Co dělat, když nemůžete najít diplomovou práci

31. 1. 2005 | | Nezařazené

Nahlédnutí do diplomové nebo bakalářské práce jiných studentů není nic špatného a může v mnohém usnadnit život. Ať už hledáte vzor pro svůj vlastní výtvor, nebo jen informace, smiřte se s obětováním několika hodin času. Přístup ke všem pracím je totiž pouze prezenční, se svým úlovkem smíte trávit čas pouze ve studovně.

Nahlédnutí do diplomové nebo bakalářské práce jiných studentů není nic špatného a může v mnohém usnadnit život. Ať už hledáte vzor pro svůj vlastní výtvor, nebo jen informace, smiřte se s obětováním několika hodin času. Přístup ke všem pracím je totiž pouze prezenční, se svým úlovkem smíte trávit čas pouze ve studovně.

Přístup k těmto pracím pro externí uživatele upravuje pokyn rektorky č. 5/2003. Ti mohou od ledna roku 2004 pracovat pouze s těmi díly, na která byla sepsána licenční smlouva. Z prostorových důvodů se v knihovnách provedla škatulata hýbejte se a výtvory byly podle určitých pravidel rozmístěny po různých budovách.

Diplomové práce

Všechny diplomové, bakalářské, disertační a ostatní práce, které byly předány do knihovny, je možné nalézt v souborném katalogu VŠE. Při hledání diplomky je tedy dobré začít odtud. Předejdete tak bloudění mezi jednotlivými budovami a bezvýslednému hledání v regálech. U každé práce je kvůli snazšímu hledání poznamenáno místo, kde na dílko s jistotou narazíte. Pokud neznáte přesný název nebo jméno autora, využijte v souborném katalogu v záložce databáze odkaz diplomové práce studentů. Omezíte tak oblast vyhledávání pouze na diplomky.

Pokud nemáte s počítači dobré vztahy nebo patříte mezi příznivce Sherlocka Holmese, můžete se při svém hledání řídit následujícími obecnými pravidly. Práce s licenční smlouvou z roku 2004, tedy práce přístupné všem uživatelům knihovny, jsou umístěny v hlavní studovně na Žižkově. Práce bez licenční smlouvy, napsané mezi roky 2002 a 2003 jsou alokovány ve studijním centru na Jarově. Výtvory bez licence z let 2000–2001 jsou ve skladu VŠE a je možné si je půjčit k prezenčnímu studiu v žižkovské studovně. Práce starší pěti let jsou archivovány a v současné době nepřístupné. Do archivu se nyní zařazují i diplomky umístěné v Centru doktorandských a manažerských studií na Veleslavíně, není je tedy možné již objednávat.

Mohlo by vás zajímat: