Blog amerického profesora nabízí neotřelý pohled na ekonomii

21. 10. 2012 | | Nezařazené

Blog Economics One Johna B. Taylora, profesora ekonomie na Standfordské
univerzitě, patří k tomu nejlepšímu, co virtuální prostor nabízí.
Zájemci o ekonomické dění si zde pravidelně mohou přečíst Taylorovy
jasně formulované názory, které se dotýkají aktuální
hospodářsko-politické situace.

Několikrát měsíčně aktualizovaný blog
v příjemně minimalistickém grafickém provedení předkládá čtenáři
myšlenky, které svou obecnou platností dalece překračují kontext americké
ekonomiky. Příspěvky mají podobu krátkých odstavců s hojností
ilustračních grafů a odkazů na doplňující zdroje.

Taylor vyniká vzácnou schopností propojit teorii
s praxí a na malém prostoru se srozumitelně podělit o své názory.
Přestože se ve svých úvahách často dotýká složitých problémů, jeho
argumentace je vždy natolik jasná, aby ji pochopil i předem nepoučený
čtenář. Taylor se ostatně sám svěřuje, že základní kurz ekonomie
(Economics One) vždy učil nejraději. 

Konjuktura v nedohlednu

Během posledních dvou měsíců se na Taylorově
blogu opět začínají množit zmínky týkající se nedávné ekonomické
krize. Nejedná se však o alarmující prognózy krize další, ale o úvahy
nad opětovnou konjunkturou, která stále nepřichází, nebo přinejmenším
přichází velmi pomalu.

Postoj Taylora k zásahům, které vláda podnikla
na oživení ekonomické výkonnosti, je velmi kritický. Za vše mluví nadpisy
k jeho bloggerským příspěvkům –
It’s Still a Recovery in
Name Only–A Real Tragedy
nebo
A New Chart Cast on the
Bad News Recovery.
 Pokud vás dané téma zajímá do hloubky,
můžete sáhnout po právě vydané knize Government Policies and the
Delayed Economic Recovery
, na které se Taylor podílel jak autorsky, tak
jako editor.

Rozdílný průběh expanze během dvou
krizí

K závěru, že vláda pochybila, dochází Taylor
na svém blogu i v příspěvku z 21. září. Jako jedno z možných
vysvětlení přetrvávajících problémů vidí počet federálních
zaměstnanců, kteří se zabývají politikou regulace. Taylor uvádí, že ve
srovnání s obdobím krizových let 1981 až 1982, kdy došlo k jejich
poklesu a ekonomika se rychle uzdravila, je nyní trend přesně
opačný.

Řešení se skrývají za
rohem

Taylorovy bystré a pro mnohé kontroverzní
postřehy tvoří protiklad k uhlazeným glosám v mainstreamových
periodikách, které mnohdy bez většího vhledu pouze konstatují
předkládaná fakta, nebo ještě hůře – snaží se nekriticky podpořit
oprávněnost vládních zásahů. Jako jeden příklad za všechny může
sloužit blog Paula Krugmana na webovém portálu New York Times, který se
poslední dobou začíná stále častěji míjet s realitou.

Taylor čtenáři opakovaně připomíná, že
nejlepší není vždy to nejočividnější řešení, názor většiny nemusí
být pokaždé správný a skutečná podstata problémů vždycky není vidět
na první pohled.

Mohlo by vás zajímat: