Čo ak potrebujem lekára?

25. 3. 2009 | | Studentský život

Štvrtá hlava základnej listiny ľudských práv a slobôd, obsahuje okrem
iného aj článok 31, ktorý hovorí: „Každý má nárok na ochranu
zdravia.“ Ale je to naozaj tak, ak sa zdržuje v mieste mimo trvalého
bydliska?

Pravdepodobne to už zažil každý mimopražský študent – náhle
prechladnutie, horúčka, chrípka alebo iná bežná choroba, s ktorou by sme
doma jednoducho zašli k svojmu lekárovi Ale cestovať s horúčkou niekoľko
hodín je nemysliteľné, takže aké máme práva?

Študenti, ktorí sú občanmi Českej republiky by s tým nemali mať
žiadny problém. Majú dve možnosti – v prípade choroby alebo úrazu
zájsť na pohotovosť, prípadne navštíviť školského lekára, s ktorým
to ale nemusí byť vždy jednoduché. Ak vás bolí zub a rozhodnete sa
navštíviť školského zubára rátajte s tým, že vás vezme až druhý
deň ráno. Druhou možnosťou je odhlásiť sa od svojho lekára v mieste
trvalého bydliska a nájsť si lekára v Prahe. Pri tomto riešení je dobré
si dopredu zistiť, kto vás vezme.

Zahraničný študenti to majú trochu zložitejšie, ale takisto by nemali
mať problém s ošetrením u českého lekára. To platí najmä pre
študentov z krajín Európskej únie, Európskeho hospodárskeho spoločenstva
a Švajčiarska. Tieto krajiny majú medzi sebou spísanú dohodu, ktorá
hovorí o tom, že občania týchto krajín majú nárok na zdravotnú
starostlivosť na účet svojej zdravotnej poisťovne za rovnakých podmienok
ako domáci poistenci.

To teda znamená, že ak je v neakej krajine zavedená spoluúčasť na
zdravotnej starostlivosti (poplatok za návšetvu lekára, poplatok za predpis a
podobne), je nutné ju uhradiť v hotovosti. Aby sme naozaj nenarazili na
žiadny problém, mnohé zdravotné poisťovne odporúčajú svojim poistencom
požiadať o Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP), ktorý sa výdava
zadarmo a stačí oň požiadať svoju zdravotnú poisťovňu.

EPZP je platný len v krajinách Európskej únie, Európskeho
hospodárskeho spoločenstva a vo Švajčiarsku. Ak by ste cestovali alebo
študovali mimo týchto krajín, je potrebné si zabezpečiť komerčné
zdravotné poistenie.

Školský lekári:

MUDr. Růžena Jíchová (kolej Jarov-I. 2117) – praktický lekár MUDr.
Martina Hourová – gynekológia (kolej Jarov-I. 2119) MUDr. Eva Golfová –
stomatológia (kolej Jarov-I. 2110) MUDr. Renata Conková –stomatológia
(kolej Jarov I. D- I. 2122) MUDr. Dagmar Pokorná – stomatólogia (kolej
Jarov I. D- I. 2121)

Mohlo by vás zajímat: