Co dělat, když chcete přerušit studium

20. 1. 2006 | | Zprávy ze školy

Každému ze studentů se může přihodit nějaká neočekávaná událost, která bude vyžadovat přerušení studia. Důvodem může být zdravotní stav, který nedovoluje plnit školní povinnosti, výhodná nabídka na zahraniční stáž či pracovní pobyt, nebo jiné osobní důvody, ať už finanční či rodinné. Vždy ale musíte začít stejnou věcí, a to podáním žádosti o přerušení studia u vaší studijní referentky.

Každému ze studentů se může přihodit nějaká neočekávaná událost, která bude vyžadovat přerušení studia. Důvodem může být zdravotní stav, který nedovoluje plnit školní povinnosti, výhodná nabídka na zahraniční stáž či pracovní pobyt, nebo jiné osobní důvody, ať už finanční či rodinné. Vždy ale musíte začít stejnou věcí, a to podáním žádosti o přerušení studia u vaší studijní referentky.

Podoba této žádosti může být různá. Stačí třeba jen napsat mail nebo osobně předat žádost na papíře studijní referentce. Pokud ale chcete být oficiální, doporučuje se využít formulář, který je k dostání právě u studijních referentek nebo na webových stránkách jednotlivých fakult.

Každá žádost musí v hlavičce obsahovat jméno studenta, rodné číslo, datum narození, adresu, studijní program, formu a semestr. Potom je také nutné uvést dobu, na kterou chcete studium přerušit, a důvod. Samozřejmě nesmí chybět datum a podpis studenta. Poté se žádost předkládá děkanovi ke schválení. Ten pak vydá písemné rozhodnutí.

O přerušení studia se žádá na začátku semestru. Pouze ve výjimečných případech je možno podat žádost během semestru. Tu je však nutné doložit potřebnými doklady, nejčastěji lékařským potvrzením.

Maximální dobu přerušení stanovují studijní plány. Studenti plánů C a D mohou studium souvisle přerušit maximálně na 2 roky (4 semestry). Nejdéle však v úhrnu na 3 roky, tedy 6 semestrů. Pokud studujete v plánu E, můžete studium přerušit až na 3 roky v bakalářském programu a 2 roky v navazujícím magisterském.

Pokud je přerušení schváleno, přestáváte být studentem školy. To znamená, že student musí odevzdat index a identifikační kartu, nemůže čerpat studentské výhody (slevy na dopravu, ubytování na koleji, stravování v menze) a musí sám platit zdravotní pojišťění.

Pro přerušení studia platí další omezení: v prvním semestru bakalářského či magisterského studia lze přerušit pouze ze zdravotních důvodů a přerušení není možné po ukončení zkouškového období nebo dokonce zpětně.

Mohlo by vás zajímat: