Co skrývá statistika o přijímacím řízení

31. 10. 2003 | | Nezařazené

Začátkem tohoto akademického roku přibylo na naší alma mater takřka pět tisíc nových duší. Klasické přijímací řízení na pomaturitní studium absolvovala většina z nich. Necelých 6,5 procenta úspěšně složilo přijímací zkoušku do navazujícího magisterského studia, která zahrnuje test z ekonomie a z odborného předmětu oboru.

Většina studentů absolvuje celý magisterský program na VŠE, absolventům bakalářského studia z jiných univerzit stačí roky dva. Ve finále – třímajíce diplom inženýra ekonomie – jsou si všichni rovni.

Začátkem tohoto akademického roku přibylo na naší alma mater takřka pět tisíc nových duší. Klasické přijímací řízení na pomaturitní studium absolvovala většina z nich. Necelých 6,5 procenta úspěšně složilo přijímací zkoušku do navazujícího magisterského studia, která zahrnuje test z ekonomie a z odborného předmětu oboru. Na Fakultě mezinárodních vztahů je navíc požadována znalost dvou cizích jazyků.

Statistiky dokládají, že během prvních tří let je úmrtnost při studiu vyšší než v navazujícím magisterském programu. Úspěšnost přijímacího řízení pro navazující magisterské studium je takřka stejná jako u studia pomaturitního.

Zajímavá je disproporce v poměru mužů a žen přijatých do pomaturitního a navazujícího magisterského studia. S výjimkou čtvrté fakulty, kde silně převládají muži, začíná na všech fakultách studovat s novým akademickým rokem převaha žen. V navazujícím magisterském studiu naopak početně vedou muži. Do navazujícího magisterského studia se běžně hlásí i stávající studenti VŠE.

Mohlo by vás zajímat: