Co dělat, když žádáte o podmíněný zápis

9. 12. 2005 | | Nezařazené

Požádat o podmíněný zápis můžete při nesplnění některého z požadavků pro zápis do dalšího semestru. Týká se vás to, pokud nedosáhnete požadovaný počet kreditů (10 kreditů v jednom semestru, 30 kreditů ve dvou po sobě jdoucích semestrech) nebo nesložíte-li požadovaný počet bakalářských zkoušek (tři na konci třetího semestru).

Požádat o podmíněný zápis můžete při nesplnění některého z požadavků pro zápis do dalšího semestru. Týká se vás to, pokud nedosáhnete požadovaný počet kreditů (10 kreditů v jednom semestru, 30 kreditů ve dvou po sobě jdoucích semestrech) nebo nesložíte-li požadovaný počet bakalářských zkoušek (tři na konci třetího semestru).

Jak tedy žádat o podmínku? Jakmile se student dozví, že nastala nějaká z výše uvedených situací, měl by co nejrychleji zajít na studijní oddělení a u své referentky vyplnit žádost o podmíněný zápis. V kolonce „Odůvodnění“ se píše například: „Za poslední semestr jsem nezískal/a dostatečný počet kreditů“ a je vhodné doplnit, kolik kreditů či bakalářských zkoušek máme splněných.

Žádost se podává ještě před začátkem následujícího semestru, ale některé studijní referentky tolerují i žádost odevzdanou během prvních dvou týdnů výuky. Podmíněný zápis je možno udělit jednomu studentovi pouze dvakrát během příslušného studijního programu.

Pak už záleží jen na děkanech a proděkanech jednotlivých fakult, kterým se žádosti předkládají k posouzení. Většina proděkanů pro pedagogiku volí individuální přístup k žádostem a tvrdí, že kritéria jejich hodnocení nelze zobecnit.

„Pokud studentovi chybí na konci třetího semestru dvě bakalářské zkoušky, jsem schopen to uznat, pokud slíbí, že ještě jednu složí alespoň do 14 dnů od našeho rozhovoru,“ říká proděkan pro pedagogiku Jan Pelikán z Fakulty informatiky a statistiky. Podobně se vyjadřuje i proděkan pro pedagogiku Fakulty národohospodářské Miroslav Svoboda: „Jsem ochoten udělit podmínku studentovi i s jednou splněnou bakalářkou na konci třetího semestru nebo s pouhými pěti kredity na konci prvního.“ Naopak na Fakultě financí a účetnictví jsou podmínky přísnější. „Zohledňuji především vážné zdravotní důvody, lajdáctví neomlouvám,“ říká proděkanka pro pedagogiku Marie Míková.

Mohlo by vás zajímat: