Co nového čeká uchazeče o studium

6. 4. 2004 | | Nezařazené

Formou testu budou nově zadávány přijímací zkoušky z matematiky. O tomto kroku se rozhodlo na podzim loňského roku a to především z technických důvodů. Další změnou pro adepty na studium VŠE je možnost podání pouze jedné společné přihlášky na všechny fakulty VŠE. Uchazeč o studium uvede na přihlášku 3 obory, o které má zájem. Na náhradní obory bude přijat pouze v případě nenaplnění jejich kapacity uchazeči, kteří jej uvedli na prvním místě.

Společná přihláška pro všechny fakulty a testová písemka z matematiky jsou novinkami v přijímacím řízení na VŠE.

Formou testu budou nově zadávány přijímací zkoušky z matematiky. O tomto kroku se rozhodlo na podzim loňského roku a to především z technických důvodů. „Testová forma usnadní a urychlí opravování přijímaček a současně se vyhneme chybám, ke kterým při opravách někdy docházelo,“ vysvětlil prorektor pro studijní a pedagogickou činnost prof. Vojtěch Krebs. Nové přijímačky budou obsahovat středoškolskou látku ve stejném rozsahu jako v předešlých letech. Tvoří je katedra matematiky, na jejíchž webových stránkách mohou uchazeči o studium najít vzorové varianty.

Další změnou pro adepty na studium VŠE je možnost podání pouze jedné společné přihlášky na všechny fakulty VŠE. Uchazeč o studium uvede na přihlášku 3 obory, o které má zájem. Na náhradní obory bude přijat pouze v případě nenaplnění jejich kapacity uchazeči, kteří jej uvedli na prvním místě. „Možnost podání více přihlášek byla pokusně zavedena v loňském roce, ale protože se neosvědčila, vrátili jsme se k původnímu systému jedné přihlášky,“ uvedla Anna Fryčová, vedoucí pedagogického oddělení VŠE.

Výjimkou je Fakulta mezinárodních vztahů, z jejíchž oborů si může uchazeč vybrat pouze jeden a ten uvést jako první. Důvodem je přijímací zkouška ze dvou jazyků a skutečnost, že všechny obory na této fakultě bývají naplněny uchazeči, kteří je uvedli na prvním místě. Přijímací zkoušky se budou konat 1.–14. června.

Mohlo by vás zajímat: