ČR chybí dlouhodobá strategie rozvoje

6. 12. 2010 | | Nezařazené

Zlepšení konkurenceschop­nosti slibují ICT služby, ovšem toto odvětví
ohrožuje nedostatek expertů, varuje studie odborníků VŠE.

V současné době nejistého ekonomického vývoje je konkurenceschopnost
České republiky ohrožena. Nynější soustředění vlády na řešení
státního dluhu je pouze jedním z mnoha faktorů, a případné opomenutí
dalších důležitých aspektů může konkurenceschopnost ČR snížit.

Několik vyučujících VŠE a odborníků z oblasti informačních a
komunikačních technologií (ICT) proto vypracovalo studii „ICT a
konkurenceschopnost České republiky“. Studentský list přináší stručné
shrnutí závěrů, které ČR vytýkají zejména chybějící strategii
rozvoje ICT.

Studie doporučuje urychleně se zaměřit na všechny důležité faktory
konkurenceschop­nosti a vytvořit vhodnou strategii, která zabezpečí
postavení České republiky na mezinárodních trzích. K tomu, aby se tyto
plány staly funkční a efektivní, je nezbytná podpora napříč politickými
stranami a zároveň vhodná spolupráce s podnikatelským sektorem, vysokými
školami a výzkumnými pracovišti.

Mezi hlavní pilíře konkurenceschop­nosti by měly patřit především
služby ICT. Ovšem k čerpání potenciálu z těchto zdrojů se stát musí
nejdřív vypořádat s několika problémy.

Ty nejpalčivější představují nedostatek ICT odborníků a digitální
vzdělanost obyvatelstva. Podle dat ve studii nemá asi 46 procent obyvatel
žádné počítačové dovednosti. A na trhu práce se již několik let
prohlubuje propast mezi poptávkou po ICT odbornících a jejich nabídkou. To
vede mimo jiné k vysokým mzdám těchto pracovníků (v roce 2009 jejich
průměrná mzda dosahovala téměř 44 tisíc korun).

Mezi příčinami tohoto stavu můžeme vidět i nízkou kvalitu absolventů
řady škol, na níž si zaměstnavatelé stěžují. Tento problém by mělo
vyřešit pravidelné monitorování stavu školství v souladu s pracovním
trhem. Na výsledky těchto analýz by školy mohly reagovat regulací
přijímaných studentů do jednotlivých oborů, popřípadě úpravou
učebních plánů.

Tyto a další návrhy představují dominantní část studie, kterou
autoři směřují především k rukám zákonodárců. „V současné době
je dokument k dispozici NERVu (Národní ekonomická rada Vlády ČR, pozn.
red.), který připravuje podklady pro stanovení strategie
konkurenceschop­nosti České republiky,“ uvádí jeden z autorů profesor
Jiří Voříšek, vedoucí Katedry informačních technologií Fakulty
informatiky a statistiky. „Tato strategie by měla být premiérem vyhlášena
na jaře příštího roku,“ dodává Voříšek.

Mohlo by vás zajímat: