Chyba v systému strhává „magistrům“ kredity

10. 5. 2006 | | Nezařazené

Program, který kontroluje v centrální databázi, zda jsou uznány nižší stupně jazyků než nejvyšší dosažený, ubírá studentům v magisterském oboru 0,4 kreditu. Nicméně by neměl – praxe je taková, že studentům těchto oborů jsou nižší stupně „zadarmo“ uznány. Pokud studenti magisterských oborů nesrovnalost zjistí a zažádají studijní referentku o opravu, je jim vyhověno. V bakalářských programech si musí studenti za uznaný předmět dostudovat jiný.

Počítačový systém neoprávněně strhává studentům magisterských oborů poměrný počet kreditů za uznaný nižší stupeň jazyka. Řešení nabízí přestup na tzv. evropské kredity.

Program, který kontroluje v centrální databázi, zda jsou uznány nižší stupně jazyků než nejvyšší dosažený, ubírá studentům v magisterském oboru 0,4 kreditu. Nicméně by neměl – praxe je taková, že studentům těchto oborů jsou nižší stupně „zadarmo“ uznány. Pokud studenti magisterských oborů nesrovnalost zjistí a zažádají studijní referentku o opravu, je jim vyhověno. V bakalářských programech si musí studenti za uznaný předmět dostudovat jiný.

Program provádějící tyto opravy byl již několikrát modifikován. Dříve se za uznaný předmět nestrhávalo nic, později se začala strhávat matematicky vypočítaná poměrná část. Proděkani pro pedagogiku jsou s problémem obeznámeni, považují ho však za nepatrný. O problému ví i Ing. Ivan Koudelka, správce počítačového systému PES. „Studenti si na tento problém nikdy oficiálně nestěžovali, nikdo mi úkol program přepsat nedal,“ prozrazuje Koudelka. Nespokojené studenty tak pouze odkazuje na pověřená místa.

S řešením problému se zatím nespěchá. Chyba by se totiž měla vyřešit sama přechodem všech fakult na studijní plán E, ve kterém nebude možnost přeskakovat jednotlivé jazykové stupně. „Uvědomuji si, že je to diskutabilní téma,“ přitakává proděkan pro pedagogiku Fakulty mezinárodních vztahů Ing. Jiří Zeman na otázku, zda by neměli jazykově vybavenější studenti mít možnost zapsat si rovnou vyšší stupeň. Mezi proděkany se tato záležitost ještě neprojednávala. Zeman však připouští, že možná může časem svůj názor i změnit. Nyní si myslí, že by měli studenti úrovně jazyků studovat postupně. Otázkou také zůstává, jak by se mělo naložit se studenty, kteří si vyšší stupeň zapíší, ale zápočet pak neudělají.

Mohlo by vás zajímat: