Bartoň, postrach rektorátu

19. 11. 2010 | | Názory

Když jsem se v letním semestru minulého roku dozvěděl, že na profilu
jakéhosi vyučujícího se můžu dočíst o neuznání jeho diplomů a
zároveň o podivných vztazích mezi ním a rektorem, byl jsem překvapen.
Kladl jsem si otázku, zda vedení školy se doopravdy chová jako byrokratický
robot a neuznává diplomy z toho důvodu, že v jeho anglickém originálu
chybí háček v příjmení dotyčné osoby.

Začal jsem tedy pátrat po tom, kdo vůbec tajemný vyučující Petr
Bartoň je. Z úst jeho žáků se mi dostalo mnoho rozporuplných odpovědí.
Jedni ho adorují kvůli stylu výuky, jenž je naprosto odlišný od ostatních
přednášek. Tito posluchači oceňují především mnoho poznatků z praxe,
úroveň jeho znalostí a snahu zapojovat studenty do diskuze. Pro druhé Petr
Bartoň představuje značný trn v oku. Vadí jim problémová komunikace,
testy s nejednoznačně položenými otázkami nebo arogantní přístup
k diskuzím na hodinách.

Neméně mne zarazila i reakce pracovníků školy, kteří odmítali
poskytnout jakékoliv vyjádření nebo informace o této osobě. Připadalo
mi, jako by Petr Bartoň představoval nějakou vyšší moc, kterou by si nikdo
nerad znepřátelil. Nakonec se mi podařilo dostat se k dokumentům, které
potvrzovaly stažení žádosti samotným učitelem. Osoba, která je poskytla,
si nepřála být jmenována. Rektor Hindls se odmítl k této věci vyjádřit
se zdůvodněním, že nostrifikace Bartoňových diplomů je jeho věc a že on
za jejich neuznání nemůže.

Samotní studenti, od nichž bych očekával větší odvahu, se taktéž
odmítají vyjádřit k pochybnému obhajování bakalářských prací přes
skype. Mnozí z nich tuto praktiku zpochybňovali, ale nejčastější
odpovědi se mi dostalo, že se dále nebudou vyjadřovat, aby mohli úspěšně
dokončit i magisterské studium.

I přes sebelepší kvality jakéhokoliv vyučujícího bych očekával
trochu lidského přístupu a méně arogance vůči okolí. Pokud ve vztahu
mezi školou a učitelem vládne nepřátelská atmosféra plná slepého a
nepodloženého obviňování, je snad až nemožné, abychom očekávali
rozdílné chování ve vztahu mezi žákem a učitelem nebo abychom
u vyučujícího nalezli trochu důvěry nebo pochopení.

Tím, že ostatní zaměstnanci školy i studenti přecházejí podivné
praktiky učitelů mávnutím ruky, připouštějí, aby si určití lidé
budovali status nedotknutelné osoby, kterou příště může napadnout, že
budeme psát diplomové práce na téma Proč nosí Richard Hindls růžové
ponožky.

Mohlo by vás zajímat: