Britská spisovatelka radí ženám být kreativní týden před menstruací

27. 8. 2013 | | Nezařazené

Každá žena může být neomezeně kreativní, pokud dokáže naslouchat
svému tělu. Miranda Gray ve své knize Rudý měsíc hledá souvislosti
s tvořivostí žen a jejich menstruačním cyklem.

Miranda Gray je kreativní ředitelkou britské multimediální společnosti.
Vedle toho prosazuje kruhovou povahu žen založenou na jejich měsíčním
cyklu. Říká, že když se žena přirozeně přizpůsobí svému tělu, už
ji nic neomezuje v osobním rozvoji. Do první menstruace je podle ní každá
dívka tzv. lineární, stejně jako muži. Ti dokážou svoji tvořivost a
nápaditost využívat rovnoměrně po celý život, jejich hormonální hladina
se každý měsíc nemění. Naproti tomu ženy procházejí podle Gray každý
měsíc čtyřmi fázemi cyklu, které ovlivňují jejich schopnosti, nálady,
vášně a hlavně tvořivost. Tyto čtyři fáze nazvala fáze baby, fáze
panny, fáze matky a fáze kouzelnice.

Fáze baby odpovídá době menstruace, tady Miranda Gray doporučuje ženám
stáhnout se do sebe a věnovat se samy sobě. Ve fázi panny je podle Rudého
měsíce žena nejvíce podobná muži. Je výkonná, velmi živá a
společenská, vyhledává zábavu a ráda tráví čas s lidmi. Nazývá se
pannou proto, že ještě neproběhla její ovulace. Kolem ovulace se žena
dostává do fáze matky. Stává se velmi ohleduplnou a citovou. Ráda pečuje
o své blízké, ráda peče a má potřebu sdílet svoji lásku s okolím. Po
poměrně krátké fázi matky nastává fáze kouzelnice, která je podle Gray
zásadní právě pro ženskou tvořivost.

V tomto období se žena začíná pomalu „stahovat“ ze společnosti,
probouzí se její tvůrčí síly. V této fázi menstruačního cyklu je tedy
pro ženy nejvhodnější začínat nové projekty, umělecky tvořit, budovat a
rozvíjet své nápady. Gray upozorňuje na nebezpečí nevyužitých
kreativních sil. Pokud žena nechce nebo nemá možnost nějakým způsobem
vyjádřit svoji tvořivost, může se stát náladovou, má pocit nepochopení
a ztráty motivace.

V knize podporuje Gray své názory různými podobenstvími, symboly a
archetypy. Vypráví příběhy, pohádky a pověsti, aby ukázala, že ženská
cykličnost je uložena hluboko v kolektivním podvědomí lidstva. Jako jeden
z příkladů uvádí příběh řeckých bohyň Demeter a Persefony. Demeter
jako bohyně plodnosti a růstu udržovala na zemi hojnost rostlin a zvířat.
Její dceru Persefone unesl Hádes do podsvětí, což Demeter uvrhlo do
velkého zármutku. Rozhodla se zastavit na zemi růst, dokud se její dcera
nevrátí. Persefone se mohla vrátit k matce na zem jen za podmínky, že se
do podsvětí jednou za rok na určitou dobu vrátí. Persefone je tedy na zemi
s Demeter během jara, léta a podzimu a na zimu se vrací do podsvětí. Tento
cyklus vidí Gray jako podobenství ženského menstruačního cyklu – tři
období plodnosti a tvořivosti a jedno období stažení se a utichnutí.

Miranda Gray upozorňuje, že základem pro úplný rozvoj tvořivých sil
každé ženy je nesnažit se napodobovat muže. Podle ní by každá žena,
stejně jako každý muž, měla pochopit, že každé pohlaví má svá
specifika, své talenty a své úkoly. Pokud se člověk cítí spokojený sám
se sebou, může pak dosáhnout každého svého cíle.

Mohlo by vás zajímat: