Být ekonom a myslet přitom ekologicky se musíte někde naučit

19. 10. 2009 | | Nezařazené

Katedra ekonomiky životního prostředí na Národohospodářské fakultě
(NF) provádí jak výzkum, tak i výuku zaměřenou na propojení ekologické
a ekonomické roviny. Usiluje o co největší odbornost absolventů a
umožňuje jim také zapojení do výzkumu.

Katedra ekonomiky životního prostředí, působící na VŠE již
osmnáctým rokem, v současnosti garantuje bakalářský studijní obor
Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management (do kterého se
ovšem od roku 2005 už není možné přihlásit), navazující magisterský
studijní obor Ekonomika a správa životního prostředí a vedlejší
specializaci Ekonomika životního prostředí. Nejvíce zapálení pak mohou
v rámci doktorského studia studovat Problematiku ekonomie životního
prostředí a přírodních zdrojů.

Ekonomika a správa životního prostředí je jedním z magisterských
studijních oborů patřících pod hlavní specializace. Připravuje studenty
na práci ve státní správě na mezinárodní, národní i regionální
úrovni, ve firmách zabývajících se ochranou životního prostředí nebo
i v nevládních organizacích zaměřených na danou problematiku. Důraz
studia je kladen na jazykové schopnosti, ekonomii, politiku nebo právo.
S přijímacími zkouškami si nemusí lámat hlavu ti, kteří vystudovali
bakalářský obor na NF. Ostatní si musí projít písemným testem
z ekonomie a testy ze základů ekonomie a politiky životního prostředí
v angličtině.

Vedlejší specializace Ekonomika životního prostředí se od té
předešlé hlavní obsahově neliší. Rozdíl je pouze ten, že nevyžaduje
přijímací zkoušky a zúčastnit se jí mohou studenti ze všech fakult VŠE.
Předpokládá se pouze úspěšné dokončení kteréhokoli bakalářského
programu a přijetí do programu magisterského. Úkolem tohoto studia je
doplnit znalosti posluchačů o environmentální aspekty. Kapacita se pohybuje
okolo šedesáti studentů na semestr.

Ti, které životní prostředí zajímá, ale přesto ho nechtějí studovat
jako specializaci, mohou využít nabídky jednotlivých předmětů, a to nejen
na NF. Například na Fakultě podnikohospodářské lze nalézt Management
kvality, environmentu a bezpečnosti. V Jindřichově Hradci si pak studenti
mohou zvolit Ekonomiku a management životního prostředí.

Mohlo by vás zajímat: