Co mají české a slovenské školy společného? Nízkou kvalitu odborných publikací

29. 6. 2009 | | Nezařazené

Kromě počtu odborných publikací a citací sleduje průzkum českých a
slovenských vysokých škol také kvalitu doktorandského studia a množství
financí, které do jednotlivých oborů proudí, a zkoumá také to, jak se
země odlišují. V průzkumu propadly české ekonomické fakulty.

České fakulty vysokých škol publikují více odborných prací než
slovenské. Také získávají větší množství dotací na vědu a odbornou
práci. Na Slovensku oproti tomu najdete více doktorandů. Tyto poznatky
vyplynuly z výzkumu, který se zabývá srovnáním vědecké úrovně
českých a slovenských vysokých škol. Projekt se zaměřil celkem na tři
oblasti. Sledoval počet publikací a citací za posledních deset let, dále
pak kvalitu poskytovaného doktorandského studia a množství prostředků
získaných na vědu a výzkum. Zde autoři pracovali s daty za rok 2007.

Výsledek dále ukázal, že ani v jedné zemi neexistuje souvislost mezi
množstvím financí na vědu a výzkum a kvalitou výstupů. Vedle toho je pro
oba státy specifická poměrně nízká kvalita publikací. Přibližně
čtyřicet procent odborných článků nikdo necituje, tři čtvrtiny mají
méně než pět citací. Pouhých sedm procent prací se může pochlubit více
než šestnácti citacemi. Nadprůměrné nebo alespoň průměrné citovanosti
dosahují především přírodovědné, lékařské a chemicko-technologické
fakulty. V České republice se jedná o Přírodovědeckou fakultu
Jihočeské univerzity. Nečekaně nízko se v žebříčku citovanosti
umístily ekonomické fakulty, které skončily jen o zlomek lépe než
právní nebo umělecké. Předběhnout se nechaly i pedagogickými,
humanitními a sociálními obory.

Zcela zásadně se české a slovenské univerzity liší v oblasti
financování výzkumu. Naše školy získaly podle kurzových přepočtů
z konce roku 2007 více než čtyřnásobek prostředků na jednoho
tvořivého pracovníka než slovenské. Nejvíce peněz na vědeckou činnost
se podařilo získat Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity.

Zjišťováním dat se zabývaly český informační server Navigatorka.cz a
Akademická a ratingová agentura (ARRA), která již několik let sestavuje
žebříčky na Slovensku. Do hodnocení zahrnuly 134 českých a
102 slovenských fakult.

Mohlo by vás zajímat: