Biomasa nie je bioodpad

19. 10. 2009 | | Nezařazené

Biomasa je obnoviteľným zdrojom energie. Bioodpad produkuje každá
domácnosť a využitie hľadá najskôr v poľnohospodár­stvu.

Ako rozoznať biomasu od bioodpadu? Základnou spoločnou vlastnosťou oboch
je, že sú to v podstate organické zvyšky.

Biomasa je biologicky, za prítomnosti mikroorganizmov, rozložiteľná
časť výrobkov a odpadov z poľnohospodárstva a súvisiacich priemyslených
odvetví. K biomase patrí aj rozložiteľná časť priemyselného a
komunálneho odpadu.

Zatiaľ čo pri rozklade bioodpadu na skládkach vznikajú nebezpečné
látky, najmä metán, ohrozujúce životné prostredie, spaľovanie biomasy je
ekologicky prospešné. Biomasa je obnoviteľným zdrojom energie, ktorý sme
v dnešnej dobe schopný využiť vo všetkých moderných tepelných
elektrárňach. Podiel biomasy v palive môže byť až 25 procent.

Je však treba brať do úvahy aj to, že rôzne druhy dreva, či iných
zložiek biomasy ovplyvňujú jej výhrevnosť. Biomasu je možné využiť aj
v rodinných domoch, ktoré majú výhrevné kotle. V tomto prípade, sa
spaľuje polenové drevo alebo pilinové brikety. Na druhú stranu, bioodpad je
akýkoľvek odpad schopný rozkladu, ako aeróbneho, tak anaeróbneho. Keďže
pri jeho rozklade vznikajú škodlivé látky, je treba s ním zaobchádzať
inak ako s bežným odpadom.

Vytriedený biologický odpad má niekoľko možností využitia. Väčšina
z neho putuje do veľkých kompostární, kde sa z neho vytvorí biologický
kompost pre poľnohospodárov. Ďalšou možnosťou je výroba pestovateľských
a mulčovacích substrátov.

Čo patrí do kontajnera s bioodpadom?
Zvyšky jedla
Produkty záhradkarčenia
Exkrementy domácich zvierat
Čistiarenské kaly
Škrupiny vajíčok a orechov
Potraviny po záruke

Čo nepatrí do kontejnera s bioodpadom?
Papier, lepenka
Velkoobjemový odpad z prírodných materiálov
Textil
Mŕtve zvieratá
Tekuté a silne mastné potraviny
Obaly od potravín

Mohlo by vás zajímat: