Co dělat, když sa vám stal úraz na školskej akcii

21. 8. 2006 | | Studentský život

Chýba vám zápočet z telesnej a rozhodli ste sa to riešiť nejakým výcvikovým kurzom? Napríklad lyžiarsky výcvik. Všetko prebieha podľa plánu až do momentu, keď vám do trasy nečakane vbehne nemecký turista. Presne podľa hesla: „Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch.” I keď v prípade úrazu na lyžiarskom výcviku platí oboje.

Chýba vám zápočet z telesnej a rozhodli ste sa to riešiť nejakým výcvikovým kurzom? Napríklad lyžiarsky výcvik. Všetko prebieha podľa plánu až do momentu, keď vám do trasy nečakane vbehne nemecký turista. Presne podľa hesla: „Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch.” I keď v prípade úrazu na lyžiarskom výcviku platí oboje.

Čo v takej chvíli? Rozum samozrejme velí vyhľadať lekárske ošetrenie. Ale, ak je to možné, dajte o svojom zranení ešte pred tým, ako sa vyberiete za lekárom, vedieť vedúcemu kurzu, alebo niektorému z inštruktorov. Tí vám poskytnú prípadnú prvú pomoc a zariadia prevoz a sprievod do najbližšieho zdravotníckeho zaradenia. Dôležité upozornenie, na ktoré samozrejme stále myslíte: Majte so sebou vždy preukaz poistenca a občiansky preukaz!

Ako účastník školskej akcie máte zjednané úrazové poistenie. Preto si po ošetrení nechajte vystaviť lekársku správu a prísne dodržiavajte pokyny lekára. Áno, aj tie o opätovných kontrolách. Nezabudnite si tiež vypýtať potvrdenia o všetkých platbách za ošetrenie, ktoré ste platili v hotovosti. Ešte na výcvikovom kurze bude potrebné vyplniť tlačivo, ktorým sa úraz škole nahlási. Tlačivo má k dispozícii vedúci kurzu.

Po príchode domov sa podľa odporúčania lekára nechajte ešte ošetriť u svojho doktora a zastavte sa u požiarneho a bezpečnostného technika pani Boženy Nevyjelovej na miestnosti NB74. Tá vám dá formulár pre lekára, na základe ktorého poisťovňa vypočíta výšku plnenia. Závisí to od druhu, dĺžky liečenia vášho zranenia a prípadných dlhodobých následkov.

Aby ste si mohli všetky akcie užiť zdraví a v pohode a aby ste nespôsobovali svojím vedúcim vrásky na čele, dodržiavajte ich pokyny a v neštandardných situáciách sa riaďte zdravým rozumom. Nezabúdajte, že ak porušíte bezpečnostné predpisy, zaniká váš nárok na poistné. Ak sa vám už ale nejaká nepríjemnosť prihodí a vy skončíte so sadrou na nohe, nezabudnite pochváliť sa s ňou všetkým svojím známym a priateľom!

Mohlo by vás zajímat: