Bakaláři čekají na promoci půl roku. Dříve není ve Vencovského aule volno

20. 10. 2010 | | Nezařazené

Studenti VŠE, kteří ukončili bakalářský program, musí na svoji
promoci čekat přibližně půl roku. To je výrazně déle než na jiných
českých vysokých školách. Za zpoždění může především nedostatek
volných termínů ve Vencovské aule.

Na bakalářskou promoci si absolventi Vysoké školy ekonomické musí
počkat zhruba půl roku. Podle Hany Mikovcové, prorektorky pro studijní a
pedagogickou činnost, je prodleva způsobená především velkým zájmem
o Vencovského aulu, ve které se obřad odehrává. Posluchárna se totiž
narozdíl od Betlémské kaple nebo Karolina, kde pořádají promoce jiné
vysoké školy, během semestru užívá pro běžnou výuku.

Na promoce tedy zbývají pouze pátky, případně soboty, a to se ještě
v aule nesmí konat žádná jiná akce. Kromě toho je třeba čas promoce
zkoordinovat také s termíny zápisů a imatrikulací nově přijatých
studentů. „Vzhledem k velkému počtu absolventů je volných termínů
relativně málo, tudíž bakalářské promoce probíhají průběžně během
podzimu a jara,“ vysvětluje Mikovcová.

Počkejte si pět až šest měsíců
Posluchači VŠE, kteří ukončili bakalářský program letos v červnu, se
tak na slavnostního ukončení studia dočkají až před Vánoci. Výjimku
představuje Fakulta financí a účetnictví, kde bakaláři promovali už
v půli září, přestože má fakulta v harmonogramu akademického roku
uvedený 12. listopad. Absolventi Fakulty managementu dostanou diplom 5. a
6. listopadu. Listopadový termín se týká také Národohospodářské
fakulty. Na zbylé tři fakulty vyjde termín v průběhu prosince, jako
poslední přijdou na řadu bakaláři Podnikohospodářské fakulty, kteří se
ve Vencovského aule sejdou 17. prosince.

„Promoce organizujeme na základě harmonogramu školního roku, který je
tvořen na rektorátě,“ vysvětluje Josef Arlt, proděkan pro pedagogickou
činnost na Fakultě informatiky a statistiky. Samotný harmonogram tedy
zpracovává pedagogické oddělení rektorátu, to však podle Mikovcové
spolupracuje s příslušnými proděkany. Konkrétní termíny určují
tajemnice fakult s tím, že vedle kapacity promoční auly berou v úvahu
také časové možnosti děkanů.

Jinde dostanete diplom hned
Další české školy problém s rychlostí uspořádání promoce nemají.
Především proto, že disponují prostorami, které neslouží pro účely
výuky. Například na Mendelově univerzitě v Brně proběhl obřad dva
týdny po termínu poslední státní závěrečné zkoušky. Studenti Českého
vysokého učení technického v Praze, kteří dokončili bakalářský
program v červnu, dostali diplom v červenci. Tutéž zkušenost má Denisa
z České zemědělské univerzity: „Promoci jsme měli plus minus tři
neděle po státnicích,“ říká.

Podobný zvyk by přitom uvítali i oslovení studenti VŠE. „Promoce
máme v prosinci a půlka lidí tam nepřijede, protože jsou na Erasmu,“
uvádí na serveru vseborec.cz jedna z absolventek bakalářského programu.
Další uživatelka komentuje: „Taky nechápu, že se to dřív nestíhá.
V listopadu už je zima a může to být komplikace, pokud třeba
napadne sníh.“

Mohlo by vás zajímat: