Bez lístečku ani krok

29. 3. 2006 | | Zprávy ze školy

Fronty se na Fakultě podnikohospodářské pokusili vyřešit pomocí nového vyvolávacího systému. Ten od začátku roku usměrňuje vstup v úředních hodinách ke studijním referentkám, proděkanovi pro pedagogiku a informatizaci a tutorce distančního studia.

Fronty se na Fakultě podnikohospodářské pokusili vyřešit pomocí nového vyvolávacího systému. Ten od začátku roku usměrňuje vstup v úředních hodinách ke studijním referentkám, proděkanovi pro pedagogiku a informatizaci a tutorce distančního studia.

„Vyvolávací systém je zaváděn především pro vytvoření důstojných podmínek při čekání studentů,“ uvedl proděkan pro pedagogiku doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. „Cílovým stavem je minimalizace čekání při internetovém objednávání návštěvy studenta na konkrétní čas,“ dodal doc. Kubálek. Výhody vidí i v tom, že studijní referentky jsou na příchod studenta upozorněny předem a mohou si jeho materiály připravit.Čtečka je umístěna při vstupu do čtvrtého patra Rajské budovy. Student se pomocí své identifikační karty přihlásí a zvolí, koho chce navštívit. Program podle údajů z karty automaticky přiřadí studenta příslušné studijní referentce a zařadí jej do pomyslné fronty. S pořadovým číslem na lístku pak nemusí stát dlouhé fronty, ale využít sedačky umístěné v rozšíření chodby. Dva vyvolávací displeje jsou umístěny v konzultačním koutě u studijních referentek, jeden před kancelářemi proděkana a tutorky. Změna čísla na displeji je navíc doprovázena zvukovým signálem. Studenti, kteří u sebe nemají identifikační kartu, se přihlašují do systému jako anonymní uživatelé a své požadavky musí navolit manuálně. Přes anonymní uživatele se přihlašují i ostatní zájemci o návštěvu studijní referentky.

Do pomyslné fronty se mohou žadatelé zařadit již patnáct minut před začátkem úředních hodin i během polední přestávky, ke vstupu jsou však vyzváni až v řádné úřední době. Systém je prozatím ve zkušebním provozu a při jeho testování dochází k občasným výpadkům softwaru. „V současné době se řeší problémy při využívání identifikačních karet,“ upřesnil doc. Kubálek. Ke konečnému předání systému by mělo dojít koncem března. Systém dodala na zakázku brněnská společnost Kadlec elektronika, s. r. o., za přibližně 350 tisíc korun. „Systém nebyl součástí dodávky Rajské budovy, fakulta si jej hradí z vlastních prostředků,“ uzavřel doc. Kubálek. Identifikační karty se vedle vyvolávacího systému používají i ke vstupu do 3. a 5. patra Rajské budovy přes východní i jižní schodiště.

Mohlo by vás zajímat: