Auditor je nezávislý a neoblíbený

2. 2. 2009 | | Rozhovory, Zprávy ze školy

Útvar interního auditu zřídila bývalá rektorka VŠE před čtyřmi lety. Jeho úkol spočívá v zajištění organizačně odděleného a funkčně nezávislého přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídící kontroly včetně prověřování správnosti vybraných operací. Pro ty, kteří tuto formulaci považují za nesrozumitelnou, jsme oslovili auditora Jarmila Formánka, aby svoji funkci, kterou vykonává od 1. října 2008, přiblížil.

Útvar interního auditu zřídila bývalárektorka VŠE před čtyřmi lety. Jeho úkol spočívá v zajištění organizačně odděleného a funkčně nezávislého přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídící kontroly včetně prověřování správnosti vybraných operací. Pro ty, kteří tuto formulaci považují za nesrozumitelnou, jsme oslovili auditora Jarmila Formánka, aby svoji funkci, kterou vykonává od 1. října 2008, přiblížil.

V čem spočívá vaše pracovní náplň na VŠE?
VŠE je právnický subjekt, na nějž se vztahují veškerá ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., z čehož pak vyplývá i činnost interního auditu. Jedná se zejména o objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému. Cílem je zajistit efektivní fungování vnitřního kontrolního systému školy.

Přicházíte do styku pouze s rektorátem, nebo se s vámi může setkat i obyčejný student?
Interní auditor je funkčně podřízen rektorovi, který zajišťuje jeho funkční nezávislost a organizační oddělení od řídících výkonných struktur školy. Rektorovi jsou pak také předkládány jednotlivé zprávy. Při výkonu této funkce interní auditor do styku se studenty nepřichází. Pokud však bude mít některý student konkrétní poznatek, eventuálně námět, rád si s ním o dané problematice pohovořím.

Zjistil jste při své činnosti nějaké vážné nedostatky?
Ze zákona jsem povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných v průběhu výkonu interního auditu.

Jakou školu jste vystudoval?
Jsem absolventem ČVUT, Fakulty strojního inženýrství. Na VŠE jsem absolvoval postgraduální studium, na tehdejší Národohospodářské fakultě.

Když jste se v patnácti rozhodoval, co dál, napadlo vás, že budete auditorem?
To mě skutečně nenapadlo.

Jaké jsou klady a zápory na práci interního auditora?
Kladem je nesporně nezávislost při výkonu funkce. Z ní pak plyne možnost hledání nejlepšího řešení pro optimalizaci řídících procesů kontroly uvnitř VŠE. Záporem většinou bývá neoblíbenost na pracovištích, kde audit probíhal delší dobu.

Mohlo by vás zajímat: