Chodby brázdí oproti loňsku více studentů

23. 11. 2009 | | Zprávy ze školy

Řady studentů na škole se opět rozšířily. Podstatnou část z nich
tvoří nově přijatí a zahraniční studenti. Celkový stav však do konce
roku klesne.

O počtu nově přijatých studentů informoval Studentský list již
minulém čísle. Celkem nastoupilo do zimního semestru na VŠE asi 4 800
posluchačů a jejich celkový počet se tak zvýšil na více než
19,5 tisíce. Oproti loňskému roku tedy toto číslo vzrostlo
o 550 jedinců. Uvedená data však představují stav ze začátku semestru.
Reálný počet je nyní o něco nižší, neboť se již objevily první
případy ukončení studia.

V případě počtu nově příchozích studentů na Fakultě informatiky a
statistiky (FIS) Studentský list v posledním říjnovém čísle uvedl
nesprávné údaje, které nyní uvádíme na pravou míru „Dohoda byla, že
přijmeme 680 studentů na obor Informatika a 240 posluchačů do ostatních
oborů, jako je tomu již asi pět let. Skutečnost dle ISISu je k dnešnímu
dni (30. září 2009, pozn. red.) 600 informatiků a 166 studentů
ostatních neinformatických oborů,“ objasňuje profesor Jan Pelikán,
proděkan pro pedagogickou činnost FIS.

Ne všichni, kteří nově nastoupí ke studiu, však daný obor úspěšně
dokončí. „Úmrtnost“ přichází již během prvního roku. V průběhu
loňského zimního semestru škola přišla o 792 posluchačů. Dalších
567 se pak neprokousalo letním semestrem do druhého ročníku. „V prvním
semestru jde většinou o nenastoupení ke studiu, dále pak v obou semestrech
o zanechání studia nebo přestupu na jinou fakultu. V druhém semestru se
objevují už i první případy nesplnění studijních podmínek,“
objasňuje situaci Ivan Koudelka z pedagogického oddělení.

Z hlediska celkového stavu studentstva ve všech třech studijních
programech, tedy bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském, je
nejsilnější Fakulta mezinárodních vztahů (FMV), která „porazila“
Fakultu podnikohospodářskou (FPH) téměř o sedm set posluchačů.
Následuje Fakulta informatiky a statistiky, Fakulta financí a účetnictví
(FFÚ), Národohospodářská fakulta (NF) a Fakulta managementu (FM).

Do celkového stavu studentstva nejsou zahrnuti zahraniční posluchači
v programech s výukou v cizím jazyce (angličtině). Těch v tomto
semestru studuje na VŠE asi 350. Více než polovinu z celkového počtu
tvoří účastníci výměnných studijních programů (LLP/Erasmus, CEEPUS,
mezivládní stipendia atd.). Podle informací poskytnutých Oddělení
zahraničních styků (OZS) počet cizinců u těchto pobytů průběžně
roste. „Co se týče výměnných programů, přijíždí více účastníků
v zimním semestru,“ dodává Alžběta Chadimová z OZS.

Mohlo by vás zajímat: