CERGE-EI: Americký doktorát v Praze

16. 1. 2007 | | Nezařazené

Během studia na VŠE jsem měl pocit, že se v ekonomii už těžko můžu něco nového naučit. Kamarádi, kteří odjeli studovat doktorát do USA, mi však tvrdili, že to zdaleka tak není a že svět je mnohem dál a jinde. Rozhodl jsem se to tedy zkusit také. Neodjel jsem však za oceán – zůstal jsem v Praze. Nedaleko VŠE, v ulici Politických vězňů, totiž sídlí Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Akademie věd (CERGE-EI).

Filip Pertold
autor je absolventem VŠE

Během studia na VŠE jsem měl pocit, že se v ekonomii už těžko můžu něco nového naučit. Kamarádi, kteří odjeli studovat doktorát do USA, mi však tvrdili, že to zdaleka tak není a že svět je mnohem dál a jinde. Rozhodl jsem se to tedy zkusit také. Neodjel jsem však za oceán – zůstal jsem v Praze.

Dva roky výzkumu

Nedaleko VŠE, v ulici Politických vězňů, totiž sídlí Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Akademie věd (CERGE-EI). Výuka ekonomie je zde propojena s ekonomickým výzkumem, na který jsou studenti systematicky připravováni. Studijní program je akreditován i v USA, ostatně většina přednášejících získala své ekonomické vzdělání právě tam.

S americkými doktorskými programy je program CERGE-EI obsahově totožný.
První dva roky jsou zaměřené na přednášky a zkoušky, druhá část studia na samostatný výzkum vedoucí k disertaci. Po složení všech zkoušek během prvních dvou let je možné získat titul Master of Arts (M.A.), po dalších dvou letech výzkumu a obhájení disertace získáte Ph.D. Výuka probíhá v angličtině a spolužáci jsou z různých zemí, převážně však ze střední a východní Evropy.

Ze stipendia se dá vyžít

Jelikož je vše inspirováno těmi nejlepšími americkými univerzitami, najdete na CERGE-EI velmi kvalitní zázemí ke studiu spolu s jednou z nejlepších knihoven ekonomické literatury ve střední Evropě. Komorní a individuální přístup ke studentovi bylo to první, co mě osobně nejvíce překvapilo, a to zejména v porovnání se zkušenostmi na VŠE.

Výborné podmínky pro studium jsou však „kompenzovány“ vysokými nároky, které mohou být kladeny i díky poskytovanému stipendiu. To dovolí pohodlně vyžít a student není nucen si hledat dodatečný zdroj příjmu. Práce se totiž se studiem nedá časově zvládnout.

Důkladná matematická průprava

Většina zájemců o studium musí projít přípravným semestrem, který je součástí přijímacího řízení. Trvá dva měsíce a po úspěšném zakončení hned následuje nástup do standardního studia. Pro absolventa VŠE, který se o ekonomii zajímá, je rozhodně možné úspěšně projít. Stačí ukázat dostatečnou vůli a řádně si obnovit a prohloubit znalosti matematiky. Přípravný semestr má také za cíl srovnat znalosti zájemců o studium z různých vysokých škol. Obvykle se při studiu potkávají absolventi ekonomických, technických a matematicko-fyzikálních fakult.

Výuka ekonomie po „přípravce“ pokračuje na velmi pokročilé úrovni a nedá se s VŠE srovnat. Tam, kde VŠE v klasických kurzech ekonomie končí, na CERGE-EI se teprve začíná. I ti nejlepší studenti si musejí „hrábnout“ na samé dno svých intelektuálních možností.

Základem úspěchu je zvládnout všudypřítomnou matematiku. Řešení příkladů – součást výuky všech kurzů ekonomie – je na první pohled dobré „pouze“ na procvičení logického a abstraktního myšlení. Pro vystudovaného ekonoma to není snadné překonat, zejména proto, že na využití těchto intelektuálních cvičení pro aplikovaný ekonomický výzkum je nutné si počkat až do druhého ročníku, kdy si každý hledá vlastní zaměření.

Týmové domácí úkoly jsou v kurzu

Uspět není jednoduché, ale snaha a tvrdá práce je obvykle oceněna. Navíc učitelé a jejich asistenti jsou vždy ochotni pomoci. Dostatek anglosaských učebnic v knihovně a on-line přístup k vědeckým žurnálům studium usnadňuje.

Na začátku studia mě skutečně nepříjemně překvapila náročnost a množství domácích úkolů – na amerických univerzitách běžná praxe. Pracuje se většinou v týmech, takže se leccos doučíte od spolužáků, navíc diskuse o zadaném problému pomůže pochopit probranou látku. Úspěšnost při řešení úkolů je i součástí závěrečné známky.

Průběžné studium je tedy v zásadě vynucené; na příjemný český styl studia, kdy máte „piánko“ během semestru a pak se jen biflujete před zkouškami, jsem musel rychle zapomenout. Ovšem je fakt, že tento systém zvyšuje pravděpodobnost úspěchu při písemkách. Ústní zkoušky – krom obhajob vlastních prací – během studia neexistují. Odměnou za výdrž a snahu je dobrá znalost současných vědeckých metod v ekonomii a schopnost je využít ve vlastním výzkumu.

Angličtina na denním pořádku

Pro uplatnění absolventů i mimo akademickou obec je důležitá výuka angličtiny a každodenní intenzivní kontakt s tímto jazykem, který je dán zdejším multikulturním prostředím. Psaní odborných článků a jejich prezentace se na českých školách obvykle neučí, CERGE-EI studenty v tomto směru intenzivně trénuje. Učitelé si vaši práci opravdu přečtou a doporučí vylepšení.

S titulem do světa

Co se dá s takovým Ph.D. vlastně dělat? Z vlastní zkušenosti to zatím nemohu popsat, nicméně akreditace studia v USA je velká deviza zejména pro ty, kteří se chtějí po ukončení studia uplatnit v zahraniční. Většina absolventů potom pracuje v institucích, jako jsou univerzity, banky, Mezinárodní měnový fond, Světová banka nebo EBRD. V Česku najdou absolventi nejčastěji uplatnění v České národní bance nebo v nadnárodních konzultačních společnostech.

Mohlo by vás zajímat: