Bez cvičení není titulu

21. 12. 2004 | | Sport

Absolvování dvou kurzů tělesné výchovy a sportu je nutnou podmínkou pro řádné ukončení studijního programu a získání vysokoškolského titulu. U magisterských programů určují jednotlivé fakulty samy, do kdy musí student zápočty získat, ačkoliv studijní a zkušební řád pro pětileté magisterské studium neobsahuje o této povinnosti ani zmínku.

Absolvování dvou kurzů tělesné výchovy a sportu je nutnou podmínkou pro řádné ukončení studijního programu a získání vysokoškolského titulu.

U magisterských programů určují jednotlivé fakulty samy, do kdy musí student zápočty získat, ačkoliv studijní a zkušební řád pro pětileté magisterské studium neobsahuje o této povinnosti ani zmínku. Některé fakulty přímo stanoví, že zápočty z tělocviku musí student předložit do konce šestého semestru (případ podnikohospodářské fakulty), jiným stačí získání zápočtů do konce studia, tj. nejpozději do dvanáctého semestru (Fakulta mezinárodních vztahů). Pokud student nestihne absolvovat dva kurzy do konce šestého semestru, nic se neděje. „Po konzultaci s panem proděkanem ho převedeme do dalšího semestru. Zápočty si musí co nejrychleji dodělat,“ uvedla studijní referentka Pavla Ondráčková z Fakulty národohospodářské.

U bakalářského studia studijní a zkušební řád stanoví pro všechny studenty stejný termín, a to do ukončení programu, což znamená maximálně do konce desátého semestru.

Mohlo by vás zajímat: