Chceme studentům ukázat, jak vypadá práce v bance

16. 10. 2013 | | Rozhovory

Studentský projekt Prague Banking Club vznikl na podzim a má sdružovat
studenty různých ekonomických fakult, kteří se zajímají o bankovnictví.
Jak se lze do klubu dostat a co organizátoři pro účastníky chystají, řekl
iListu jeden ze zakladatelů spolku Tibor Keše.

Z jakého důvodu jste se rozhodli organizaci založit?

Na počátku byla naše zkušenost se stáží v bance. Měli jsme pocit,
že když tam člověk opravdu pracuje, je to úplně jiná zkušenost než
bankovnictví ve škole. Tak nás napadlo, že by bylo dobré umožnit poznat
bankovnictví v praxi více lidem než jenom těm několika, kterým se
podaří získat stáž během studia.

Co přesně vás v té bance překvapilo, co bylo
jiné?

Já jsem si třeba neuměl představit, jaká různá oddělení zde
existují a jaké všechny role tu může člověk zastávat – od prodejních
po naprosto analytické pozice. Chceme tedy jednak ukázat, jak může práce
v bance vypadat, ale naším hlavním cílem je přivést konkrétní lidi
z různých bank a představit jejich práci, což se na akcích, které banky
pořádají pro studenty, a na různých veletrzích příliš neděje.

To znamená, že si vždy pozvete odborníka z nějakého
oddělení, který bude mluvit o tom, co dělá?

Přesně tak.

S jakými bankami chcete spolupracovat?

V tuto chvíli už máme uzavřené partnerství s šesti institucemi, jde
o velké české banky a pobočky zahraničních bank – Česká spořitelna,
Komerční banka, ČSOB, Citibank, BNP Paribas a GE Money Bank.

Jak toto partnerství vzniklo?

My jsme jako organizátoři nejdříve vyvinuli koncepci toho projektu.
S tím jsme šli na Institut ekonomických studií, protože jsme chtěli mít
záštitu nějaké akademické instituce. Ředitel IES Martin Gregor k tomu
přistoupil pozitivně, podpořil nás a teprve potom jsme začali
obcházet banky.

Můžeš tedy ještě podrobněji popsat, co vše budete společně
pořádat?

Hlavním jádrem programu budou tématické přednášky, které se budou
týkat vždy jednoho specifického oddělení v bance – každá z našich
partnerských bank pokryje nějaké z nich. Určitě ale nechceme, aby někdo
něco jen hodinu vyprávěl a studenti pak šli domů. Mělo by to být víc
interaktivní, aby si účastníci mohli vyzkoušet, co se v těch bankách
dělá. Většina přednášek bude probíhat přímo v prostorách bank,
které se k tomu nabídly, a část na IES. Kromě přednášek připravíme
pro účastníky i několik dalších doprovodných aktivit, ať už ve
spolupráci s partnerskými bankami, nebo s jinými externími hosty.

Chceme jen členy se skutečným zájmem

Na jaké odborné setkání se mohou studenti v nejbližší
době těšit?

Vlastně první důležitou akcí se stane výběrové řízení, což bude
24. října, v tu chvíli také zveřejníme kompletní program projektu.
V tuhle chvíli můžu říct, že výběr skončí na začátku listopadu a
v půlce měsíce pak proběhne první akce.

Znamená to, že programu se budou moct účastnit jen vaši
členové?

Většina programu bude uzavřená pouze pro účastníky projektu –
chtěli jsme, aby to bylo jen pro lidi, kteří budou mít o téma skutečný
zájem, a zároveň aby nás nebylo moc a dalo se s nimi více pracovat. Ale
plánujeme udělat část programu i veřejně, do budoucna bychom rádi
pořádali třeba panelové diskuse, které se týkají bankovnictví.

Kdo se může do vašeho spolku hlásit?

Nejsme omezeni na konkrétní školu, ale určitě budeme chtít studenty
ekonomických oborů. Teoreticky se může přihlásit třeba někdo
z Pardubic, ale myslím si, že to bude náročné pro lidi mimo Prahu,
protože akcí bude během roku víc.

Jak bude vypadat výběrové řízení?

Podmínky ještě zveřejnit nemůžu, protože jednáme s partnerskými
bankami – výběr proběhne ve spolupráci s nimi. Důležité ale je, že
hlavním kritériem nebude nějaká velká předchozí zkušenost ve financích.
Měli by to být studenti vyšších ročníků, u kterých je pravděpodobné,
že budou mít o ten projekt opravdu zájem.

Kdybych se k vám hypoteticky dostala, co po mně budete chtít?
Povinnou účast na akcích?

Doufáme, že naše akce budou natolik atraktivní, že naši členové budou
chodit na přednášky sami od sebe a nebudeme je do toho muset
nijak nutit.

Plánujete se scházet i mimo oficiální akce?

Samozřejmě bych byl rád, když by mezi studenty vznikla taková
atmosféra, že spolu zajdou i na pivo. Tím, že se budeme pravidelně
setkávat a občas spolu budou účastníci i něco vytvářet, nějaké vztahy
vzniknou. Myslím si, že se členové mohou i obohatit, když bude každý
z nich z jiného prostředí – například kolega, který to se mnou
pořádá, je stále ještě na stáži v investiční bance v Londýně.
Kromě toho budou moct účastníci navázat vazby s experty z těch našich
partnerských bank, což se může hodit pro získání budoucí práce.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: