Číňania nemyslia v opozitách

23. 11. 2005 | | Rozhovory, Zprávy ze školy

Martin Kříž vyučuje na VŠE kurzy čínštiny. Absolvoval VŠE a v súčasnosti je študentom posledného ročníka Filozofickej fakulty UK v odbore sinológia. Počas štúdií pôsobil rok v Pekingu. „Čína ma pred piatimi rokmi úplne pohltila,“ zveruje sa.

Martin Kříž vyučuje na VŠE kurzy čínštiny. Absolvoval VŠE a v súčasnosti je študentom posledného ročníka Filozofickej fakulty UK v odbore sinológia. Počas štúdií pôsobil rok v Pekingu. „Čína ma pred piatimi rokmi úplne pohltila,“ zveruje sa.

Prečo práve čínština? Čim sa líši od ostatných jazykov, čím je zaujímavá?

Čínština je neflektívny jazyk. To znamená, že čínština neskloňuje a nečasuje. Čínske znaky sa v prevažnej väčšine skladajú z fonetickej a významovej zložky. Významových zložiek, takzvaných významových radikálov, je asi 214. Význam každého slova závisí na použitej intonácii. Najtypickejším a najčastejšie citovaným príkladom je slovo „ma“. Podľa toho, ako sa vysloví, môže mať až štyri významy. Tie môžu znamenať slová matka, konope, kôň alebo nadávať. Dôležitá je intonácia. Preto majú výhodu študenti, ktorí sa venujú hudbe a majú hudobný sluch.

Ako ste sa dostali k vyučovaniu na VŠE? Baví vás to tu?

V prvom rade ma baví čínština. Ako absolvent tejto školy sa poznám s vedúcou katedry anglického jazyka, docentkou Milenou Bočánkovou, ktorá čínštinu na škole zaviedla. Predo mnou ju učil iný kantor a keď ten odišiel, požiadala ma pani docentka aby som prebral jeho výuku. Na tejto práci ma bavia hlavne pokročilejšie kurzy, keď študenti dokážu s pomocou slovníka preložiť nejaký odborný text. Vtedy sa ja učím od študentov a oni sa učia odo mňa. Základné kurzy, kde je potrebné vysvetliť všetky elementárne pravidlá jazyka, tie nie sú tak inšpiratívne, ale musíme sa nimi spoločne prehrýzť.

Nebojíte sa toho, že sú vaše hodiny nezáživné? Máte nejaký recept na to, aby boli zaujímavejšie?

Počas posledného semestra, keď študenti už pomerne slušne rozumejú hovorenej čínštine si na hodiny pozývam rodenú hovoriacu. Na konci začiatočníckeho kurzu sa vyberieme do čínskej reštaurácie a žiaci si tam niečo vyberú a objednajú. Samozrejme po čínsky. Naposledy všetkým priniesli presne to, čo si zvolili.

Strávili ste rok v Číne. Ako to vyzerá v čínskych školách, akí sú študenti?

Pracovití. Pilne sa učia. Študenti však očakávajú, že všetko dostanú hotové. O preberanej látke nepremýšľajú, len sa ju mechanicky naučia. Spôsob výuky pripomína školstvo z čias Márie Terézie. Číňania sú si toho vedomí a snažia sa s tím niečo robiť. Zatiaľ však len so striedavými úspechmi. Preto čím ďalej, tým viac mladých Číňanov odchádza študovať na zahraničné univerzity. Väčšina z nich sa však bude najskôr po čase vracať späť do Číny a stane sa významnou hybnou silou v modernej čínskej spoločnosti.

Učia sa tiež jazyky?

Áno. Hlavne preto, že sa chystajú na ekonomickú expanziu do sveta. Okrem svetových jazykov študujú aj ostatné európske jazyky, napríklad češtinu.

Čo samotní Číňania, akí sú, čím sú charakteristickí, aké je ich myslenie?

Disciplinovaní, slušní, húževnatí so zmyslom pre týmového ducha. Paradoxne nevynikajú napríklad v kolektívnych športových disciplínach. Stále sa snažia prihrávať tomu druhému a nikto nedá gól. Nechcú vyniknúť, ale záleží im na tíme ako celku. Naopak v individuálnych športoch je to výhoda. Športovec necíti zodpovednosť za výhru či prehru len pred sebou, ale hlavne voči ľuďom, ktorí ho obklopujú. Či sú to tréneri, sponzori a všetci ktorí im fandia. Číňam vám nepovie nie. Bolo by to neslušné. Všetko odkývu. Veľmi intenzívne sa vás budú vypytovať na rodinu, známych a priatoľov. Chcú vám tým naznačiť, že o vás majú úprimný záujem a vážia si vás. Otázky o sexuálnom živote sú však absolútne tabu.

Možno preto, že čínština je neflektívna, presne štruktúrovaná a silne kontextová, majú Číňania pomerne metafyzické myslenie. Zmeny v čínskej spoločnosti sú pomalé a neochotne prijímané. Nemyslia v opozitách. Pre nich opakom bielej nie je čierna. Majú bielu, slabo šedú, šedú, silno šedú a až potom čiernu. Všetky tieto prechodové stavy sú plnohodnotné. Tak isto uvažujú aj v bežnom živote.

Ako sa pozerajú oni na nás? Je niečo, čo fascinuje Číňanov na Európanoch?

Napríklad schopnosť technologických inovácií. Oni sami majú silnú tendenciu preberať vzory a príliš dôverovať autoritám. Nikto nepochybuje o tom, čo im ich nadriadený prikáže. Preto o problémoch sami nerozmýšľajú a nepoužívajú kreatívne myslenie. Preto byť v Číne autoritov je veľká zodpovednosť. Rozhodnutie často leží len na jednom človeku. To je aj dôvod, prečo im dlho trvá rozhodnúť sa.

Aký je ich hodnotový systém, čo si najviac vážia?

Predovšetkým rodinu a rodinný život. Neradi cestujú. Preferujú usadlý spôsob života. Ak sa vyberú napríklad do Európy, je to väčšinou preto, aby sa doma mohli chváliť, že tam boli. Obdivujú Britov pre to, čo dokázali v dobe rozkvetu britského impéria. Podobne je to s Ruskom, respektíve bývalým Sovietskym zväzom. Občas sa v Číne stretnete s negatívnym postojom k Američanom a Japoncom. Aj napriek tomu ich skryte tiež obdivujú a snažia sa ich často napodobovať.

Mohlo by vás zajímat: