Co dělat když… chcete změnit jazyk?

31. 3. 2009 | | Nezařazené

Výuka cizích jazyků neodmyslitelně patří ke studiu na VŠE. Na
některých fakultách máte pevně dané, jaký jazyk musíte absolvovat, jinde
je volba na vás. Zatímco v prvním případě nemáte na vybranou, v druhém
si můžete zažádat o změnu kmenového jazyka a studovat takový, který
vás baví a zvládáte ho.

Obecně se předpokládá, že si jako hlavní cizí jazyk zapíšete ten,
z něhož jste absolvovali přijímací zkoušku. V případě Arts
managementu na Fakultě podnikohospodářské (FPH) a všech oborů na Fakultě
financí a účetnictví (FFÚ) se jedná o angličtinu. „Všichni naši
studenti ji musí studovat jako kmenový jazyk, mají ji pevně danou v rámci
rozvrhu pro první semestr,“ potvrzuje doc. Marie Míková, proděkanka pro
pedagogiku na FFÚ. Jakákoliv změna není možná.

Kde jazyky měnit lze

Na Fakultě informatiky a statistiky (FIS) je třeba studovat dva cizí
jazyky, z nichž jeden, ten náročnější musí být angličtina, a to
i v případě, že jste z ní neskládali přijímačky. Druhý si zvolíte
individuálně. Na FPH (s výjimkou oboru Arts management) a FMV jsou povinné
dva cizí jazyky. V obou případech je změnit lze. Stačí, když
prostřednictvím ISISu pošlete žádost o změnu kmenového jazyka na
studijní oddělení vaší fakulty. V případě potřeby se můžete obrátit
na proděkana pro pedagogiku nebo na studijní referentky.

Proděkan pro pedagogiku FMV Jiří Zeman považuje za přirozené, že si
každý zapíše ty jazyky, které použil v přijímacím testu. Na FMV se
navíc výuka jazyků vyznačuje vyšším počtem povinných kurzů i stupněm
náročnosti. Proto se nepředpokládá, že by někdo stejně dobře ovládal
i jazyk třetí. „V daném případě je na studentovi, aby jej zvládl na
potřebné úrovni. Musí dostudovat celou řadu předmětů z daného
jazyka,“ připomíná Zeman. Podle jeho slov o změnu požádají dva až
tři lidé z každého ročníku. Jazyky, kterým se chcete věnovat kratší
dobu, doporučuje studovat v rámci celoškolsky volitelných předmětů.

Kde nemusíte studovat žádný jazyk

Z cizího jazyka musí zájemci o studium složit přijímací zkoušku na
všech fakultách VŠE. Výjimku tvoří Národohospodářská fakulta, která
si vybírá studenty na základě výsledků testu obecných studijních
předpokladů.

Na svých webových stránkách však zdůrazňuje, že očekává
odpovídající znalost angličtiny. Některé povinné předměty se zde totiž
vyučují pouze v tomto jazyce. Samotná výuka cizích jazyků pro nikoho
povinná není. Pokud si však někdo chce své lingvistické schopnosti
zdokonalit, má na výběr z řady kurzů různých úrovní.

Pro ty, kteří se chtějí dostat na FFÚ a FP (Arts management), platí
povinná zkouška z anglického jazyka. V ostatních případech si lze
„přijímačkový“ jazyk zvolit. Nabídku nejčastěji tvoří (britská)
angličtina, němčina, ruština, španělština, francouzština a
italština.

Mohlo by vás zajímat: