„Černínský palác je otevřen absolventům všech oborů…“

31. 3. 2006 | | Kariéra, Rozhovory

…tvrdí David Kopelent z personálního oddělení Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV). Měl by to vědět nejlépe, pro obchodně-ekonomický úseky jednotlivých zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí totiž vybírá zaměstnance.

…tvrdí David Kopelent z personálního oddělení Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV). Měl by to vědět nejlépe, pro obchodně-ekonomický úseky jednotlivých zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí totiž vybírá zaměstnance.

Z kterých škol se vám kandidáti na pozice v obchodně-ekonomických úsecích hlásí nejčastěji?

Asi tak z devadesáti procent jde o absolventy VŠE, kteří mají také největší šanci na přijetí. Občas se také objeví čerství právníci.

Pokud by měl někdo zájem pracovat na některém ze zastupitelských úřadů ČR v zahraničí, jak si podat přihlášku?

Kmenoví zaměstnanci ministerstva zahraniční si podávají přihlášku přímo na jeho personálním odboru, zaměstnanci nevládních organizací a uchazeči z privátního sektoru musí podat přihlášku prostřednictvím ministerstva průmyslu. Poté jsou pozváni k výběrovému řízení, které probíhá na MZV.

Co od uchazečů vyžadujete?

Každý kandidát na práci v zahraničí za sebou musí mít dva roky odborné praxe tady na ministerstvu zahraničí. Dalším kritériem je prověření Národního bezpečnostního úřadu, minimálně na stupeň D (důvěrné) a podstatnou roli hrají samozřejmě také jazyky.

Jaké? Platí stále, že francouzština je jazykem diplomacie?

Francouzština je stále nejfrekventovanějším jazykem ve stálých misích, například při OSN. Ale na zastupitelských úřadech, zvláště v zemích EU, už vládne angličtina. Při letošním výběrovém řízení jsme kupříkladu museli přihlédnout ke skutečnosti, že v roce 2009 bude Česká republika předsedající zemí Evropské rady. To znamená, že pokud dnes někoho vysíláme na čtyři roky do zahraničí, měl by bezpodmínečně ovládat angličtinu. Ať už je vyslaný do států EU, Taškentu nebo do Mexico City.

Na jaké úrovni znalost jazyků vyžadujete?

Úrovně jazyků máme odstupňovány, tím nejvyšším stupněm je čtyřka a odpovídá úspěšnému složení Státní jazykové zkoušky. Čtvrtý stupeň vyžadujeme u jednoho světového jazyka.

Co je zpravidla při přijímacím řízení rozhodující?

Jednoznačně pohovor před komisí. Kandidát je totiž zkoušen ze znalostí, které se přímo vážou k pozici, na kterou se hlásí. I tady jsou samozřejmě důležité jazykové znalosti, protože komise může klást jednu z otázek v požadovaném jazyce. Kandidát musí také projít psychotesty. Zaručený recept, jak uspět, opravdu neexistuje.

Kde hledat potřebné odborné informace?

Jako jeden ze zdrojů mohou sloužit příslušné internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu. Neméně důležitý je také přehled o aktuální situaci, který lze získat přes příslušnou obchodní komoru nebo zastupitelský úřad dané země u nás.

Můžete vy osobně ovlivnit tato výběrová řízení?

V žádném případě. Při každém řízení na diplomatické místo je stanovená paritní výběrová komise, ve které jsou tři členové MZV a tři členové Ministerstva průmyslu a obchodu. Tato komise na základě ústního pohovoru se všemi kandidáty vybere toho nejvhodnějšího.

Je tedy nezbytné absolvovat Diplomatickou akademii, jestliže chci pracovat na MZV?

Záleží o jakou funkci se člověk uchází. Když k nám ale někdo jde s primárním zájmem pracovat třeba na jednom z teritoriálních odborů, je tato akademie nezbytná.Jak dlouho působí vybraný kandidát na daném zastupitelském úřadě?Zpravidla čtyři roky

Mohlo by vás zajímat: