Co na ekonomce zanechali předchozí rektoři? Část druhá

20. 12. 2017 | | Zprávy ze školy Rektor-Machkova

V předchozí článku jsme vám představili tři z pěti rektorů, kteří vedli Vysokou školu ekonomickou (VŠE) v posledních třech dekádách. Štěpán Müller, Jan Seger, Jaroslava Durčáková, stejně jako Richard Hindls a současná rektorka Hana Machková dobře vědí, že rozhodovat za vysokou školu s tisíci studenty a miliardovým rozpočtem není vůbec jednoduché. Přečtěte si profily a hodnocení rektorské funkce posledních dvou jmenovaných.

Richard Hindls

Richard Hindls zastával funkci rektora ve dvou funkčních obdobích, nejdříve v letech 2006 až 2010 a znovu pak od roku 2010 do roku 2014. Jeho mateřskou fakultou je FIS, kde je od roku 1992 vedoucím Katedry statistiky a pravděpodobnosti. V minulosti také zastával funkci děkana na téže fakultě.

Přes všechny své úspěchy, včetně ocenění Rektor roku 2013 či vítězství ceny Wernera von Siemense v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník, zůstává profesor skromným. Žádnou z met nepovažuje čistě za svou, ale za výsledek týmové práce.  „Ve všech případech totiž vždy šlo o úspěchy nemalého kolektivu lidí – od rektora, prorektorů, kvestora a členů vedení VŠE, přes děkany, proděkany a další, až po administrativu rektorátu a děkanátů,“ říká iListu.

Vždy jsem byl týmovým hráčem

Profesor byl také členem Akademického senátu FIS, jehož funkce si dodnes váží. Upozorňuje na to, že senát o některých věcech definitivně rozhoduje. „I tam, kde tuto kompetenci neměl, bylo správné s ním věci pečlivě konzultovat. Čili pokaždé to byl řetězec lidí a řetězec činností. Nebyly to tudíž „úspěchy moje“, ale mnohých,” myslí si. “Vždy jsem byl týmovým hráčem, a proto jsem se snažil především o motivaci a koordinaci kolegů,“dodává.

Jak Hindls zpětně hodnotí své dvě funkční období? „Zda něco byl úspěch nebo neúspěch, to musí posoudit jiní,” neurčitě odpovídá na otázku. “Mně to dnes už nepřísluší posuzovat a rád to přenechám těm, kterým byla moje práce určena,“ uzavírá emeritní rektor.

Profesor Hindls přispěl k mobilitě studentů, tehdy především na magisterském či doktorandském stupni, ale také se mu podařilo ztrojnásobit počet hostujících profesorů. Za jeho funkční období byly efektivně rozděleny finanční prostředky v oblastech jako stipendijní fondy nebo výzkumná pracoviště. Zasloužil se také o rekonstrukci Nové a Staré budovy. Ekonomka také v této době získala prestižní ocenění ECTS Label.

Hindls stále vede přednášky na ekonomce, ale také zastává funkci místopředsedy Rady České televize či komentátora pořadu Jak to vidí… v Českém rozhlase. Jeho velkou zálibou je hudba a sport.

Hana Machková

Hana Machková je současnou a vzhledem k chybějící konkurenci uchazečů na vedení školy, nejspíš také nadcházející rektorkou. Svého předchůdce Richarda Hindlse nahradila v roce 2014.

Machková se celý svůj život věnuje mezinárodnímu obchodu, který sama vystudovala a od roku 2002 do roku 2014 vedla stejnojmennou katedru. V letech 2006 až 2014 vykonávala také funkci prorektorky pro zahraniční vztahy a PR VŠE.

Machková si zakládá na rozvoji školy jako mezinárodní univerzity. Ekonomka díky její iniciativě vysílá ročně do zahraničí více než tisíc studentů. Každoročně toto ale číslo překonají přijíždějící posluchači. „Z hlediska počtu vyslaných i přijatých studentů jsme na vynikajícím čtvrtém místě z 26 veřejných vysokých škol a umísťujeme se před univerzitami, které jsou mnohem větší než my,“ komentuje současnou situaci.

„Za pět let klesl počet studentů VŠE o 3 780, ale počet učitelů zůstal prakticky stejný. Pedagogové mají více času na práci se studenty, což je hlavní předpoklad pro zvýšení kvality,” hodnotí profesorka současný stav ekonomky. „Škola také hodně omládla, máme 317 učitelů ve věkové skupině 29 až 49 let a jen sedm procent učitelů je starších 70 let.“

Být rektorem znamená vést instituci s miliardovým rozpočtem

Rektorka se nyní chce zaměřit na získání národní institucionální akreditace, která zvyšuje odpovědnost vysoké školy za kvalitu realizace studijních programů, umožňuje pružnější reakci na požadavky trhu práce a v dlouhodobějším horizontu by měla snížit administrativní náročnost.

Podle vlastních slov je funkce rektora zajímavá, kreativní a smysluplná, protože jejím cílem je vytvářet co nejlepší podmínky pro vstup talentovaných mladých lidí do profesního života. Práce je však velmi zodpovědná a náročná – řídíte instituci s miliardovým rozpočtem, více než tisícem zaměstnanců a 16 tisíci studenty. „Rektor ekonomky musí být týmový hráč, musí mít přirozenou autoritu, měl by být empatický a vzhledem k dnešnímu stupni internacionalizace školy by měl dobře ovládat angličtinu,” dodává Machková.

Foto: Richard Hindls (autor: Kristýna Kantková), Hana Machková (autor: Filip Kubus)

Mohlo by vás zajímat: