Čechem není každý sedmý student

30. 11. 2009 | | Zprávy ze školy

Kromě českých posluchačů studuje na VŠE také nezanedbatelné procento
cizinců. Nejvíce se jich zapsalo na Fakultu mezinárodních vztahů.

Z celkového počtu studentů na VŠE má asi čtrnáct procent jiné než
české státní občanství. V absolutních číslech se k 21. září
2009 jednalo o 2 862 posluchačů.

Nejpočetnější, téměř devítisetčlenná skupina z nich si pro své
studium vybrala Fakultu mezinárodních vztahů (FMV). Cizinci si však
oblíbili také Fakultu podnikohospodářskou (FPH) a Fakultu financí a
účetnictví (FFÚ).

Přesné počty cizinců podle státní příslušnosti se Studentskému
listu nepodařilo zjistit, neboť žádný takový kompletní přehled
neexistuje. V roce 2008 však Zpráva o přijímacím řízení eviduje na
VŠE nejvíce studentů ze Slovenska. Blízcí sousedé tak tvoří více než
polovinu ze všech přijatých cizinců.

Velký podíl z koláče „nečechů“ ukrojili také posluchači
z Ruska. VŠE přijala i početné skupiny z Vietnamu, Kazachstánu a
Běloruska.

Mohlo by vás zajímat: