Budu se snažit očistit své jméno, které lidé s chorým myšlením úmyslně špiní

11. 5. 2016 | | Rozhovory, Studentský život, Zprávy ze školy ševčík

Minulý týden Městský soud v Praze rozhodl o tom, že děkan Národohospodářské fakulty Miroslav Ševčík nesmí být vyloučen z Liberálního institutu. On sám byl v minulosti také jeho ředitelem.

Vyloučení bylo zdůvodněno nevhodným chováním. Současný ředitel institutu Petr Koblovský vzkázal, že se proti předběžnému opatření odvolá. Názor děkana na nově vzniklou situaci si můžete přečíst v následujícím krátkém rozhovoru.

Co říkáte na prohlášení pana Koblovského, že se proti předběžnému opatření odvolá, protože není předběžné?
Na to se ani nedá odpovědět. Snad jen to, že pan Koblovský je podivné individuum, které mimochodem neúspěšně studovalo opakovaně na Národohospodářské fakultě dvanáct let. Jeho druhé studijní období bylo navíc spojené s tím, že mu podle dostupných informací kamarád, tehdejší proděkan, v rozporu s vnitřními předpisy školy uznal některé předměty z předešlého studia. Přesto nebyl schopný studium řádně dokončit a byl vyloučen pro nesplnění požadavků. Jeho vyjádření jsou směšná a nejsou hodna zaměstnance advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík.

Proč o členství v institutu tolik usilujete?
Zdůvodnění je několikeré. Jednak jsem byl v roce 1989 autorem myšlenky založit Liberální institut, spoluzakládal jsem ho a víc jak dvě desetiletí úspěšně řídil jeho činnost. Dále si myslím, že v právním státě nelze beztrestně zfalšovat seznam členů Liberálního institutu, svolat na základě něho členskou schůzi, kde hlavní slovo o tom, zda bude někdo vpuštěn či ne, má sedmičlenná ochranka. Ta například nevpustila zakládajícího člena docenta Tomáše Ježka. Nelze přece zabránit ani dalším členům ve výkonu svých práv tím, že nebyli vpuštěni na tuto schůzi. Schůze pak navolila do správní rady některé osoby, kterým nebyla prodloužena smlouva na NF VŠE, či dostali výpověď pro neplnění svých pracovních povinností. Tyto osoby se mě pak na základě vykonstruovaných skutků snaží z institutu vyloučit, aniž by mě pozvaly na své zasedání a aniž by si vůbec zjistily, zda to, co posbíral pan Koblovský, má racionální jádro. Pokusili se vyloučit i dalšího zakládajícího člena, dlouholetého předsedu správní rady pana docenta Pavlíka. Například mě vinili z toho, že jsem upozornil na nestandardní studium doktoranda Minárika, kterému podle dostupných informací tentýž bývalý proděkan, který umožnil uznání ve studiu některých předmětů Koblovskému, prodloužil doktorské studium, i když už uplynula zákonem stanovená délka jeho studia.

Jak budete dále jednat v rámci svého členství v institutu?
Budu se snažit očistit své jméno, které lidé s chorým myšlením typu Koblovského úmyslně špiní zjevnými nepravdami, svými fabulacemi a mediálními útoky.

Mohlo by vás zajímat: