Bude volit Macha i Šebestová?

3. 4. 2009 | | Nezařazené

Pro zakladatele nové pravicové strany Petra Macha byl podle jeho slov
vysočanský kongres Občanské demokratické strany (ODS) poslední kapkou.
Bývalý člen ODS se rozhodl založit Stranu svobodných občanů (SSO), která
má ve svém logu berana. Už to vypovídá o jejím hlavním rysu, tedy
euroskepticismu. Čerstvě zvolený předseda chce přilákat voliče
z pravého spektra, kterým se nezamlouvá politika občanských
demokratů.

Odmítnutí Lisabonské smlouvy, referendum o přijetí eura či zastavení
výroby biopaliv na úkor potravin jsou jedny z výrazných charakteristik,
jimiž se nově vzniklá strana profiluje. Její cíle jsou nemalé. Červnové
volby do Evropského parlamentu (EP) jsou první, kde může SSO zabodovat.
„Evropskou unií se zabývám dlouhodobě a zatímco dříve byly
nedemokratické byrokratické prvky vládnutí spíše málo viditelné, dnes
už snad každý občan vidí, že s Bruselem není něco v pořádku,“
obhajuje svůj postoj Mach pro týdeník Euro. Studentskému listu (SL) se
liberální ekonom svěřil, že se necítí být euroskeptikem: „Nijak mě to
však neuráží. Nepřijímám nekriticky cokoliv, co přichází z Bruselu.
Jsem ale proti Lisabonské smlouvě. Na druhé straně jsem v mnoha ohledech
proevropský. Evropu jsem procestoval křížem krážem a cítím se být nejen
Čechem, ale i Evropanem. Mít rád Evropu ale neznamená mít rád Evropskou
unii. K jejímu fungování mám mnoho výhrad. Věřím však, že se dá
reformovat k lepšímu. Lisabonská smlouva rozhodně reformou k lepšímu
není,“ dodal Mach. Také se již v několika médiích vyjádřil, že
voličský potenciál je někde mezi patnácti a dvaceti procenty. Reálně
však uznal, že zisk jakéhokoliv mandátu uvítá.

Profesorka Dvořáková z katedry politologie je však s očekáváním
opatrnější: „V této chvíli je obtížné odhadnout výsledky. Pokud bych
hodnotila současnou situaci, spíše to vypadá, že se SSO pohybuje v
„hluboké ilegalitě“, což znamená, že o sobě nedává příliš
vědět.“

Podpisy z Parlamentu i z VŠE

Několik známých osobností nejenom z řad poslanců a senátorů už
vyjádřilo SSO podporu. Houslista Václav Hudeček, malíř Adolf Born nebo
také politolog Alexander Tomský. Právě on však paradoxně preferoval při
nedávné prezidentské volbě profesora Švejnara. Prezident Klaus již dříve
vyjádřil „velkou potřebu“ vzniku nové strany, pro níž je na českém
politickém spektru místo. „S panem prezidentem jsme o nové straně
hovořili a ta iniciativa je mu sympatická, ale v žádném případě to
není tak, že by nějak v pozadí tahal za nitky,“ hájil se v Euru Mach,
který je také ředitel Centra pro ekonomiku a politiku (CEP).

K panu prezidentovi má blíže, neboť v CEP působí například
i Jiří Payne, Klausův poradce. Právě Payne, syn prezidenta Jan Klaus či
nezávislá senátorka Janáčková se nedávno na ustavující schůzy stali
členy SSO. „Klausova nepřímá vyjádření byla dostatečně jasná v tom
smyslu, že jde o prezidentovu stranu,“ souhlasí s vřelými vztahy
s Hradem profesor Klíma z katedry politologie na VŠE. „Mimo jiné
i proto, že tam hned zpočátku vstoupili jeho dva synové,“ zdůrazňuje
Klíma. „Všude ve světě hraje ve volbách podpora významných osobností
určitou roli, nesporně zejména na euroskeptické příznivce ODS může
působit i autorita prezidenta Klause. Ten by však určitě nechtěl být
spojován s projektem, který by skončil katastrofou. Ty by znamenalo i jeho
oslabení,“ vysvětluje pro SL Klausovu opatrnost politoložka
Dvořáková.

I na VŠE kolovala mezi studenty listina, kam mohli svůj podpis připojit.
„Svým podpisem jsem nevyjádřil nutně to, že budu volit Machovu novou
stranu. Jen tím dávám prostor pro vznik další alternativy na české
politické scéně,“ vyjádřil se SL nejmenovaný student
z Nárohodospodářské fakulty.

Předvolební analýza

Profesorka Dvořáková vidí vážný problém také v tom, že Mach je
médii prezentován v daleko větší míře než strana samotná: „Pan Mach
není výraznou charismatickou osobností, která by dokázala přitáhnout a
oslovit voliče.“ Její návod zní jednoduše: „Při vzniku nové strany
tak krátce před volbami je základní strategií od momentu svého zrodu
neustále přicházet s něčím novým, udržovat pozornost médií,
nastolovat politickou agendu a určovat či alespoň částečně ovlivňovat
společenský diskurs. To se zatím neděje. Pár článků na webu, celkové
využití internetových možností je minimální, zájem novinářů není
čím nalákat. Působí to spíše hodně neprofesionálně. Možná, že
strana něco takového tají a připravuje to až na „horkou“ kampaň, ale
času již není nazbyt,“ nabádá Macha významná profesorka.

Na skutečnou podporu voličů nezbývá než počkat do šestého června
tohoto roku, kdy budou známy předběžné výsledky voleb do Evropského
parlamentu. „Hodláme udělat vše proto, abychom nyní uspěli ve volbách do
EP, tedy získali nad pět procent hlasů,“ vyjádřil se pro SL Petr Mach.
Optimisticky vidí šance i profesor Klíma, podle něhož má SSO reálné
šance uspět: „Formují se totiž jako prezidentova strana, respektive strana
nespokojených v ODS. Zdá se mi, že se dnes vyčkává na příchod
takzvaných rebelů z řad občanských demokratů jak ze Sněmovny, tak i ze
Senátu. Jako záminka k odchodu z ODS, respektive přechodu k SSO může
posloužit například kladné schválení Lisabonské smlouvy ve Sněmovně
i za pomoci hlasů z ODS.“

Petr Mach (34) získal v roce 1997 bakalářský titul
v oboru Statistika, ekonometrie. Za dva roky poté úspěšně dovršil
inženýrské studium na VŠE oborem Finance. Od roku 1999 je členem Centra
pro ekonomiku, kde vykonává funkci ředitele. Ve témže roce začal pracovat
jako externí poradce pro prezidenta Klause a dokončil titul Ph.D. Na začátku
roku 2009 představil české veřejnosti nové politické uskupení s názvem
Strana svobodných občanů, s nímž chce kandidovat minimálně ve volbách
do Evropského parlamentu. Jedná se pravicovou liberální pravicovou stranu,
podle odborné veřejnosti také nazývánu euroskeptickou.

Mohlo by vás zajímat: