období v pondělí 23. ledna.

Program dnešního jednání:

1. Změna Statutu Fakulty financí a účetnictví VŠE
2. Střednědobý výhled rozpočtu 2023-24
3. Změna Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE v Praze
4. Změna Jednacího řádu Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
5. Změna Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze
6. Delegace náhradníka do Studentské komory RVŠ
7. Různé

14:08 Celé zasedání končí na pozitivní vlně a rektor děkuje všem senátorům za příjemnou spolupráci. „Věřím, že se podaří zase tu školu o něco posunout a mohu říct, že se na spolupráci se senátem vždy těším,“ zakončuje rektor a přeje příjemné svátky. K přáním se přidává také předseda Stříteský a zve k přípitku.

14:04 Senátor Ruml ještě vznáší dotaz na zpožděné zápisy z Akademických senátů, protože by podle njě mělo být zveřejněno všem studentům a pedagogům a ptá se, zda by se například v příštím roce nedal vytvořit nový koncept záznamů, které by se například odkazovaly za nahrávky zasedání. Předseda Stříteský odpovídá, že je příznivcem psaných zápisů, ale že tento podnět ještě projednají.

14:03 Předseda Stříteský popisuje novou místnost Akademického senátu, chválí její vzhled i provedení. Senátor Bič má ještě doplňující dotaz na získání přístupu do této místnosti,  senátorka Vančurová se smíchem odpovídá, že přístup dostala bez jakéhokoliv prověření.

13:58 Senátor Reml byl schválený jako náhradník delegace do Studentské komory RVŠ.

13:55 Senátor Reml děkuje za nominaci. Na akcích se již nějakým způsobem podílí a říká, že si cení příkladů, které Studentská komora dává a ukazuje dobré příklady, jak nějaké věci dobře fungují na jiných školách a rád by toto šířil dále i na VŠE.

13:53 Přistupuje se k předposlednímu bodu programu, studentka Jiříková totiž rezignovala na post náhradníka delegace do Studentské komory RVŠ. Senátor Hulínský navrhl na náhradníka senátora a studenta Tomáše Remla, který tuto kandidaturu přijal. Senátor Hulínský také připomíná, že studenti VŠE tam hrají významnou roli a název náhradníka je mírně zavádějící, protože i jako náhradník má člen delegace významné pravomoce.

13:51 Rektor děkuje za schválení a komentuje, že změnu řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na VŠE předloží až příště, protože na návrh legislativní komise proces ještě bude upravován a zjednoduššen.

13:51 Změna jednacího řádu Vědecké rady byla schválená, nikdo ze senátorů nebyl proti, ani se nezdržel.

13:46 Rektor představuje změnu jednacího řádu Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze. Vynechává se povinnost zasílat program v listinné podobě, protože je to již považování za zbytečné. V řádu byla také možnost udělení čestného doktorátu, doctor honoris causa, i bez osobní účasti kandidáta, což však nemá smysl, protože jeden z jejích hlavních významů je právě předání na půdě VŠE, připomněl rektor. Proto se rozhodli tento bod vyjmout, aby se nic takové nedělo.

13:45  Senátoři změnu pravidel schválili, pro návrh bylo 21 senátorů.

13:42 Posílení role garanta chválí také senátor Zouhar, pouze připomíná, že na některých místech by ještě mohl být materiál zdokonalený.

13:40 Studijní a pedagogická komise i finanční komise doporučila AS VŠE program k přijetí.

13:38 Posílená bude také úloha garanta studijního programu, protože ten za program zodpovídá. Bude mít právo veta na jednání Akreditační rady, aby rada nemohla schválit změny, se kterými garant nesouhlasí, pak by těžce mohl za svůj program ručit. Zmíněné platí na doktorském, bakalářském i magisterském programu. V předkládaném dokumenty jsou tři typy změn – „poladění procesu“, zmíněné posílení úlohy garanta a třetí typ změn souvisí s NAÚ. „Garant má velkou osobní zodpovědnost za to, co se v programech děje a měl by tedy mít přehled o tom, co se v předmětech děje,“ komentuje prorektor Hnát.

13:31 Prorektor Hnát představuje tuto změnu pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE v Praze, která je podle něj výsledkem několika měsíců práce. Zřídilo se například Oddělení řízení kvality a zprávy chtějí více opřít o datovou analytiku, toto a mnoho dalšího bylo potřeba zapracovat do této změny.

13:30 AS schváli střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024. Přistupuje se ke třetímu bodu programu.

13:28 Rektor připomíná, že podrobný rozpočet na rok 2023 budou ihned připravovat a v kolegiu bude čas a prostor ho prodiskutovat, ale tento střednědobý rozpočet jsou podle něj „údaje na vodě“ a je tedy zbytečné o nich diskutovat. Přistupuje se ke schvalování materiálu.

13:26 Senátorka Ševčíková připomíná, že by tento materiál mělo vidět i schválit také vedení jednotlivých fakult, nikoliv pouze ekonomičtí senátoři.

13:25 Senátorka Vančurová představuje stanovisko Finanční komise a připomíná, že objem, ani struktura dotací na rok 2024 není jasná, předložený dokument ale doporučili ke schválení.

13:23 Kvestor představuje střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024, jedná se o odhad, jak by mohlo vypadat hospodaření školy v následujících letech. Většina nákladů půjde na podporu provozních nákladů, zejména na zvýšené náklady na energie. V nejbližších dvou letech je očekáván také legislativní růst zaručené mzdy a příspěvku na stravování, což způsobí nárůst osobních nákladů jednotlivých pracovišť, který vzhledem k obtížně predikovatelné míře inflace nemusí dosahovat reálného zvýšení mezd.

13:19 Senátoři tuto změnu schválili, Institut energetické ekonomie se tedy nově jmenuje Institut udržitelných financí

13:15 Předseda legislativní komise senátor Bič komentuje stanovisko legislativní komise k této změně, které je kladné.

13:14 Předsedkyně AS FFÚ Finardi komentuje změnu statutu, jednat by se mělo o změnu názvu Institutu energetické ekonomie. Nový název by měl znít Institut udržitelných financí, což podle senátorky Finardi odpovídá soudobým trendům. Dojde také ke změně vedení.

13:13 Přistoupilo se k hlasování o programu dnešního zasedání, program byl schválený a přistupuje se k prvnímu bodu – změně statutu Fakulty financí a účetnictví (FFÚ).

13:10 Program byl pozměněn tak, že se vynechá pátý bod pogramu, tedy změna Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze.

13:09 Přítomných je 23 senátorů.

13:05 Tajemník Drábek kontroluje přítomné členy.

13:03 Předseda Stříteský zahajuje zasedání, program se zkrátil.

Foto: Michaela Pejřimovská

Mohlo by vás zajímat: