Čeho dosáhly změny v ubytování na kolejích

21. 10. 2002 | | Nezařazené

Na koleji bydlí zhruba třetina studentů VŠE. Zdálo by se – co víc si mohou přát. Na první pohled ano. Letos ale vzniklo otázek kolem ubytování trochu moc.
Ačkoliv loni dostávali kolej studenti se 13,7 body (to odpovídá zjednodušeně 137 km), letos se hranice vyšplhala přes nová kriteria až na 14,9. Zatím také nebyl zaveden systém rezervací.

Na koleji bydlí zhruba třetina studentů VŠE. Zdálo by se – co víc si mohou přát. Na první pohled ano. Letos ale vzniklo otázek kolem ubytování trochu moc.

O změně kriterií pro přidělování kolejí, která měla zásadně zlepšit situaci v ubytování, loni informoval nejen Studentský list. Dojezdová hranice pro přidělení místa na koleji se zdála neúnosně vysoká. Proto členové Akademického senátu VŠE (AS) přikročili k razantním změnám. Pro odstranění účelových změn bydliště studenta („u babičky na Jižní Moravě“) se začalo brát v úvahu i místo trvalého pobytu jeho rodičů. Dalším opatřením, které mělo uvolnit koleje většímu počtu studentů, byla změna v přístupu k zahraničním studentům zapsaným do českých studijních programů. Cizinci nastupující do prvního ročníku kolej nedostali a od příštího roku si budou muset ubytování hledat jinde i jejich starší kolegové.

Ačkoliv loni dostávali kolej studenti se 13,7 body (to odpovídá zjednodušeně 137 km), letos se hranice vyšplhala přes nová kriteria až na 14,9. Vedoucí provozního oddělení Správy účelových zařízení (SÚZ) Ivan Matějů upozorňuje, že k posunu hranice došlo mimo jiné díky zvýšení kilometrových vzdáleností v databázích dopravních spojení IDOS a ABUS. Přesto došlo ke snížení počtu ubytovaných a fakticky tedy ke zvýšení dojezdové vzdálenosti. „Snížila se totiž kapacita kolejí a škola přijala více studentů,“ dodává Matějů. Lůžek na kolejích skutečně ubylo – na Jižním Městě zhruba 300 lůžek a  rekonstrukcí Jarova C dalších 50. Je to další snížení kapacity po Rooseveltově koleji, která přišla modernizací o stovku míst.

„Při schvalování pravidel jsme byli plni optimismu,“ říká doc. Miloslav Janhuba, předseda Akademického senátu VŠE. Ředitel SÚZ Ing. Drahoslav Zerzáň tehdy odhadl, že fiktivní stěhování by se mohlo týkat až 30 % studentů. „Skoro bych řekl, že pan ředitel Zerzáň se nezmínil o snížení kapacity kolejí,“ poznamenal Janhuba. Dnes je všem jasné, že změna kriterií pro přidělování kolejí zatím nepřinesla očekávaný efekt. Určité snížení dojezdové vzdálenosti je možné očekávat rovněž příští rok, kdy kolej nedostane většina cizinců.

Studenti si však našli další cesty, jak se ke koleji dostat. „Daleko více lidí letos dostalo kolej ze zdravotních důvodů,“ uvádí příklad Ivan Matějů ze SÚZ. Nutnost ubytování na koleji sice mohou potvrdit od letošního roku pouze školní lékařky, ale tím se problém nevyřešil. „Pokud dostanou zprávu specialisty nebo i praktického lékaře, že kolej je nutná, těžko můžou říct – ty kolej nepotřebuješ,“ říká Přemysl Zdeněk, studentský zástupce v AS VŠE. SÚZ navíc zpracovával celou agendu žádostí o koleje pod časovým tlakem. To způsobilo například velké potíže s potvrzeními o bydlišti rodičů.

Zatím také nebyl zaveden systém rezervací, ačkoliv ho odsouhlasila Kolejní rada a předpokládal to akademický senát. Ten, kdo dostal v loňském roce kolej v řádném kole, měl mít díky rezervaci jistotu ubytování i letos, aniž by se znovu posuzovala jeho dojezdová vzdálenost. To se ale nestalo. „Je to celkem logické. Žádosti i rezervace musely projít stejným procesem, protože se bralo v úvahu i bydliště rodičů,“ odůvodňuje postup správy kolejí ředitel Zerzáň. Bodovaly se tak i rezervace studentů, u kterých se relevantní údaje nezměnily. „O tom vůbec nevím,“ říká prorektorka pro pedagogiku doc. Dana Zadražilová. Uvedená skutečnost byla novinkou i pro předsedu AS VŠE doc. Janhubu. „Ředitel Zerzáň většinou vyčíslí problémy, které musí SÚZ řešit, ale systematicky nás neinformuje. Možná jsme byli málo důslední,“ přiznává Janhuba.

Studentů, kteří zůstali pod bodovou hranicí pro přidělení kolejí, se navíc dotkla další nesrovnalost. V dopise s oznámením o nepřidělení koleje se píše: „Veškeré žádosti studentů, kteří neobdrželi ubytování, budou vyřizovány SÚZ VŠE od 16. 9. dle bodového pořadí v návaznosti na uvolnění míst na kolejích.“ Zároveň je v oznámení uvedena možnost podat k rektorce žádost o přezkoumání s upozorněním, že žádosti může být vyhověno pouze v případě chyby při zpracování žádostí o koleje nebo pokud budou studentem předloženy dodatečné doklady. Agendu přezkumného řízení zajišťuje Pedagogické oddělení. Seznam těch, kterým nebylo po přezkoumání vyhověno, se pak vrací na správu kolejí. SÚZ ale od 16. 9. v rozporu s textem dopisu ubytovává pouze tyto studenty. Nutnost podat odvolání (ale není řečeno jakého) je zmíněna pouze na stránkách SÚZ.

„Někteří studenti, kteří jsou v původním pořadníku, už pak kolej nechtějí. Jinak se to nedá udělat,“ říká k tomu vedoucí provozního oddělení SÚZ Ivan Matějů a brání se tím, že část textu v dopise o přezkumném řízení dodalo Pedagogické oddělení. „V tom my rozhodně nejedeme,“ oponuje vedoucí oddělení Anna Fryčová. Jisté tedy zůstává jen to, že pod dopisem je podepsán kvestor VŠE a správnost je potvrzena razítkem SÚZ a podpisem.

Cizincům z prvních ročníků, kteří letos nemají nárok na ubytování na koleji, měl dále SÚZ zajistit nabídku náhradního ubytování. „Myslím si, že nabídka nebyla špatná. Agentura Karlos (která v nabídce figuruje na prvním místě – pozn. red.) slíbila, že ubytuje všechny. Dokonce nám volali, že mají ještě volná místa. Myslím, že výběr byl dost velký,“ sdělil nám Ivan Matějů a dodal: „Někdo si na Karlos stěžoval, ale pod tři tisíce vás v Praze nikdo neubytuje.“ „Samozřejmě si dovedu představit lepší a širší nabídku,“ říká prorektorka pro pedagogiku doc. Zadražilová. „Bohužel správa kolejí na to letos nikoho neměla. Možným řešením by mohl být útvar studentských služeb, který by se tímto zabýval,“ dodává Zadražilová.

Zásadní otázkou v oblasti kolejí zůstává nedostatek ubytovacích kapacit. Vedení školy se začátkem září zabývalo řešením aktuální situace a posuzovalo využití objektu Krystal, pronájmu bytů nebo jiných možností. Podle doc. Janhuby se bude AS VŠE touto tematikou zabývat i nadále. Diskutovat lze například o zvýšení kolejného a použití takto získaných prostředků pro podporu ubytování mimo koleje nebo pro investice. „Dalo by se uvažovat o přehodnocení investičního záměru, abychom mohli začít stavět nové koleje,“ připustil Janhuba. V nejisté situaci je však nejen VŠE, protože se stále objevují úvahy o oddělení účelových zařízení od vysokých škol.

Mohlo by vás zajímat: